Hopp til hovedinnhold
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Datavern

Datavernerklæring (nettsted) fra KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG i henhold til spesifiseringene i GDPR (EUs generelle retningslinjer ang. personvern)

I. Den ansvarliges navn og adresse

Den som er ansvarlig i henhold til den grunnleggende datavernforskriften og nasjonale datavernlover i EU-medlemslandene, i tillegg til andre datavernregler, er:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Telefon:    02 02 / 47 94 - 0
Faks:    02 02 / 47 50 58
E-postadresse:    [email protected]
Nettsted:    www.knipex.de 

II. Navn på og adresse til den som er delegert oppgaven med datavern

Den som er delegert oppgaven med datavern hos den ansvarlige er:
 

Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
Telefon: (02191) 909 430
Telefaks: (02191) 909 50 430
E-postadresse: [email protected]

III. Generelt ang. behandling av data

1.    Omfanget av behandlingen av data knyttet til personer
Som prinsipp behandler vi kun personopplysninger som gjelder brukerne våre i den grad dette er nødvendig for å kunne oppnå et velfungerende nettsted, i tillegg til innhold og tjenester. Behandlingen av personopplysninger fra brukerne skjer jevnlig kun etter samtykke fra brukeren. Unntak gjelder tilfeller der det ikke kan oppnås forhåndsgodkjenning av faktiske årsaker, og der behandling av opplysningene er lovlig.

2.    Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
I den utstrekning vi henter inn samtykke fra den berørte for behandling av personopplysninger, tjener art. 6, avsn. 1, bokstav a) i EUs generelle dataverndirektiv (GDPR) som hjemmel.
Ved behandling av personopplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt som den berørte er part i, tjener art. 6, avsn. 1, bokstav b) i EUs generelle dataverndirektiv (GDPR) som hjemmel. Dette gjelder også for behandlingsprosedyrer som kreves for å kunne sette i verk tiltak før avtale inngås.
I den grad behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt selskap er underlagt, tjener art. 6, avsn. 1, bokstav c) i EUs generelle dataverndirektiv (GDPR) som hjemmel.
I tilfelle at viktige interesser som gjelder den berørte eller annen fysisk person krever behandling av personopplysninger, tjener art. 6, avsn. 1, bokstav d) i EUs generelle dataverndirektiv (GDPR) som hjemmel.
Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig for å beskytte selskapets eller tredjeparts legitime interesser, såframt den berørte personens interesser ikke oppveier for den først nevnte interessens grunnleggende rettigheter og friheter, tjener art. 6, avsn. 1, bokstav f) i EUs generelle dataverndirektiv (GDPR) som hjemmel for bearbeidingen.

3.    Sletting av data og lagringens varighet
Den berørtes personopplysninger vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagringen bortfaller. I tillegg kan lagring skje dersom dette er pålagt gjennom EU-direktiver eller nasjonale lover i EU-forskrifter, lover eller andre forskrifter som den dataansvarlige er underlagt. Blokkering eller sletting av data skjer også når en lagringsperiode forutsatt gjennom de nevnte standardene utløper, med mindre det er behov for ytterligere lagring av dataene for inngåelse av kontrakt eller oppfyllelse av kontrakt.

IV. Å stille nettsiden til rådighet og opprette loggfiler

1.    Beskrivelse av databehandlingen og dens omfang
Hver gang noen går inn på vår nettside, samler systemet vårt automatisk inn data og informasjon fra den datamaskinens datasystem som brukes til å gå inn på vår nettside.
Følgende data hentes inn når det gjelder dette:

•    Informasjon om hvilken nettlesertype og -versjon som brukes
•    Brukerens operativsystem
•    Brukerens internettleverandør
•    Brukerens IP-adresse
•    Dato og klokkeslett da brukeren gikk inn på vårt nettsted
•    Nettsteder som brukerens system bruker som utgangspunkt for å komme inn på vårt nettsted
•    Nettsteder som brukerens system bruker vårt nettsted som «mellomstasjon» for å komme inn på

Dataene lagres også i loggfilene i systemet vårt. Lagring av disse dataene sammen med personopplysninger fra brukeren finner ikke sted.

