Gå til hovedindhold
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Databeskyttelse

Databeskyttelseserklæring (websted) for KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG ifølge GDPR-kriterierne

I. Navn og adresse på den ansvarlige

Den dataansvarlige som defineret ved GDPR og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne er:

KNIPEX-Werk

C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Oberkamper Str. 13

42349 Wuppertal

Tel.:     02 02 / 47 94 - 0

Fax:     02 02 / 47 50 58

E-Mail:  [email protected]

Web:   https://www.knipex.de

II. Navn og adresse på databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er:

Arndt Halbach

GINDAT GmbH

Wetterauer Str. 6

42897 Remscheid

Telefon: (02191) 909 430

Telefax: (02191) 909 50 430

E-Mail: [email protected]

III. Generelt om databehandling

1.    Omfang af behandlingen af personlige data
Vi behandler i princippet kun vores brugeres personlige data, for så vidt dette er påkrævet med henblik på at stille et funktionsdygtigt websted samt vores indhold og ydelser til rådighed. Behandling af vores brugeres personlige data sker i reglen kun med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i sådanne tilfælde, hvor forudgående indhentning af samtykke ikke er muligt af konkrete grunde og behandlingen af data er reguleret ved lovbestemmelser.

2.    Retsgrundlag for behandlingen af personlige data
For så vidt vi med henblik på processer med behandling af personlige data indhenter samtykke fra den berørte person, tjener art. 6, kap. 1, litra a, i den europæiske persondataforordning (GDPR) som retsgrundlag.
Ved behandling af personlige data, der er påkrævet for at opfylde en kontrakt, som den berørte person indgår som kontrahent i, tjener art. 6, kap. 1, litra b, i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, der er påkrævede for at gennemføre tiltag forud for en kontrakts tilblivelse.
For så vidt det er påkrævet med behandling af personlige data med henblik på opfyldelse af en retlig forpligtelse, som påhviler vores virksomhed, tjener art. 6, kap. 1, litra c, i GDPR som retsgrundlag.
I tilfælde af, at den berørte persons eller en anden fysisk persons vitale interesser gør behandling af personlige data påkrævet, tjener art. 6, kap. 1, litra d, i GDPR som retsgrundlag.
Hvis behandlingen er påkrævet for at varetage en berettiget interesse for vores virksomhed eller tredjemand og den berørte parts interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke ikke har prioritet i forhold til førstnævnte interesse, tjener art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

3.    Sletning af data og varighed af lagring
Den berørte persons personlige data slettes eller blokeres, så snart formålet med lagringen bortfalder. Lagring kan derudover ske i tilfælde, hvor dette måtte være bestemt af lovgiverne på europæisk eller nationalt plan i form fælleskabsretlige forordninger, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Blokering eller sletning af data sker også i tilfælde, hvor en lagringsfrist, der er foreskrevet ved de nævnte normer, udløber, medmindre det er påkrævet med yderligere lagring af data af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

 

IV. Tilrettelægning af webstedet og udarbejdelse af logfiles

1.    Beskrivelse og omfang af databehandling
Ved enhver hentning fra vores internetside registrerer vores system automatisk data og informationer fra computersystemet på den computer, der står for hentningen.
Følgende data indsamles i den forbindelse:

•    Informationer om browsertypen og den anvendte version
•    Brugerens operativsystem
•    Brugerens internet-service-udbyder
•    Brugerens IP-adresse
•    Dato og klokkeslæt for tilgang
•    Websteder, hvorfra brugerens system kommer frem til vores internetside
•    Websteder, hvorfra der fra brugerens system af sker hentning via vores websted.

Disse data bliver også gemt i vores systems logfiles. Disse data gemmes ikke sammen med andre af brugerens personlige data.

2.    Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for den forbigående lagring af data og logfiles er art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR.

3.    Databehandlingens formål
Det er påkrævet med forbigående lagring af IP-adressen i systemet for at gøre det muligt at udlevere webstedet til brugerens computer. I det øjemed skal brugerens IP-adresse forblive lagret, så længe sessionen varer.

Lagring i logfiles sker for at sikre webstedets funktionsdygtighed. Endvidere tjener disse data for os til optimering af webstedet og til sikring af vores informationstekniske systemers sikkerhed. Der sker i denne forbindelse ikke nogen evaluering af data i marketingøjemed.

Det er også disse formål, der begrunder vores berettigede interesse i databehandling ifølge art. 6, kap. 1, litra f, GDPR.

4.    Lagringens varighed
Disse data slettes, så snart de ikke mere er påkrævede for at få opfyldt formålet med deres indsamling. I tilfælde af registrering af data med henblik på at stille webstedet til rådighed er dette tilfældet, når den pågældende session er ophørt.

I tilfælde af oplagring af data i logfiles er dette tilfældet senest efter syv dage. En lagring derudover er mulig. I så fald bliver brugernes IP-adresser slettet eller gjort ukendelige, så at det ikke længere kan lade sig gøre at indplacere den klient, der foretager hentning.

5.    Mulighed for indsigelse og fjernelse
Registrering af data med henblik på klargøring af webstedet og lagring af data i logfiles er absolut nødvendigt for at kunne køre internetsiden. Følgelig har bruger ikke adgang til at gøre indsigelse.
 

