Hoppa till huvudinnehåll
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Skapandet av tänger

Skapandet av en polygrip

KNIPEX Cobra® är vår populäraste vattenpumpstång. Låt oss visa hur det tillverkas.

Från stål till kalibrering och sandblästring

Det handlar om detaljerna

Från montering till en resa runt om i världen

Så här tillverkas en KNIPEX-tång

Från leveransen av råstålet till förpackningen i den slutliga produktionen: vägen för ett par KNIPEX Cobra® högteknologiska polygriptängerna illustreras i flera avsnitt med bilder från vår produktion.

 

Vi visar dig att förutom maskiner och tänger, så handlar KNIPEX först och främst om människor - de spelar en viktig roll i processen att skapa våra produkter.

Från stål till kalibrering och sandblästring

 

1. Råmaterial

Råvaran levereras av lastbilar från stålverket. Verktygsstålet lagras på lagerhyllan. Upp till 1200 ton av ståltrådarna levereras uppspolad i ringar som kan lagras här. Vår KNIPEX Cobra® finns i en av spolarna.

KNIPEX-tångproduktionen använder cirka 600 ton stål per månad. Det som är speciellt med det här, är att det garanterade högkvalitativa stålet från tyska stålverk har optimerats enligt KNIPEX-specifikationerna.

 

 

2. Kapas ut i längder

I nästa steg kapas trådspolen i längder. I det första steget rullar maskinen upp ståltråden och ger den en rak form. Nu kapar pressen tångstålet i längdriktningen - alltid i samma längd. De kapade stålbitarna heter "Piller" enligt Cronenberger-dialekten. Efter kapningen är vår snart blivande Cobra® på väg att smidas. Fördelen med den i huvudsak runda formen är en kortare uppvärmningstid. Som ett resultat blir materialet mindre stressat och smidkvaliteten är högre.

 

 

3. Smide

I början av smidesprocessen värms varje enskilt piller till över 1000 ° C. Våra polygriptänger når våra smideshammare som ett glödhett stål. Stålet formas mellan två formhalvor av hammarbjörns slagkraft. Verktygen som ger det glödande stålet sin form - smidesformarna - tillverkas internt av KNIPEX. Den enorma chocken som orsakats av hammarens kraft kan få smedjeväggarna att kollapsa. Därför står hammarna på en stålfjäderburen grund. KNIPEXians i smedjan arbetar under värme och vid hög volym. Deras engagemang är en annan hörnsten i KNIPEX-kvalitet och gör att smides traditionen i vår region lever vidare.

 

 

4. Kylning

Konturerna av det senare paret av polygriptänger kan ses i den glödheta delen. Stålbitarna måste dock svalna innan de kan bearbetas ytterligare. Våra polygriptänger med tusentals andra smidda ämnen väntar på att komma in i gradpressningen.

 

 

5. Avskäggningen

Formsmide fungerar på ett sådant sätt att mer glödhet stål införs i den ihåliga formen än nödvändigt. När hammaren slår till skjuts överflödigt material ut genom fogen mellan de två formhalvorna och förseglar därigenom springan i  och med att formen slås ihop. Detta skapar höga tryck som möjliggör smide av filigran (t.ex. skrifter) i smide.
Därefter måste detta överflödiga material tas bort. Tånghalvorna befrias från överflödigt stål i pressen. För detta ändamål placerar operatören det smidda ämnet i pressen. De ställer in verktygen, skärplattan och stansar exakt. Vissa toleranser måste iakttas. Avgradning är en stansprocess. Pressarna skiljer på överflödigt material med enorm kraft.

 

6. Kalibrering och sandblästring

Våra polygriptänger får sin första ytbehandlingen vid sandblästringen. Operatören placerar tånghalvorna på en transportör som ledes in i sandblästringstrumman. Sandblästringen tar bort det överflödiga utskiktet. Därefter känns våra polygriptänger mjuka, nästan som färdiga tänger. Men det finns fortfarande en lång väg att gå. Först går Cobra® till kalibrering. I kalibreringspressen bringas tånghalvorna i rätt form. För detta krävs specialdesignade och tillverkade verktyg från verktygsmakeriet.

 

 

Från laser till ytbeläggning

7. Laser

Tånghalvorna på våra polygriptänger har avgradats och kalibrerats. Tångens grundstruktur är klar. Nu är det detaljerna. Först kommer tånghalvorna till lasersystemet. Den skarpt fokuserade ljusstrålen skär genom tången. En laser är perfekt för att skapa sådana fina tänder. Denna processen är verkligen viktig. Bara med en precis tillverkad justering kan våra polygriptänger senare justeras till  slutanvändarens högsta tillfredsställelse.  