2.    Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene
Rettslig grunnlag for midlertidig lagring av opplysningene og loggfilene er art. 6, avsn. 1, bokstav f) i EUs generelle dataverndirektiv.

3.    Formål med behandling av opplysningene
Systemets midlertidige lagring av IP-adressen er nødvendig for å gjøre det mulig å levere nettstedet til brukerens datamaskin. For å gjøre dette, må brukerens IP-adresse lagres i løpet av økten.

Lagring i loggfiler gjøres for å sikre nettstedets funksjonalitet. I tillegg brukes dataene til å optimalisere nettstedet og sikre sikkerheten for våre informasjonsteknologiske systemer. Det foregår i denne sammenheng ikke noen evaluering av opplysningene til markedsføringsformål.

I dette formålet ligger også vår legitime interesse i behandling av data ifølge de grunnleggende retningslinjene ang. personverns art. 6, avsn. 1, bokstav f).

4.    Lagringens varighet
Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger trengs til det formålet de ble samlet inn. Når det gjelder å samle inn opplysninger for å kunne stille nettstedet til rådighet, er dette tilfelle når den enkelte økten er over.

Ved lagring av data i loggfiler, gjelder dette etter senest syv dager. Lagring ut over dette er mulig. I dette tilfellet blir brukernes IP-adresser slettet eller fremmedgjort, slik at det ikke er mulig å knytte den aktuelle klienten til besøk på nettstedet.

5.    Mulighet til å motsette seg og å kreve fjerning
Innsamlingen av data for å kunne stille nettsiden til rådighet og lagre opplysningene i loggfiler er viktig for nettstedets drift. Det er derfor ingen anledning til å motsette seg dette fra brukerens side.

V. Bruk av informasjonskapsler *[1]

1. Beskrivelse av databehandlingen og dens omfang
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. Når det gjelder informasjonskapsler er det snakk om tekstfiler som blir lagret i nettleseren, ev. i nettleseren i brukerens datasystem. Når en bruker besøker et nettsted, kan en informasjonskapsel lagres på brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk streng av tegn som gjør at nettleseren kan identifiseres på en unik måte når  brukeren besøker nettstedet neste gang.
Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Enkelte av elementene ved vårt nettsted krever at nettleseren som åpner nettsidene identifiseres selv etter at en bruker har forlatt nettstedet.
Følgende data lagres og overføres i informasjonskapslene:

•    Språkinnstillinger
•    Påloggingsinformasjon
•    Skjermoppløsning
•    Samtykke til informasjonskapsler (banner med varsel på)

2. Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler er art. 6, avsn. 1, bokstav f) i EUs generelle dataverndirektiv.

3. Formål med behandling av opplysningene
Formålet med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å for brukere legge til rette for bruk av nettsteder. Enkelte av vårt nettsteds funksjoner vil ikke kunne tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse er det nødvendig at nettleseren gjenkjennes selv etter at en har gått over til å besøke et annet nettsted.
Vi trenger informasjonskapsler til følgende formål:

•    Språkinnstillinger
•    Påloggingsinformasjon
•    Skjermoppløsning
•    Samtykke til informasjonskapsler (banner med varsel på)

Brukerdataene som er samlet inn med teknisk nødvendige informasjonskapsler, vil ikke bli brukt til å opprette brukerprofiler.
I dette formålet ligger vår legitime interesse i behandling av opplysninger knyttet til person ifølge de grunnleggende retningslinjene ang. personverns art. 6, avsn. 1, bokstav f).

4. Lagringens varighet, mulighet til å motsette seg og å kreve fjerning
Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres fra denne til oss. Derfor har du som bruker full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst. Dette kan også skje automatisert. Hvis informasjonskapsler til nettstedet vårt blir deaktivert, vil det kunne hende at det ikke lenger er mulig å bruke alle nettstedets funksjoner fullt ut.

 

*[1] Ang. bruk av nettanalyse-informasjonskapsler, se avsnitt IX. Nettanalyse.

VI. Nyhetsbrev

1. Beskrivelse av databehandlingen og dens omfang
Det er mulig å abonnere på et gratis nyhetsbrev. Opplysninger fra inntastingsmasken sendes til oss når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet.
Opplysninger som hentes inn:

 

 • Henvendelsesform - herr/fru
 • Navn
 • Foretak
 • E-postadresse
 • Bransje

I tillegg samles følgende data inn ved registrering: Dato og klokkeslett for registrering

For behandling av opplysningene blir ditt samtykke hentet inn under registreringsprosessen, og det henvises til disse retningslinjene for personvern.

