Přejít k hlavnímu obsahu
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Výroba kleští

Výroba kleští na vodní čerpadla

KNIPEX Cobra® je naše nejoblíbenější kleště na vodní čerpadla. Ukažme si, jak se u nás vyrábí.

Od oceli po kalibraci

Je to všechno o detailech

Od montáže po cestu kolem světa

Takto se vyrábí kleště KNIPEX

Od dodávky surové oceli po obal ve finální výrobě: cesta high-tech kleští na vodní čerpadla KNIPEX Cobra® je v několika částech ilustrována obrázky z naší výroby.

 

Ukážeme vám, že vedle strojů a kleští je KNIPEX primárně o lidech - hrají důležitou roli v procesu vytváření našich produktů.

Od suroviny až po kalibraci a tryskání

 

1. Surovina

Surovinu dodávají nákladní automobily z ocelárny. Nástrojová ocel je uložena na stojanu. Zde lze uskladnit až 1 200 tun ocelových drátů dodávaných jako svitky. Naše KNIPEX Cobra® je v jedné z cívek.

Na výrobu kleští KNIPEX se měsíčně spotřebuje přibližně 600 tun oceli. Zvláštní je, že zaručená vysoce kvalitní ocel z německých oceláren byla optimalizována podle specifikací KNIPEX.

 

 

2. Zkraťte na délku

V dalším kroku je cívka zkrácena na délku. V prvním kroku stroj rozvíjí ocelový drát a uvádí jej do přímého tvaru. Nyní lis zkracuje ocel na kleště podélně - vždy na stejnou délku. Nařezané kousky oceli se podle Cronenbergského dialektu nazývají „Piller“. Po zkrácení na danou délku bude naše budoucí Cobra® kovaná. Výhodou kulatého tvaru oceli je kratší doba ohřevu. Díky tomu je materiál méně namáhán a kvalita kování je vyšší.

 

 

3. Kování

Na začátku procesu kování se každá jednotlivá tyč zahřeje na více než 1 000 ° C. Naše kleště na vodní čerpadla jsou v podobě žhavé oceli umístěna pod berana kovacího kladiva. Ocel je tvarována mezi dvěma polovinami matrice nárazovou silou kladivového berana. Nástroje, které dodávají žhavící oceli její tvar - kovací matrice - si vyrábí společnost KNIPEX interně. Obrovský šok způsobený silou kladiv by mohl způsobit zhroucení stěn kovárny. Kladiva proto stojí na ocelovém pružinovém základu. Kováři v kovárně pracují v horku a při vysokém hluku. Jejich odhodlání je dalším základním kamenem kvality KNIPEX a dělá kovářskou tradici našeho regionu živou.

 

 

4. Ochlaďte se

V rozžhavené kované části lze vidět obrysy pozdějších kleští na vodní čerpadlo. Před dalším zpracováním však musí ocelové kusy vychladnout. Naše kleště na vodní čerpadlo s tisíci dalších kovaných polotovarů čekají na vstup do dalšího procesu.

 

 

5. Odstraňování otřepů

Zápustkové kování funguje takovým způsobem, že se do duté formy v zápustce zavádí více žhavé oceli, než je nutné. Při úderu kladiva je přebytečný materiál vytlačen spojem mezi dvěma polovinami matrice, čímž se utěsní mezera v uzavírací matrici. Tím se vytvářejí vysoké tlaky, které umožňují filigránové kování (např. písmo, symboly) ve výkovcích.
Poté musí být tento přebytečný materiál odstraněn. Poloviny kleští jsou zbaveny přebytečné oceli v hřebenovém lisu. Za tímto účelem zaměstnanci umístí kovaný polotovar do hřebenového lisu, nastaví přesně nástroje, řeznou desku a razník. Je třeba dodržovat určité tolerance. Poté je přebytek materiálu odseknut obrovskou silou.

 

6. Kalibrace a tryskání

Naše kleště na vodní čerpadla očekávají první povrchovou úpravu při tryskání. Zaměstnanci položí poloviny kleští na dopravník, který vede do tryskacího bubnu. Tam brusivo, které je vhozeno na povrch, odstraňuje vodní kámen, který byl vytvořen dříve zavedeným teplem. Poté se naše kleště na vodní čerpadlo cítí hladce, téměř jako hotové kleště. Je před námi ale ještě dlouhá cesta. Nejprve Cobra® přejde ke kalibraci. V kalibračním lisu jsou poloviny kleští lisováním uvedeny do správného tvaru. K tomu jsou zapotřebí speciálně navržené a vyrobené nástroje z našeho oddělení výroby nástrojů.

 

 

Od laserování po povrchovou úpravu

7. Lasery

Poloviny kleští našich kleští na vodní čerpadlo byly odhrotovány a kalibrovány. Základní struktura kleští je hotová. Nyní je to v detailech. Nejprve poloviny kleští přicházejí k laserovému systému. Ostře zaostřený paprsek světla prořízne kleště. Laser je ideální pro vytváření tak jemných zubů. Tento proces je opravdu důležitý. Pouze pomocí zubů lze naše kleště na vodní čerpadla později přizpůsobit různým obrobkům a správně je uchopit.

