Přejít k hlavnímu obsahu
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Ochrana dat
Politika ochrany údajů (web) společnosti KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG v souladu s požadavky GDPR

I. Jméno a adresa odpovědné osoby
Odpovědnou osobou ve smyslu nařízení o základních údajích a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů a dalších předpisů o ochraně údajů je:

KNIPEX-Werk

C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Oberkamper Str. 13

42349 Wuppertal

telefon .: 02 02/47 94 - 0

telefax: 02 02/47 50 58

E-mail: [email protected]

Web: https://www.knipex.com

II. Jméno a adresa inspektora ochrany údajů
Úředník pro ochranu údajů správce je následující:

Arndt Halbach

GINDAT GmbH

Wetterauer Str. 6

42897 Remscheid

telefon: (02191) 909 430

Telefax: (02191) 909 50 430

faxová zpráva: [email protected]

III. Obecné poznámky ke zpracování údajů
1. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme v zásadě pouze v míře nezbytné k zajištění plně funkčního webu a našeho obsahu a služeb. Osobní údaje našich uživatelů jsou zpracovávány pravidelně až po získání jejich souhlasu. Výjimkou jsou případy, kdy není možné předem získat skutečný důvod ke schválení a zpracování údajů je povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, čl. 6 (1) svítí. Jako právní základ slouží obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR).
Umění. 6 Abs. 1 lit. b GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou. To platí také pro zpracování, které je nezbytné před uzavřením smlouvy.
Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na naši společnost vztahuje, čl. 6 (1) svítí. c GDPR slouží jako právní základ.
Pokud zpracování životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžaduje zpracování osobních údajů, čl. 6 (1) svítí. d GDPR slouží jako právní základ.
Je-li zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřekáží první uvedený zájem, čl. 6 (1) svítí. f GDPR slouží jako právní základ pro zpracování.

3. Výmaz dat a doba uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo blokovány, jakmile účel uložení již neexistuje. Osobní údaje mohou být rovněž uchovávány, pokud to stanoví evropští nebo vnitrostátní zákonodárci v předpisech podle práva Unie, aktů nebo jiných ustanovení, na něž se správce vztahuje. Údaje jsou blokovány nebo vymazány také v případě, že vyprší doba uchovávání předepsaná ve výše uvedených zákonech, ledaže je nutné údaje dále ukládat pro smluvní ujednání nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytování webových stránek a vytváření logfiles
1. Popis a rozsah zpracování dat

Při každé návštěvě našeho webu náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému žádajícího počítače. Zde jsou shromažďována následující data:

Informace o typu prohlížeče a použité verzi

Operační systém uživatele

Poskytovatel internetových služeb uživatele

IP adresa uživatele

Datum a čas přístupu

Webové stránky, ze kterých uživatelský systém dosáhne našeho webu

Webové stránky, které systém uživatele požaduje prostřednictvím našich webových stránek
Data jsou podobně uložena v logfiles našeho systému. Tato data nejsou uložena společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro dočasné ukládání dat a logfile je stanoven v čl. 6 (1) svítí. f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro usnadnění doručování webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být po celou dobu relace uložena IP adresa uživatele.
Ukládání do logfiles se provádí pro zajištění funkčnosti webu. Data navíc slouží k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich technických informačních systémů. V tomto kontextu neprobíhá analýza údajů pro marketingové účely.
Tyto účely také odůvodňují náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 (1) svítí. f GDPR.

4. Doba skladování

Data jsou vymazána, jakmile již nejsou nezbytná k dosažení účelu jejich shromažďování. Pokud se shromažďují údaje za účelem poskytování webové stránky, bude tomu tak po ukončení příslušné relace.
Pokud jsou data uložena v logfile, bude tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Jakékoli další úložiště je možné, v tomto případě jsou IP adresy uživatele vymazány nebo odcizeny, takže přiřazení žádajícího klienta již není možné.

5. Možnost namítat a eliminovat

Shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a uchovávání údajů v souborech protokolu je pro fungování webové stránky zásadní. Uživatel tedy nemá možnost vznést námitku.

V. Použití cookies *
1. Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové dlaždice, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo v internetovém prohlížeči v počítačovém systému uživatele. Když uživatel navštíví web, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který usnadňuje jasnou identifikaci prohlížeče, když je web znovu navštíven.

Používáme cookies, aby náš web byl uživatelsky přívětivější. Několik prvků našeho webu vyžaduje, aby byl vyhledávající prohlížeč identifikován i po změně stránky.

Následující soubory se ukládají a přenášejí do souborů cookie:

Nastavení jazyka

Přihlašovací informace

Rozlišení obrazovky

Cookie přijímá

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je Čl. 6 (1) svítí. f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Účelem zpracování technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele. Několik funkcí našeho webu nelze nabídnout bez použití cookies. Zde je nutné, aby byl prohlížeč po změně stránky znovu rozpoznán.