I forbindelse med behandling av opplysninger for utsending av nyhetsbrev, utleveres opplysningene ikke til tredjepart. Opplysningene blir utelukkende brukt til å sende ut nyhetsbrev.

2.    Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene
Det rettslige grunnlaget for behandling av data etter brukerens registrering for å motta nyhetsbrevet er dersom samtykke fra brukeren foreligger art. 6, avsn. 1, bokstav a) i EUs generelle dataverndirektiv.

3.    Formål med behandling av opplysningene
Innhenting av brukerens e-postadresse tjener til å kunne levere nyhetsbrevet.
Innsamling av andre personopplysninger i forbindelse med registreringsprosessen tjener til å forhindre misbruk av tjenestene eller e-postadressen som brukes.

4.    Lagringens varighet
Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger trengs til det formålet de ble samlet inn. De andre personopplysningene som er samlet inn fra brukeren som en del av registreringsprosessen, lagres derfor så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

5.    Mulighet til å motsette seg og å kreve fjerning
Den berørte brukeren kan til enhver tid avslutte sitt abonnement på nyhetsbrevet. Til dette formålet er det en aktuell lenke i hvert nyhetsbrev.
Denne gjør det også mulig å trekke samtykket til lagring av personopplysninger som er samlet inn i løpet av registreringsprosessen.
 

VIII. Kontaktskjema og e-post-kontakt

1. Beskrivelse av databehandlingen og dens omfang
På våre hjemmesider finnes det ulike kontaktskjemaer som kan brukes til å opprette elektronisk kontakt. Hvis en bruker benytter seg av dette alternativet, blir opplysningene som er oppgitt i inntastingsmasken, overført til oss og lagret. Det er snakk om følgende data:
 

 • Kontaktperson
 • Navn
 • E-postadresse
 • Vei/gate
 • Postnummer
 • Sted
 • Land
 • Melding

På det tidspunktet meldingen sendes, lagres også følgende opplysninger:

Dato og klokkeslett for avsendelse

For behandling av opplysningene blir det i forbindelse med sendingsprosessen hentet inn samtykke fra deg og henvist til denne personvernerklæringen.

Alternativt er det mulig å opprette kontakt via den oppgitte e-postadressen. I dette tilfellet lagres brukerens personlige opplysninger som er sendt via e-post.
Opplysningene vil kunne deles med tilknyttede selskaper av selskapet etter behov for å svare på forespørselen. Opplysningene brukes kun til behandling av korrespondansen.

2.    Rettslig grunnlag for behandling av opplysningene
Rettslig grunnlag for behandling av opplysninger er, når det foreligger samtykke fra brukeren, artikkel 6, avsn. 1, bokstav a) i EUs generelle retningslinjer ang. personvern.

Rettslig grunnlag for behandling av opplysninger er, ved oversending av e-post, artikkel 6, avsn. 1, bokstav f) i EUs generelle retningslinjer ang. personvern. Tar korrespondansen via e-post sikte på inngåelse av kontrakt, er det ytterligere rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger artikkel 6, avsn. 1, bokstav b) i EUs generelle retningslinjer ang. personvern.

3.    Formål med behandling av opplysningene
Behandlingen av de personlige opplysningene fra inngangsmasken bruker vi utelukkende til å behandle den kontakten som er etablert. Ved kontakt via e-post inkluderer dette også den nødvendige legitime interessen i behandlingen av opplysningene.
De andre personlige opplysningene som behandles under sendingsprosessen, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre våre informasjonsteknologiske systemers sikkerhet.

4.    Lagringens varighet
Opplysningene vil bli slettet så snart de ikke lenger trengs til det formålet de ble samlet inn. For de personlige opplysningene fra kontaktskjemaets inntastingsmaske og de opplysningene som sendes via e-post, er dette tilfelle når den respektive korrespondansen med brukeren er avsluttet. Korrespondansen avsluttes når det på bakgrunn av omstendighetene kan konkluderes med at de relevante fakta er endelig avklart.

