Hoppa till huvudinnehåll
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Vad gör det till en bra tång

Miljoner tänger tillverkas över hela världen varje år. De flesta tjänar sitt syfte. Men när du håller en tång av hög kvalitet i handen känner du det omedelbart. Vad gör KNIPEX-tängerna annorlunda än alla andra?

Leden i tången, som i den här sidavbitaren har en stor betydelse och påvisar kvaliteten.

 

Den smidiga leden

Det första intrycket du får när du öppnar och stänger en tång ger en bra indikation på dess kvalitet. Leden går smidigt och utan spel. Tångens handtag öppnar sig med en liten, exakt difinerat motstånd.

 

Att konstruera en kraftfull och långvarig tångled är en mycket krävande utmaning eftersom den exakta tillverkningen kräver den senaste tekniken och processerna. KNIPEX ägnar all sin kreativitet och kompetens åt båda.

 

 

 

 

Design av gripytorna och skäreggen

Gripytorna eller skäreggen på KNIPEX-tängerna är exakt konstruerad och utformad i varje detalj för att uppfylla kraven för den proffesionella användaren. 

 

Gripytor är utformade på ett sådant sätt att arbetsstycken kan greppas på ett säkert sätt. För vissa applikationer är det viktigt att inte känsliga ytor skadas. Skäreggarnas skärvinklar, ytkvalitet samt positionsläge, tillverkas med en precision av en hundradels millimeter.

 

Tillsammans med rätt materialval möjliggörs att klippa olika material exakt och enkelt över en lång tid. 

 

Gripytorna på KNIPEX Cobra® är tillverkade med högsta precision.

 

Skäreggarna är härdade induktivt, vilket gör dem extremt hållbara.

 

Tångens livslängd

Omsorgsfyll tillverkning i varje detalj samt förstklassiga material som är noggrant utvalda för respektive applikation garanterar en mycket lång livslängd.

 

Skäreggar och gripytor utsätts för extremt höga belastningar. Det är därför dessa punkter är induktionshärdade vid KNIPEX. Det är så vi uppnår den avsedda belastningskapaciteten och säkerställer där med en lång livslängd.

 

Rätt balans är avgörande här. Om de aktiva områdena är för mjuka slits de snabbt ut, om de är för hårda blir de spröda och knäcks. De rätta förhållanden kan bara skapas - som KNIPEX gör - genom att kombinera ingenjörskunskaper och erfarenheter som samlats över generationer.

 

 

 

 

Optimerad kraftfördelning

KNIPEX-tänger gör arbetet lättare.

 

Detta beror på att KNIPEX lägger stor vikt på ledens konstruktion. I detta skede bestäms hur mycket kraft som behövs för att hantera ett arbetsstycke. Den rätta vridpunktspositionen och möjligheten att använda sig av en stor hävstångseffekt trots en kompakt konstruktion, utmärker sig för en mycket bra tångled. 

 

När det gäller specialkonstruerade sidavbitare kan handkraften reduceras till mer än halva kraften, jämfört med vanligt tillgängliga produkter - i samma längd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simuleringen av en sidavbitare visar vad tången utsätts för vid särskilt höga belastningar under klippningsprocessen.

 

KNIPEX-tångens handtag är utformade för att passa handen optimalt.

 

Ergonomisk design

KNIPEX tängerna är lättare. Vikten spelar roll, du kan lätt och bekvämt bära verktygen med dig.

 

En så låg vikt som möjligt i kombination med högsta prestanda, leder till en markant minskning av förslitningar i det dagliga arbetsutförandet. Tack vare de ergonomiskt utformade handtagsformerna bildar KNIPEX-tängerna en enhet med din hand. Tånghandtagens bredd såväl som deras form och material anpassas idealiskt för det arbete, där du repetitivt använder din hand.  

 

En särskilt och fördelaktig utväxling och definierad elasticitet skyddar dina muskler och senor. KNIPEX-tänger finns i olika versioner av handtag och längd. På så sätt kan varje användare välja tänger som uppfyller deras specifika krav och preferenser.

 

 

 

Kvalitetskriterier: stål

Stålet som används är en viktig grund för hållbara tänger, som bidrager till en säker användning.

 

Tängerna utformas för olika typer av krav och utföranden. Beroende på applikationer använder KNIPEX speciellt utvalda och sammansatta stållegeringar som tillverkas i Tyskland och i grannländerna. Resultatet: Skärpan, styrkan och flexibiliteten i ett perfekt förhållande. 

 

 

 

 

 

 

 

Stålkvaliteten garanteras med moderna testmetoder.

 

Värmebehandling i härdningsugnen: ett avgörande moment i tillverkningen av en tång.

 

Rätt värmebehandling

Permanent hög motståndskraft och kontrollerat arbete uppnås när hårdhet i käftarna och flexibiliteten i handtagen är i ett balanserat förhållande.

 

För detta ändamål får varje material sin speciella molekylstruktur med hjälp av flera samordnade värmebehandlingssteg. Därmed blir det optimala förhållandet mellan hårdhet och seghet. Resultatet är den höga tillförlitligheten, användarvänligheten, motståndskraften och livslängden som KNIPEX-tängerna är kända för.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pålitlig kvalitet

För att uppnå enastående och jämn kvalitet är det med stor omsorg och precision i produktionen avgörande.

 

De exakta testförfarandena som kontinuerligt upprepas vid tillverkningsprocessen på KNIPEX, det beskrivs i ett certifierat kvalitetsmanagement system. Testresultaten dokumenteras kontinuerligt och utvärderas.

 

Detta gör det möjligt för våra många års erfarna, utbildade och högt motiverade medarbetare att uppnå täta toleranser och tångens önskade egenskaper, från serie till serie - med varje enskild tång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIPEX Cobra ® är känt för sin bitande kraft och sin enorma flexibilitet - egenskaper som bevisas gång på gång med testutrustningen.

 

Många små steg, vart och ett utfört med stor omsorg och passion för produkten, gör något speciellt av en tång. Det här är KNIPEX!