 

8. Mekanisk bearbetning

Nästa steg för tånghalvorna är rotationsindexmaskinen (RIM). Detta system, designat internt av KNIPEX, utför all bearbetningsarbete. Olika arbetssteg utförs samtidigt på olika stationer i maskinen. Detta är mycket exakt och snabbt. Operatörerna behöver bara sätta in en låda med tånghalvorna i RIM. En kamera registrerar halvornas position så att de styrs in i RIM av en robotarm. Maskinen fullbordar resten helt själv. Så skapar KNIPEX ett effektivt och tidsbesparande arbete.

 

 

9. Härdning

Nu är det dags att temperera tånghalvorna. Tånghalvorna går i stora, värmebeständiga korgar. Du kan se våra tånghalvor transporteras in i en ugn. När korgarna kommer ut ur ugnen sänks de ned i ett oljebad. Denna process kallas "avkylning". Nu är tånghalvorna hårda, men spröda. För att uppnå ett rätt förhållande mellan sprödhet och seghet gör vi ytterligare en anlöpning. Detta ger optimal kvalitet. Den resulterande hårdheten kontrolleras under produktionen på Rockwell-hårdhetstestaren.

 

 

10. Induktionshärdning

Tänderna på en KNIPEX-tång kräver speciell hårdhet, vilket uppnås med så kallad induktionshärdning. Tänderna på det härdade polygriptängerna värms upp med hjälp av högfrekvent ström. Tänderna glöds upp igen och avkyls sedan snabbt. Sedan tempereras tånghalvorna igen vid en låg temperatur. Nu har tånghalvorna på vår Cobra® rätt hårdhet.

 

 

11. Ytbeläggning

I KNIPEX polygriptångs sortiment, finns två olika tångytor. De förkromade versionerna av en polygriptång skapas genom galvanisering. Polygriptången i denna version har ett förstklassigt utseende tack vare förkromning. I den andra varianten erbjuder KNIPEX en zinkfosfaterad ytvariant av Cobra®, som känns igen av den välbekanta gråa färgen. Förkromning eller zinkfosfatering är den sista processen där tånghalvorna inte ännu är ihopmonterade. KNIPEX kan garantera en lång livslängd för båda versionerna.

 

 

Från montering till distribution över hela världen

12. Montering

Efter ytbehandlingen är nu tånghalvorna på Cobra® färdiga för montering. De yttre och inre halvorna monteras. För första gången kan du nu uppleva våra polygriptänger som sådana. I nästa steg monteras tryckknappsjusteringen. Operatören sätter in låsdelen, knappen och fjädern på plats. Maskinen gör resten.

 

 

13. Polering

Den höga KNIPEX-kvaliteten är också omisskännlig tack vare den spegelpolerade käften . "Pliesten" är den dialektala termen från regionen för processen som skapar en spegelblank yta, som bara återfinns på högkvalitativa verktyg. Cobra®-käften bearbetas på slipbältet - därefter glänser tångens huvud. Varje tånghuvud kontrolleras efter polering.

 

 

 

 

 

 

14. Handtag

KNIPEX tänger är bekväma att hålla. Det beror på handtagen i olika utföranden, som monteras på tångskänklarna i KNIPEX-fabriken. Tången i den första versionen kommer till doppningsprocessen. Här är handtagen nedsänkta i en flytande plastpasta som fäster sig på skänklarna på ett sådant sätt att plasthandtagen skapas efter torkningen.

 

I den andra versionen får tängerna handtag av flerkomponenthylsor. Vid montering droppar operatören in en exakt mängd av lim i hylsorna, som sedan skjuts in på skänklarna. För elinstallatörer finns flerkomponenthylsan i VDE-utförande, för vilken KNIPEX garanterar skydd vid arbete med upp till 1000 volt vid elektrisk spänning. För att vara säker testar vi varje enskilt VDE-tång med 10 000 volt.

 

 

15. Tryckning, oljning och förpackning

Cobra® med de halkfria plasthandtagen är nu i slutproduktionsfasen. Först trycks artikelnumret samt "KNIPEX" eller "Made in Germany" på handtagen. Sedan transporteras  tängerna genom en ugn via en transportör. Hela processen kallas tampoprintprocessen.

Nu oljar operatören tängerna för att skydda dem från rost. Därefter förpackas tängerna Cobra®. Tängerna förpackas sedan i enstaka kartonger eller kartonger om sex.

16. Redo att levereras
Med en order lämnar våra polygriptänger KNIPEX-Werk. De lämnar Cronenberg, Bergische-hem och kan hamna någonstans ute i vår vida värld. Cobra® modellen som vi har följt genom produktionen är bara en liten del av våra mer än 45 000 tänger som tillverkas per dag. Många KNIPEX-ianer har hållit i polygriptängerna i sina händer och utan dom skulle det inte finnas några tänger - och absolut inga med KNIPEX-kvalitet.