De ytterligere personlige opplysningene som samles inn under sendingsprosessen, vil også bli slettet når fakta er endelig avklart.

5.    Mulighet til å motsette seg og å kreve fjerning
Brukeren har når som helst mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysningene. Hvis brukeren kontakter oss via e-post, kan han el. hun når som helst motsette seg lagring av hans/hennes personopplysninger. I så fall kan ikke korrespondansen fortsette.

Tilbakekalling av samtykke og innsigelse mot lagring skjer ved å sende en e-post til [email protected].

Alle personlige opplysninger som er lagret i løpet av den tiden kontakt har vært opprettet, slettes i dette tilfellet.

IX. Nettanalyse ved hjelp av Matomo (tidligere PIWIK)

1. Omfanget av behandlingen av data knyttet til personer
På vårt nettsted bruker vi open source-programvareverktøyet Matomo (tidligere PIWIK) for å analysere våre brukeres bruksadferd. Programvaren plasserer en informasjonskapsel i brukerens datamaskin (ang. informasjonskapsler, les mer ovenfor). Dersom noen går inn på enkeltsider av vårt nettsted, så lagres følgende data:

 

 • To bytes av IP-adressen til brukerens system som skaffer seg adgang til nettstedet
 • Det besøkte nettstedet
 • Nettstedet som brukeren har kommet til nettstedet fra (såk. referrer)
 • De undersidene som besøkes via den nettsiden en har vært inne på
 • Lengden på oppholdet på nettstedet
 • Hvor ofte brukeren har gått inn på nettstedet

Programvaren kjører utelukkende på serverne på nettstedet vårt. Lagring av brukernes personopplysninger foregår der og bare der. Opplysningene gis ikke videre til tredjepersoner.

Programvaren er stilt inn slik at IP-adressene ikke lagres i sin helhet, men to bytes av IP-adressen er maskerte (eks.:  192.168.xxx.xxx). Derfor er det ikke lenger mulig å tilordne en forkortet IP-adresse til den konkrete datamaskinen som er brukt til å gå inn på nettstedet.

2.    Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler er art. 6, avsn. 1, bokstav f) i EUs generelle dataverndirektiv.

3.    Formålet med behandlingen av opplysninger
Behandlingen av brukernes personlige data gjør det mulig for oss å analysere våre brukeres adferd mht. hvilke nettsteder de besøker. Ved å analysere de innhentede dataene, kan vi kompilere informasjon om bruken av de enkelte komponentene på nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å kontinuerlig forbedre nettstedet vårt og brukervennligheten. I dette formålet ligger vår legitime interesse i behandling av data ifølge de grunnleggende retningslinjene ang. personverns art. 6, avsn. 1, bokstav f). Gjennom anonymisering av IP-adressen tas det tilstrekkelig hensyn til brukerens interesse mht. beskyttelse av personopplysninger.

4.    Lagringens varighet
Dataene vil bli slettet så snart de ikke lenger er nødvendig for arkiveringens formål. I vårt tilfelle er det snakk om tre år. Etter denne perioden slettes dataene.

5.    Mulighet til å motsette seg og å kreve fjerning
Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres fra denne til vårt nettsted. Derfor har du som bruker full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst. Dette kan også skje automatisert. Hvis informasjonskapsler er deaktivert på nettstedet vårt, kan det hende at det ikke vil være mulig å bruke alle nettstedets funksjoner fullt ut.
Du kan her bestemme deg for om en tydelig nettanalyse-informasjonskapsel får lagres i nettleseren din for å gjøre det mulig for nettstedets driftsansvarlige å samle inn og analysere ulike statistiske data. Hvis du ønsker å velge bort dette, klikker du på følgende lenke for å plassere Matomo deaktiverings-informasjonskapsel i nettleseren din.

Ditt besøk på dette nettstedet registreres for øyeblikket av Matomo Advertising Analysis. Klikk her for å hindre at ditt besøk fortsetter å registreres.

På denne måten blir det lagt inn nok en informasjonskapsel i systemet ditt, som signaliserer at systemet ikke lagrer brukerens opplysninger. Hvis brukeren i mellomtiden sletter den aktuelle informasjonskapselen fra sitt eget system, må han/hun stille inn bortvelgings-informasjonskapselen igjen.

