Hoppa till huvudinnehåll
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Leden

Ledens vridpunkt och dess position bestämmer överföringen av den kraft som appliceras via handtagen till käftarna. Det är en beskrivningen av utväxlingen.

Leden kan utformas som en skruv, nit eller en påsmidd bult, beroende på belastningen som tången är konstruerad för.
För att säkerställa att en tång med en fast vridpunkt blir utan spel, krävs stor precision vid tillverkning av alla ledytor. Anslutningen mellan de två tånghalvorna är möjlig genom olika utformningar av ledkonstruktioner.

Pålagd led

Båda tånghalvorna ligger på varandra utan urspåring och som vanligtvis används för, kniptänger och kraftavbitare. Tångskänklarna kan då göras mycket robusta.

 

 

 

 

Ilagd led

Varje tångskänkel är i ledområdet med urtag till hälften så att de båda skänklarna kan läggas i varandra.

 

 

Genomgående led

En tångskänkel är slitsad. Genom denna slits skjuts den andra skänkeln igenom. Denna ledförbindning klarar höga belastningar eftersom ledbulten är lagrad på båda sidorna och den inre skänkeln har dubbelstyrning.

 

Glidled

Glidleden gör att käftarna kan anpassas optimalt till olika arbetsstorlekar, öka eller minska käftöppningen. Detta görs genom att flytta tånghandtagen mot eller från varandra. Inställningen görs via en låsmekanism, antingen genom att lyfta handtagen eller trycka på en fjäderbelastad bult för justering. Klassiska exempel på dessa tänger är polygriper och tångnycklar.