Hoppa till huvudinnehåll
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Vi är KNIPEX

Företaget bakom tängerna

Tångspecialisterna

Vår grundidé är att fokusera. Endast som specialister kan vi erbjuda våra kunder den högsta prestandan samt överleva i en global konkurrens. I över 140 år har vi samlat in en mycket omfattande tång och tillverkningskunskap, som speglas i varje enskild KNIPEX-tång.

 

Det vi gör och vet idag räcker inte för framtiden. Det är därför vi ständigt arbetar med förbättringar över hela företaget - vad gäller produkter, processer, vår organisation och våra färdigheter.

 

Kvalitet är viktigt

Den avgörande faktorn för funktionen hos ett tång är deras precision: utan noggrannhet finns det ingen tillförlitlig klippnig, grepp eller deformering och ingen manövrering utan spel. Täta toleranser, som vi garanterar med modern tillverkningsteknik, gör att vi kan uppfylla våra strikta kvalitetskrav.

 

Vi uppnår dessa krav genom strikta mätningar och olika tester - efter de enskilda produktionsstegen och i slutet av hela processen. Vi använder avancerad mätteknik och långsiktiga testsystem samt praktiska rutintestningar med handpåläggningar.

 

För att säkerställa att våra tänger uppfyller dina förväntningar och våra höga krav använder vi bara utvalda stållegeringar som har tillverkats enligt våra specifikationer.

 

 

Innovationer från "tankesmedjan"

Alltid bättre tänger - det är den vägledande principen, genom vilken vi ägnar all vår kompetens och kreativitet åt. Vi utvecklar nya tänger och optimerar befintliga modeller för att göra arbetet ännu effektivare och enklare.

 

Det är vår motivation att alltid komma med okonventionella lösningar som sätter standarder: nya sätt att forcera kraftöverföringar, enklare och snabbare funktionalitet, kombination av olika funktioner i ett verktyg och fantasifull problemlösare för speciella applikationer. Detta sparar energi och tid och du kan uppnå bättre arbetsresultat med mindre kraftansträngning.

 

Våra mer än 400 maskiner innehåller speciell kunskap som byggts upp över generationer. Vi bygger många av maskinerna själva; köpta anpassas av oss till våra speciella krav. I många fall programmerar vi också själva programvaran för styrning och drift av maskinerna.

 

 

Tillverkad i Wuppertal, Tyskland

Vi tillverkar uteslutande i Tyskland, vid den grundande platsen i Wuppertal.

 

Med ett vertikalt tillverkningsområde på nästan 100% kan vi styra alla produktionssteg och direkt påverka och kontinuerligt förbättra dem till bästa möjliga kvalitet.

 

Från produktidén till leveransen av de färdiga tängerna till våra kunder: vi gör allt under ett och samma tak. Korta avstånd och direkt dialog möjliggör nära samordning av alla processer samt utbyten av alla inblandade anställda.

Våra anställda

Den viktigaste grunden för framgången är våra anställda. Deras kunskap och färdigheter, deras engagemang och deras idéer avgör vår prestation och därmed vår framtid.

 

Vi skapar goda förutsättningar för våra anställda att utföra och utveckla möjligheter. Vi lägger stort värde på att upprätthålla och främja deras hälsa.

 

Det är också viktigt för oss att familjen och arbetet är välbalanserade.

 

Vi lägger mycket ansträngning och omsorg på utbildning, där vi tillhandahåller ett brett spektrum av professionell och personlig kompetens till unga människor, men även också till de yrkesverksamma.

Värderingar och ansvar

Framgång är viktig för oss, men inte till vilket pris som helst.

 

Vi styrs av värden och anpassar våra handlingar på ett hållbart sätt. Så tar vi vårt gemensamma ansvar för samhället och den naturliga miljön.

 

Vi känner oss nära anslutna till vår region och dess människor och vill aktivt bidra till vår miljö. Det är därför vi är mycket engagerade inom områdena utbildning, kultur och sociala frågor.