For mer informasjon om personverninnstillingene ang. Matomo-programvaren, se følgende lenke: https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Nettanalyse ved hjelp av Google Analytics

1.    Omfanget av behandlingen av data knyttet til personer
Vi bruker programvareverktøyet Google Analytics på nettstedet vårt for å analysere våre brukeres brukeradferd. Programvaren plasserer en informasjonskapsel i brukerens datamaskin (ang. informasjonskapsler, les mer ovenfor). Dersom noen går inn på enkeltsider av vårt nettsted, så lagres følgende data:

 

 • To bytes av IP-adressen til brukerens system som skaffer seg adgang til nettstedet
 • Det besøkte nettstedet
 • Nettstedet som brukeren har kommet til nettstedet fra (såk. referrer)
 • De undersidene som besøkes via den nettsiden en har vært inne på
 • Lengden på oppholdet på nettstedet
 • Hvor ofte brukeren har gått inn på nettstedet

Dette nettstedet bruker Google Analytics-rapporter som gjelder demografiske trekk som bruker Googles interessebaserte annonseringsdata og tredjeparts besøkerdata (som alder, kjønn og interesser). Disse dataene kan ikke tilskrives noen bestemt person og kan deaktiveres til enhver tid gjennom annonseringsinnstillingene.

Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) overføres til og lagres av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedaktivitet for nettoperatører og å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk.

Google kan også overføre denne informasjonen til en tredjepart hvis det kreves gjennom lov eller såframt tredjepart behandler disse dataene på vegne av Google. Google vil imidlertid aldri knytte din IP-adresse til andre Google-data. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren tilsvarende; vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør dette, vil du ev. ikke kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden.

Programvaren er stilt inn slik at IP-adressene ikke er fullstendig lagret, men to bytes av IP-adressen er maskerte (eks.:  192.168.xxx.xxx). Derfor er det ikke lenger mulig å tilordne en forkortet IP-adresse til den konkrete datamaskinen som er brukt til å gå inn på nettstedet.

2.    Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger som gjelder brukerens person art. 6, avsn. 1, bokstav f) i EUs generelle dataverndirektiv.

3.    Formål med behandling av opplysningene
Behandlingen av brukernes personlige data gjør det mulig for oss å analysere våre brukeres brukeradferd. Ved å analysere de innhentede dataene, kan vi kompilere informasjon om bruken av de enkelte komponentene på nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å kontinuerlig forbedre nettstedet vårt og optimalisere brukervennligheten. I dette formålet ligger vår legitime interesse i behandling av data ifølge de grunnleggende retningslinjene ang. personverns art. 6, avsn. 1, bokstav f). Gjennom anonymisering av IP-adressen tas det tilstrekkelig hensyn til brukerens interesse mht. beskyttelse av personopplysninger.

4.    Lagringens varighet
Etter fremmedgjøring/maskering av IP-adressen er det ikke lenger snakk om personlige data. Derfor blir disse maskerte IP-adressene ikke automatisk slettet.

5.    Mulighet til å motsette seg og å kreve fjerning
I tillegg kan du forhindre at Google samler inn dataene som genereres av informasjonskapselen og som er relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), samt behandling av disse dataene fra Googles side ved å laste ned og installere nettleser-tilleggsprogrammet som er tilgjengelig via følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
En bortvelgings-nformasjonskapsel vil bli plassert ut som forhindrer fremtidig innsamling av opplysningene dine når du besøker dette nettstedet: Deaktiver Google Analytics
Ytterligere informasjon ang. dette finner du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, hhv. på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generell informasjon ang. Google Analytics og datavern). Vi gjør deg oppmerksom på at på dette nettstedet er Google Analytics utvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for å sikre anonymisering av IP-adresser (såk. IP-masking).“

 

XI. Bruk av sosiale media

Vår nettside bruker tilleggsprogrammer fra ulike sosiale nettverk ("Facebook", "Twitter", "Instagram" "YouTube", "Xing"). Knappene er merket med det enkelte sosiale nettverks logo. Når du besøker nettstedet vårt, er de aktuelle knappene deaktivert eller bare koblet slik at ingen data sendes til de sosiale nettverkene uten at du klikker på knappene.

