Přejít k hlavnímu obsahu
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Zákon páky

 

Zákon páky: každodenní společník

Páky ve všech jejich různých podobách lze nalézt v každodenním životě. Slouží k transformaci aplikované síly.

 

Páka se často používá k přeměně malých sil - např. vlastní svalové síly na větší síly.

Neznámý umělec ukazuje, jak Archimedes používá páku na glóbu. Řek byl první, kdo formuloval zákon páky a tedy teoretický základ pro pozdější vývoj mechaniky. (Zdroj: pa)

 

Páka: z ramene síly a ramene zátěže

Mimořádně důležitý zákon páky při konstrukci a používání kleští sahá až k řeckému učenci Archimédovi. Ve 3. století před naším letopočtem formuloval dříve známý princip páky. 

 

V praxi to znamená, že síla působící na dlouhou páku je schopna přesunout vícenásobné zatížení na odpovídající kratší rameno. Archimedes stručně ilustroval zákon páky větou, která mu byla připsána: „Dej mi páku dostatečně dlouhou a opěrku, na kterou ji umístím, a já pohnu světem.“

 

 

Kleště: spojení dvou pák se společným otočným bodem

 

Důležitou funkcí kleští je zvýšit vynaložené úsilí. Se správným designem rukojetí kleští, kloubu a uchopovacích čelistí nebo řezných hran mohou konstruktéři vytvořit tak vysoký převodový poměr, že lze ručně znásobit uživatelskou sílu. Dosah lidské ruky omezuje šířku otevření a tím i možnou délku ramene úsilí. Proto je obzvláště důležitá konstrukce spoje.

 

Protože čím menší je vzdálenost mezi obvodem kloubu a jeho středem, tím větší je řezná síla nebo vyšší poměr páky. Pokud jsou rukojeti kratší, páka je menší a pro stříhání je k dispozici menší síla.

 

Díky své speciální konstrukci kloubu znásobuje KNIPEX TwinForce ® použité síly síly rukou 39krát. Průsečík lze nastavit tak blízko ke kloubu, že tyto kleště dosahují nejvyššího přenosu síly ve světě bočních štípaček.

 

Nůžky na lanka 95 62 160 je vybavena obzvláště stabilním kloubem. Rovněž udržuje malou vzdálenost mezi spojem a břitem, což má za následek velmi vysokou páku při délce nástroje pouze 160 mm.

Se silou ruky 500 N poskytuje KNIPEX TwinForce ® řeznou sílu až 19 500 N, tj. 39násobek použité síly ruky.

FS = řezná síla, FH = síla ruky, l1 = silové rameno , l2 = rameno zatížení