Potřebujeme cookies pro následující aplikace:

Nastavení jazyka

informace o přihlášení

Rozlišení obrazovky

Cookie přijímá
Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Tyto účely rovněž odůvodňují náš legitimní zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 (1) svítí. f GDPR.

4. Doba skladování, možnost namítat a eliminovat

Cookies se ukládají v počítači uživatele a přenášejí se na naše stránky. Jako uživatel tedy máte také úplnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Soubory cookie, které jsou již uloženy, lze kdykoli a také automaticky vymazat. Pokud jsou cookies deaktivovány pro náš web, může se stát, že ne všechny funkce webu budou plně využity.

* Informace o používání cookies pro analýzu webu naleznete v části IX / X. Analýza webu.

VI. Zpravodaj
1. Popis a rozsah zpracování dat

Je zde možnost přihlásit se k odběru bezplatného zpravodaje. Data ze vstupní masky jsou nám zasílána při registraci do zpravodaje.

Shromážděná data:

Titul

název

Společnost

Emailová adresa

Předvolby obsahu

Průmysl
Údaje se také shromažďují při registraci: datum a čas registrace

Pro statické účely, jako jsou čtení návyků a personalizace obsahu, se také zaznamenává, kdy a kdy je informační bulletin otevřen a na které odkazy se klikne.

Pro zpracování údajů v rámci procesu registrace je váš souhlas získán tzv. Postupem dvojitého přihlášení a odkazuje se na tyto zásady ochrany údajů.

V souvislosti se zpracováním dat se žádné informace nepředávají třetím stranám k zasílání zpravodajů. Data, která zde zadáte, budou použita pouze pro personalizaci a zasílání novinek. Informační bulletiny jsou zasílány prostřednictvím CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo. Pravidla ochrany dat poskytovatele přepravních služeb si můžete prohlédnout zde: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Existuje smlouva na zpracování objednávek v souladu s Čl. 28 odst. 3 S. 1 DSGVO s poskytovatelem přepravních služeb.

2. Právní základ pro zpracování dat

Právní základ pro zpracování údajů po registraci do informačního bulletinu uživatelem poskytuje čl. 6 (1) svítí. GDPR, pokud existuje souhlas.

3. Účel zpracování dat

E-mailová adresa uživatele je shromažďována pro zasílání novinek.
Během procesu registrace se shromažďují další osobní údaje, aby se zabránilo zneužití použitých služeb nebo e-mailové adresy.

4. Doba skladování

Data jsou vymazána, jakmile již nejsou pro účely našeho záznamu požadována. V našem případě je to po třech letech.

5. Možnost namítat a eliminovat

Cookies se ukládají do počítače uživatele a přenášejí se na náš web. Vy jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení v internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Soubory cookie, které jsou již uloženy, lze kdykoli i automaticky vymazat. Pokud jsou cookies deaktivovány pro naši webovou stránku, může se stát, že všechny funkce webu nebudou plně využity.
Zde se můžete rozhodnout, zda lze do prohlížeče vložit jednoznačný soubor cookie pro analýzu webu, aby operátor webu mohl shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje. Pokud se chcete proti tomu rozhodnout, kliknutím na následující odkaz umístíte deaktivační cookie Matomo do svého prohlížeče.

Do vašeho systému bude umístěn další soubor cookie, který bude signalizovat nášmu systému, že data uživatele nebudou ukládána. Pokud uživatel mezitím smaže odpovídající soubor cookie ze svého vlastního systému, musí znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení.

Další podrobnosti o nastavení soukromé sféry softwaru Matomo jsou uvedeny na následujícím odkazu: https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Analýza webu pomocí Google Analytics
1. Rozsah zpracování osobních údajů

Pomocí softwarového nástroje Google Analytics na našem webu analyzujeme chování našich uživatelů při surfování. Software umístí soubor cookie do počítače uživatele (viz výše o souborech cookie). Následující údaje jsou uloženy, pokud jsou požadovány jednotlivé stránky našeho webu:

• Dva bajty IP adresy uživatele, který požaduje systém

• Požadovaný web

• Web, ze kterého uživatel přistoupil na požadovaný web (referrer)

• podstránky, od kterých byl požadovaný web vyžádán

• Délka pobytu na webu

• Četnost vyžádání webových stránek

Tento web používá přehledy Google Analytics o demografických funkcích, ve kterých se používají údaje z reklamy Google související se zájmem, jakož i údaje o návštěvnících třetích poskytovatelů (např. Věk, pohlaví a zájmy). Tato data nelze připsat konkrétní osobě a lze je kdykoli deaktivovat pomocí nastavení reklamy.

Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Google tyto informace použije k analýze vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnostech na webu pro operátory webových stránek ak poskytování dalších služeb spojených s používáním webu a internetu.

Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data pro Google. Google za žádných okolností nepřinese vaši IP adresu ve spojení s dalšími daty Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky.

Software je nastaven tak, aby IP adresy nebyly úplně uloženy, ale 2 bajty IP adresy jsou maskovány (například: 192.168.xxx.xxx). Tímto způsobem již není možné přiřadit zkrácenou IP adresu žádajícímu počítači.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů uživatele poskytuje Čl. 6 (1) svítí. f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány, aby nám umožnily analyzovat surfování našich uživatelů. Analýza získaných údajů nám umožňuje shromažďovat informace o použití jednotlivých složek naší webové stránky. To nám pomáhá neustále zlepšovat naši webovou stránku a její uživatelskou přívětivost. Tyto účely také odůvodňují náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 (1) svítí. f GDPR. Anonymizace IP adresy dostatečně zohledňuje zájem uživatelů o ochranu osobních údajů.

4. Doba skladování

Po odcizení / maskování IP adresy již data nejsou osobními údaji, a proto tyto maskované IP adresy nejsou automaticky vymazány.

5. Možnost namítat a eliminovat

Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webu (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici z následujících odkaz ((http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Je umístěn soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu: deaktivujte Google Analytics

Podrobnější informace naleznete zde: na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo na adrese hwww.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o Google Analytics a ochraně údajů). Chtěli bychom zdůraznit, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp ();“ aby byla zaručena anonymizovaná sbírka IP adres (tzv. IP masking).

XI. Použití sociálních médií
Naše webové stránky používají pluginy různých sociálních sítí („Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ „YouTube“, „Xing“). Tlačítka jsou označena logem příslušné sociální sítě. Při návštěvě našich webových stránek jsou příslušná tlačítka deaktivována nebo pouze propojena, takže bez kliknutí na ně nebudou do sociálních sítí odesílána žádná data.

Po aktivaci je vytvořen přímý odkaz na příslušné sociální sítě. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, může tento poskytovatel přiřadit návštěvu k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby se to stalo, doporučujeme se předem odhlásit z účtu. Pokud nejste členem sociální sítě, existuje možnost, že poskytovatel například zjistí a uloží vaši IP adresu. Pokud si nepřejete, aby se to stalo, neměli byste kliknout na tlačítko.

Knipex nemá žádný vliv na účel a rozsah shromažďování údajů ani na další zpracování a využívání údajů sociálními sítěmi. Ustanovení o ochraně údajů a právech v tomto ohledu jsou stanovena příslušnými politikami ochrany údajů sociálních sítí.

XII. Dvojklik
DoubleClick je služba společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). DoubleClick používá soubory cookie k prezentaci reklam, které jsou pro vás relevantní. Vášmu prohlížeči je přiděleno pseudonymní identifikační číslo (ID) ke kontrole, které reklamy byly zobrazeny v prohlížeči a které reklamy byly vyvolány. Použití souborů cookie DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Tento soubor cookie můžete trvale deaktivovat na adrese www.google.com/settings/ads/plugin.

Do naší nabídky online jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Pro integraci videí používáme tzv. „Režim rozšířené ochrany dat“ poskytovatele YouTube. Podle YouTube se tedy žádné informace o návštěvnících našich webových stránek neukládají, pokud si nepozerají video. I přes použití režimu rozšířené ochrany dat však nelze vyloučit, že Google může pro reklamní účely nastavit soubor cookie DoubleClick. Tento soubor cookie můžete trvale deaktivovat na adrese www.google.com/settings/ads/plugin.

XIII. Práva subjektů údajů

1. Právo na informace

Můžete požádat správce o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme my. V takovém případě můžete od správce vyžádat následující informace:

• účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

• kategorie zpracovávaných osobních údajů;

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny;

• plánované období uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud zde není možné poskytnout konkrétní informace, kritéria použitá k určení doby uchovávání;

• existence práva na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, práva omezit zpracování správcem nebo právo namítat toto zpracování;

• existence práva podat stížnost orgánu dozoru;

• všechny dostupné informace o původu údajů, nejsou-li osobní údaje shromážděny od subjektu údajů;

• existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o logice a dosahu a aspirovaných dopadech jakéhokoli takového zpracování na subjekt údajů. (Není aktuálně používán.)

Máte právo požádat o informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s převodem.

2. Právo na opravu

Máte-li vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo získat od správce opravu a / nebo doplnění. Řadič musí provést opravu bez zbytečného odkladu.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících okolností máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů:

• pokud zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, po dobu, která umožní správci ověřit přesnost osobních údajů;

• zpracování je nezákonné a vy jste proti vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití;

• správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale ty jsou vyžadovány pro vyřízení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků; nebo

• pokud máte námitky proti zpracování podle čl. 21 (1) GDPR až do ověření, zda jsou oprávněné důvody správce potlačeny.
Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou uchovávání, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany právních nároků nebo za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby. osoba nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo zpracování v souladu s výše uvedenými požadavky omezeno, budete upozorněni regulátorem před zrušením omezení.