Etter aktivering etableres en direkte forbindelse til de respektive sosiale nettverkene. Hvis du er logget inn på et sosialt nettverk, kan denne leverandøren tilordne besøket din konto. Hvis du ikke ønsker dette, anbefaler vi at du først logger deg ut av kontoen din. Hvis du ikke er medlem av et sosialt nettverk, er det fortsatt mulighet for at leverandøren får rede på og lagrer f.eks. din IP-adresse. Hvis du ikke ønsker dette, bør du ikke klikke på knappen.

Knipex har ingen innflytelse på formålet for og omfanget av datainnsamlingen, samt de sosiale nettverkenes videre behandling og bruk av opplysningene. Datavernforskrifter og tilknyttede rettigheter bør du kunne finne i de sosiale nettverkenes respektive personvernerklæringer.
 

XII. DoubleClick

DoubleClick er en tjeneste tilhørende Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). DoubleClick bruker informasjonskapsler til å presentere annonser som er relevante for deg. Nettleseren din vil bli tildelt et pseudonymt ID-nummer (ID) for å sjekke hvilke annonser som har blitt vist i nettleseren din og hvilke annonser som er blitt vist. Ved hjelp av DoubleClick-informasjonskapsler kan Google og foretakets tilknyttede nettsteder vise annonser basert på tidligere besøk på vårt eller andre nettsteder på internett. Denne informasjonskapslen kan du deaktivere via https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de dauerhaft.

Vi har tatt med YouTube-videoer i våre elektroniske tilbud, som er lagret på www.youtube.com og kan spilles av direkte fra vår nettside. Vi bruker leverandøren YouTubes såkalte "utvidede personvernmodus" for å legge inn videoer. Ifølge YouTube vil informasjon om besøkende på nettstedet vårt ikke lagres, med mindre de besøkende ser videoen. Til tross for bruk av den utvidede datavernmodusen, kan det imidlertid ikke utelukkes at Google vil legge inn en DoubleClick-informasjonskapsel for annonsering. Denne informasjonskapslen kan du deaktivere via https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de dauerhaft.

XIII. Den berørtes rettigheter

Dersom opplysninger som angår deg som person blir bearbeidet, er du å anse som berørt, ifølge det som går fram av GDPR (EUs generelle retningslinjer ang. personvern) og du har følgende rettigheter i forhold til den ansvarlige:

1.    Rett til å få informasjon
Du kan be den ansvarlige om å bekrefte om personopplysninger som gjelder deg behandles av oss.
Hvis slik behandling foregår, kan du be den ansvarlige om å bli underrettet nærmere ang. følgende informasjon:

 

 • Hvilke formål de opplysningene som er knyttet til din person behandles for;
 • Kategoriene opplysningene som er knyttet til din person og som behandles hører inn under;
 • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som de personlige opplysningene knyttet til deg har blitt eller vil bli avslørt for;
 • Den planlagte varigheten av lagringen av dine personlige opplysninger eller, dersom spesifikk informasjon ikke er tilgjengelig, kriterier for å fastsette lagringens varighet;
 • At du har rett til å få rettet eller slettet personopplysninger om deg, rett til at den dataansvarlige begrenser behandlingen eller rett til å motsette deg slik behandling;
 • At du har rett til å anke til en tilsynsmyndighet
 • All tilgjengelig informasjon om datakilden dersom personopplysningene ikke er hentet fra den berørte personen;
 • At det finnes en automatisert beslutningsprosess, herunder profilering, i henhold til art. 22, avsn. 1 og 4 i EUs generelle dataverndirektiv og, i hvert fall i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og omfanget og de tilsiktede virkningene av slik behandling på den som er berørt. (For tiden ikke i bruk.)

Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt dine personlige opplysninger videreformidles til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon. Her kan du i forbindelse med overføringen be om de nødvendige garantiene i samsvar med. art. 46 i EUs generelle dataverndirektiv.

2.    Rett til å få opplysninger rettet
Du har rett til å få opplysninger rettet og/eller komplettert av den ansvarlige, dersom personopplysningene vedkommende behandler er feil eller ufullstendige. Den ansvarlige skal foreta korrigeringen omgående.