 

8. Mechanické zpracování

Dalším stupněm pro poloviny kleští je rotační indexovací stroj (RIM). Tento systém, navržený vlastní společností KNIPEX, provádí všechny obráběcí práce. Na různých stanicích uvnitř stroje se současně provádějí různé pracovní kroky. To je velmi přesné a rychlé. Zaměstnanci musí do RIM vložit pouze krabici s polovinami kleští. Kamera registruje polohu polovin, takže jsou vedeny do RIM robotickým ramenem. Zbytek dokončí úplně sám. Takto KNIPEX vytváří efektivní a časově úspornou práci.

 

 

9. Popouštění

Nyní je čas na popouštění polovin kleští. Poloviny kleští jdou do velkých, tepelně odolných košů. Vidíte, jak se naše poloviny kleští dopravují do pece. Když koše vyjdou z trouby, dopraví se do olejové nádrže - naplněné polovinami kleští. Tento proces se nazývá „kalení“. Poloviny kleští jsou nyní tvrdé, ale příliš křehké. Pro správnou viskozitu jsou poloviny kleští temperovány: Naše kleště Cobra® musí po určitou dobu vydržet několik stovek stupňů Celsia. To jim dává optimální kvalitu. Výsledná tvrdost se kontroluje během výroby na testeru tvrdosti Rockwell.

 

 

10. Indukční kalení

Zuby kleští KNIPEX vyžadují zvláštní tvrdost, čehož je dosaženo takzvaným indukčním kalením. Zuby temperovaných kleští se zahřívají pomocí vysokofrekvenčního proudu. Zuby se znovu rozzářily a poté se rychle uhasily. Potom se poloviny kleští opět temperují při nízké teplotě. Poloviny kleští našich Cobra® nyní mají správnou tvrdost.

 

 

11. Povrchová úprava

Pokud se podíváte na řadu kleští na vodní čerpadla KNIPEX, můžete vidět dva různé povrchy kleští. Chromované verze kleští na vodní čerpadlo jsou vytvořeny galvanickým pokovováním. Chromované kleště této verze mají díky chromovanému povrchu cenný vzhled. Na druhou stranu nabízí KNIPEX variantu Cobra® s povrchovou úpravou zinkem fosfátovanou, kterou poznáte podle známé šedé barvy. Galvanické pokovování nebo fosfátování zinkem je poslední proces, při kterém jsou poloviny kleští odděleny. KNIPEX může zaručit dlouhou životnost obou verzí.

 

 

Od montáže po přepravu po celém světě

12. Sestavení

Po povrchové úpravě jsou poloviny kleští Cobra® připraveny k montáži. Zde jsou sestaveny vnější a vnitřní poloviny. Poprvé jako takové poznáte naše kleště na vodní čerpadla. V dalším kroku je vložen čep pro nastavení rozevření. Zaměstnanci vloží část zámku, čep a pružinu na určené místo. O zbytek se postará stroj.

 

 

13. Leštění

Vysoká kvalita kleští KNIPEX je také nezaměnitelná díky zrcadlově leštěné čelisti. „Pliesten“ je dialektální termín z oblasti výrobního závodu pro proces, vytvářející zrcadlový lesk, který lze nalézt pouze na vysoce kvalitních nástrojích. Čelisti kleští Cobra® jsou zpracovány na brusném pásu - poté se hlava kleští leskne. Po vyleštění je zkontrolována hlava každých kleští.

 

 

 

 

 

 

14. Rukojeti

Kleště KNIPEX se pohodlně drží. To je také způsobeno rukojeťmi v různých provedeních, které jsou také namontovány na rukojeti kleští v továrně KNIPEX. Kleště první verze přicházejí k ponornému systému. Zde jsou rukojeti ponořeny do tekuté plastové pasty. Přilne k rukojeti tak, že po zaschnutí vznikne plastová rukojeť.

 

Ve druhé verzi mají kleště rukojeti vyrobené z vícesložkových návleků. Pracovníci nasunou dvousložkové návleky na rukojeti se správným množstvím lepidla. Pro elektrikáře jsou k dispozici také ve verzi VDE, u které KNIPEX zaručuje ochranu při práci s elektrickým napětím do 1 000 voltů. Pro jistotu testujeme každý kus VDE kleští na 10 000 voltů.

 

 

15. Tisk, naolejování a balení

Cobra® s protiskluzovými plastovými rukojeťmi je nyní ve finální fázi výroby. Nejprve je na úchytech vytištěno číslo výrobku a další nápisy jako „KNIPEX“ nebo „Made in Germany“. Potom kleště projdou pecí na dopravníku. 

Zaměstnanci nyní kleště naolejují, aby je chránili před rzí. Ve finální fázi zaměstnanci  kleště Cobra® zabalí. V závislosti na objednávce jsou kleště baleny do samostatných krabic nebo krabic po šesti.

16. Připraveno k odeslání

S objednávkou opouštějí naše kleště na vodní čerpadla závod KNIPEX. Opouští Cronenberg, jejich bergišský domov a možná i kontinent. Mnoho zaměstnanců KNIPEX drželo tyto kleště na vodní čerpadla ve svých rukou. Všichni doprovázeli naše kleště Cobra® na její cestě jako jedny z více než 45 000 kleští vyrobených denně. Bez nich by nebyly kleště - a už vůbec ne kleště v kvalitě KNIPEX.