4. Právo na zrušení

a) Povinnost vymazat

Můžete požádat správce o vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu a správce je povinen tyto údaje bez náležitého odkladu vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

• Vaše osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

• odvoláváte svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno podle čl. 6 Abs. (1) svítí. a nebo Čl. 9 (2) svítí. GDPR, a pokud pro zpracování neexistuje jiný právní důvod.

• Proti zpracování podle čl. 21 (1) GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování, nebo jste proti zpracování podle čl. 21 (2) GDPR.

• Vaše osobní údaje byly nezákonně zpracovány.

• Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena zákonná povinnost podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahují.

• Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v čl. 8 (1) GDPR.

• Informace třetím stranám
Pokud správce zveřejnil vaše osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1, správce je s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení podnikne přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří zpracovávají osobní údaje, o které jste jako subjekt údajů požádali o výmaz jakékoli odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování či replikaci.

b) Výjimky

Právo na výmaz se nevztahuje na nutnost zpracování

• za výkon práva na svobodu projevu a informací;

• za účelem splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které podléhá správce, nebo pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;

• z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s Čl. 9 (2) svítí. h a já, stejně jako Čl. 9 (3) GDPR;

• pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 (1) GDPR, pokud právo uvedené v písmenu a) pravděpodobně znemožní nebo vážně naruší dosažení cílů tohoto zpracování; nebo

• za účelem stanovení, výkonu nebo obrany právních nároků.

5. Právo na oznámení

Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování od správce, je správce povinen sdělit jakoukoli opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování každému příjemci, kterému byly osobní údaje sděleny, ledaže to se ukáže nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.
Máte právo být o těchto příjemcích informováni správcem.

6. Právo na přenositelnost dat

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tato data jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty

• zpracování je založeno na souhlasu podle Čl. 6 (1) svítí. GDPR nebo Čl. 9 (2) svítí. GDPR nebo na zakázku podle 6 Abs. 1 lit. b GDPRM; a

• zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na přenos osobních údajů přímo z jednoho správce do druhého, pokud je to technicky možné. To nesmí mít vliv na práva a svobody ostatních.
Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytných pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředního orgánu svěřeného správce.

7. Právo na vznesení námitky

Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 (1) svítí. e nebo f GDPR, včetně profilování na základě těchto ustanovení.
Provozovatel již nebude zpracovávat vaše osobní údaje, pokud správce neprokáže závažné legitimní důvody ke zpracování, které potlačují vaše zájmy, práva a svobody nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationationsellschaft - ungeachtet der Richtlinie 2002/58 / EG - Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendetden.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro takový marketing, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém se vztahují k takovému přímému marketingu. Pro účely přímého marketingu se vaše osobní údaje již nebudou za tímto účelem dále zpracovávat. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES můžete své právo na námitku uplatňovat automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

8. Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas podle zákona o ochraně údajů. Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které do té doby proběhlo.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí pouze na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, které se vás týkají nebo vás podobně ovlivňují. To neplatí, pokud rozhodnutí

• je nezbytná pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem;

• je povolen právem Unie nebo členského státu, kterému podléhá správce, a který rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo

• je založen na vašem výslovném souhlasu.
Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v čl. 9 (1) GDPR, pokud čl. 9 (2) svítí. a nebo g GDPR platí a jsou zavedena vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech 1 a 3 správce provede vhodná opatření k ochraně svých práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na zásah člověka ze strany správce, aby vyjádřil svůj názor zobrazit a napadnout rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost orgánu dozoru

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členských státech vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení, pokud se domníváte, že zpracování vaše osobní údaje porušují GDPR.

Dozorčí orgán, u kterého byla stížnost podána, informuje stěžovatele o průběhu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

XIV. Google reCAPTCHA
Službu Google reCaptcha používáme k určení, zda osoba nebo počítač provádí konkrétní zadání v našem kontaktním nebo informačním formuláři. Google používá k určení, zda jste člověk nebo počítač, následující data: IP adresa použitého koncového zařízení, web, který navštěvujete na našem webu a na kterém je vložena captcha, datum a délka návštěvy, identifikační data použitého prohlížeče a typu operačního systému, účet Google, pokud jste přihlášeni do Google, pohyby myši v oblastech reCaptcha a úkoly, pro které musíte identifikovat obrázky. Právním základem pro popsané zpracování údajů je Čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení o ochraně základních údajů. Z našeho pohledu existuje legitimní zájem na tomto zpracování dat, abychom zajistili bezpečnost našich webových stránek a chránili nás před automatizovanými záznamy (útoky).

Další informace o společnosti Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a ​​https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.