3.    Rett til begrensninger i behandlingen av opplysninger
Du kan under følgende forutsetninger be om begrensninger i behandlingen av dine personlige opplysninger:

 • Dersom du bestrider nøyaktigheten av dine personlige opplysninger i en periode som gjør at den dataansvarlige kan kontrollere nøyaktigheten av dine personlige opplysninger;
 • Dersom behandlingen er ulovlig og du nekter å slette personopplysningene og i stedet krever begrensning av bruken av personopplysninger;
 • Den dataansvarlige ikke lenger behøver personlige data til det formålet å behandle dem, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, eller
 • Dersom du har motsatt deg behandling av opplysningene i henhold til art. 21, avsn. 1 i EUs generelle dataverndirektiv, og det er ennå ikke sikkert om de legitime grunnene til den ansvarlige personen hersker over dine grunner.

Dersom behandlingen av personopplysninger som gjelder deg har blitt innskrenket, kan disse opplysningene kun brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser innen EU eller en medlemsstat.
Dersom begrensningen av behandlingen er gjennomført i tråd med forutsetningene overfor, vil du bli informert av den dataansvarlige før begrensningen heves.

4.    Rett til sletting
a)    Slettingsplikt
Du kan kreve at den dataansvarlige sletter dine personlige opplysninger uten forsinkelse, og den dataansvarlige er pålagt å slette denne informasjonen umiddelbart hvis ett av følgende stemmer:

 • Dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble samlet inn for eller på annen måte ble behandlet for.
 • Du trekker tilbake ditt samtykke til behanding som støttet seg til art. 6, avsn. 1, bokstav a) eller art. 9, avsn. 2, bokstav a) i EUs generelle dataverndirektiv og det er ikke noe annet rettslig grunnlag for behandling.
 • Du motsetter deg behandling iht. art. 21, avsn. 1 i EUs generelle dataverndirektiv og det ikke foreligger noen berettigede grunner som har fortrinnsrett til behandlingen, eller du motsetter deg behandling iht. art. 21, avsn. 2 i EUs generelle dataverndirektiv.
 • Dine personlige opplysninger er behandlet ulovlig.
 • Sletting av personopplysninger om deg er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til EU-direktiver eller lover i medlemsstatene som den dataansvarlige er underlagt.
 • De personlige opplysningene som gjelder deg er samlet inn i tilknytning til informasjonssamfunnets tjenester som tilbys i henhold til art. 8, avsn. 1 i EUs generelle dataverndirektiv.
 • Informasjon til tredjeparter

Dersom den dataansvarlige har gjort de personlige opplysningene angående deg offentlige og i henhold til art. 17, avsn. 1 i EUs generelle dataverndirektiv er forpliktet til å slette dem, skal vedkommende treffe hensiktsmessige tiltak, inkl. med tekniske midler, for å informere de registeransvarlige som behandler de personlige opplysningene om at du som berørt har bedt dem om sletting av alle lenker til slike personlige opplysninger eller av kopier eller replikasjoner av slike personlige opplysninger.

b)    Unntak
    Retten til sletting foreligger ikke dersom behandlingen er nødvendig

 • For å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;
 • For å oppfylle en juridisk forpliktelse som kreves gjennom EUs direktiver eller av de medlemsstatene som den dataansvarlige er underlagt, eller for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet som den dataansvarlige er delegert;
 • Av hensyn til allmenne interesser på området folkehelse i henhold til art. 9, avsn. 2, bokstav h) og i), i tillegg til art. 9, avsn. 3) i EUs generelle dataverndirektiv;
 • Til arkivformål knyttet til offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til art. 89, avsn. 1 i EUs generelle dataverndirektiv, i den utstrekning rettigheten som er nevnt i avsnitt a) sannsynligvis vil gjøre det umulig eller få alvorlig innvirkning på oppnåelsen av målene for behandlingen, eller
 • For å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

5.    Rett til informasjon
Hvis du har rett til å få rettet, slettet eller begrenset behandling en av dine data i forhold til den ansvarlige er han/hun forpliktet til å varsle alle mottakere som dine personopplysninger er blitt avslørt for denne korreksjonen eller slettingen av dataene eller begrensningen av behandling av dataene, med mindre dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats.
Du har rett til å bli informert om disse mottakerne av den dataansvarlige.

6.    Rett til overføring av opplysninger
Du har rett til å motta informasjon som gjelder deg personlig og som du har gitt den dataansvarlige i et strukturert, kurant og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til å overføre disse dataene til en annen ansvarlig person uten at personen som er ansvarlig for å utlevere personopplysningene kan forhindre det, forutsatt at
(1)    Behandlingen baserer seg på et samtykke iht. art. 6, avsn. 1, bokstav a) i EUs generelle dataverndirektiv eller en avtale, slik det går fram iht. art. 6, avsn. 1, bokstav b) i EUs generelle dataverndirektiv og
(2)    Behandlingen foregår ved hjelp av automatiserte prosedyrer.
Ved utøvelse av denne retten, har du også rett til å få dine personopplysninger knyttet til deg overført direkte fra en person til en annen, i den grad dette er teknisk mulig. Andre personers friheter og rettigheter får ikke innskrenkes.
Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendig for gjennomførelse av en oppgave i offentlig interesse eller under utøvelse av offentlig myndighet som er delegert den dataansvarlige.

7.    Rett til å motsette seg
Du har rett til når som helst, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, å motsette deg behandling av dine personlige opplysninger, som baserer seg på art. 6, avsn. 1, bokstav e) eller f) i EUs generelle dataverndirektiv; dette gjelder også profilering som støtter seg til disse bestemmelsene.
Den ansvarlige vil ikke lenger behandle personopplysningene som gjelder deg, med mindre vedkommende kan vise til overbevisende legitime grunner for behandling som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for å håndheve, utøve eller forsvare juridiske krav.
Hvis personopplysningene knyttet til deg behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til å til enhver tid motsette deg behandling av dine personopplysninger med henblikk på slik reklame; Dette gjelder også profilering i den grad denne er knyttet til slike direkte markedsføringsformål.
Hvis du motsetter deg behandling for direkte markedsføring, blir dine personlige data ikke lenger behandlet for disse formålene.
Uavhengig av EU-direktiv 2002/58/EU har du mulighet til i forbindelse med bruken av informasjonssamfunnets tjenester å utøve din rett til å motsette deg automatiserte prosedyrer som benytter seg av tekniske spesifikasjoner.

8.    Rett til å trekke tilbake samtykke til datavernerklæringen
Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til datavernerklæringen. Tilbakekallingen av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket inntil tilbakekallingen.

9.    Automatisert beslutningstaking på individuell basis, inkludert profilering
Du har rett til ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling - inkludert profilering - som vil tre rettslig i kraft eller påvirke deg på tilsvarende måte. Dette gjelder imidlertid ikke dersom avgjørelsen

 • Er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en kontrakt mellom deg og den ansvarlige,
 • Er tillatt på grunnlag av EU-direktiver eller EU-medlemsstaters lover som den ansvarlige er underlagt, idet lovene omfatter tilstrekkelige tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser, eller
 • Skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

Disse beslutningene får imidlertid ikke være basert på spesielle kategorier personlige opplysninger i henhold til art. 9, avsn. 1 ) i EUs generelle dataverndirektiv, med mindre art. 9, avsn. 2, bokstav a) eller g) ) i EUs generelle dataverndirektiv gjelder og rimelige tiltak er truffet for å beskytte dine rettigheter og friheter, samt dine legitime interesser.
Med hensyn til de tilfellene som er nevnt i nr. 1 og 3, skal den dataansvarlige treffe hensiktsmessige tiltak for å opprettholde dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser, herunder i det minste retten til å oppnå en persons inngrep fra den dataansvarliges side, til å uttrykke sitt eget standpunkt og til å bli hørt mt. innsigelser mot beslutningen.

10.    Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
Uten at det berører noe annet administrativt eller rettslig middel, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i EU-medlemsstaten du har ditt bosted i, på det stedet der du arbeider eller på det stedet der den påståtte overtredelsen har skjedd, dersom du mener at behandlingen av personlige opplysninger som gjerlder deg bryter med EUs generelle dataverndirektiv.
Tilsynsmyndigheten som klagen er innlevert hos skal informere klageren om status og utfall av klagen, herunder muligheten for å benytte seg av et rettslig middel i henhold til art. 78 i EUs generelle dataverndirektiv.