V. Brug af cookies *[1]

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen
Vores websted bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der henholdsvis gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren i brugerens computersystem. Hvis en bruger henter et websted, kan der gemmes en cookie i brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng, der muliggør entydig identificering af browseren ved fornyet hentning af webstedet.
Vi bruger cookies til at lægge vores websted mere brugervenligt til rette. Nogle elementer på vores internetside gør det påkrævet, at den browser, der foretager hentning, også kan identificeres efter sideskift.
I sådanne cookies gemmes og fremsendes der i den forbindelse følgende data:

•    Sprogindstillinger
•    Log-in-informationer
•    Skærmopløsning
•    Cookie-accept (info-banner)

2. Retsgrundlag for databehandling
Retsgrundlaget for behandlingen af personlige data ved brug af cookies er art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen
Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at gøre det nemmere for brugerne at bruge websiderne. Nogle funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Ved disse er det påkrævet, at browseren også genkendes efter sideskift.
Til følgende anvendelser skal vi bruge cookies:

•    Sprogindstillinger
•    Log-in-informationer
•    Skærmopløsning
•    Cookie-accept (info-banner)

De brugerdata, der indsamles af teknisk nødvendige cookies, anvendes ikke til oprettelse af brugerprofiler.
Det er også disse formål, der begrunder vores berettigede interesse i behandlingen af personlige data ifølge art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR.

4. Varighed af lagring, mulighed for indsigelse og fjernelse
Cookies gemmes på brugerens computer og fremsendes fra denne til vores side. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes til enhver tid. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies til vores websted deaktiveres, vil der muligvis kunne ske det, at ikke alle funktioner på webstedet kan bruges i fuldt omfang.

[1] Om brug af webanalyse-cookies se kapitel IX. Webanalyse.

VI. Newsletter

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen
Der er mulighed for at abonnere på et gratis newsletter. I den forbindelse fremsendes der til os data fra indlæsningsmasken ved tilmeldingen til dette newsletter.
Indsamlede data:

 

 • Tiltaleform
 • Navn
 • Firma
 • E-mail-adresse
 • Branche

Endvidere indsamles der følgende data ved tilmeldingen: Dato og klokkeslæt for registreringen

Til behandlingen af disse data indhentes dit samtykke inden for rammerne af proceduren for tilmelding, ligesom der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

I forbindelse med databehandlingen med henblik på forsendelse af det pågældende newsletter sker der ikke nogen videregivelse af data til tredjemand. Disse data bruges udelukkende til fremsendelse af newsletter.

2.    Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af data efter brugers tilmelding til newsletter er, når der foreligger samtykke fra bruger, art. 6, kap. 1, litra a, i GDPR.

3.    Formålet med databehandlingen
Indsamlingen af brugers e-mail-adresse tjener til at foretage fremsendelse af det pågældende newsletter.
Indsamlingen af andre personlige data inden for rammerne af proceduren ved tilmelding tjener til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

4.    Varighed af lagringen
Disse data slettes, så snart der ikke længere er brug for dem til det formål, som de blev indsamlet til. De andre personlige data på bruger, der er blevet indsamlet i forbindelse med procedurerne for tilmelding, forbliver i overensstemmelse hermed gemt så længe, som abonnementet på det pågældende newsletter løber.

5.    Mulighed for indsigelse og fjernelse
Newsletter-abonnementet kan opsiges af den berørte bruger til hver en tid. I dette øjemed findes der et dertil beregnet link i hvert newsletter.
Herved bliver der ligeledes mulighed for at at tilbagekalde samtykket til lagring af de personlige data, der er blevet indsamlet i forbindelse med processerne ved tilmelding.

VIII. Kontaktformular og e-mail-kontakt

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen
På vores internetside forefindes der forskellige kontaktformularer, der kan bruges til at optage elektronisk kontakt. Hvis en bruger gør brug af denne mulighed, fremsendes de data, der læses i indlæsningsmasken, til os og gemmes. Disse data er:
 

 • Kontaktperson
 • Navn
 • E-mail
 • Gade/vej
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • Besked

På det tidspunkt, hvor beskeden afsendes, gemmes endvidere følgende data:

Dato og klokkeslæt for afsendelsen

Inden for rammerne af afsendelsesproceduren indhentes dit samtykke til behandling af disse data, ligesom der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

Alternativt er der mulighed for at optage kontakt via den e-mail-adresse, der er bestemt hertil. I så fald gemmes de personlige data på bruger, der fremsendes sammen med e-mailen.
Disse data kan med henblik på besvarelse af forespørgslen i nødvendigt omfang videregives til associerede virksomheder inden for vores koncern. Disse data bruges udelukkende til at håndtere konversationen.

2.    Retsgrundlaget for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er i tilfælde af, at der foreligger samtykke fra bruger, art. 6, kap. 1, litra a, i GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af de data, der overføres som led i fremsendelsen af en e-mail, er art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR. Hvis formålet med e-mail-kontakten er at indgå en kontrakt, indgår der som yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, kap. 1, litra b, i GDPR.

3.    Formål med databehandlingen
Behandlingen af de personlige data fra indlæsningsmasken tjener for os alene til at behandle den kontakt, der optages. I tilfælde af, at der optages kontakt på e-mail, er dette også forbundet med den påkrævede berettigede interesse i at behandle disse data.
De øvrige personlige data, der behandles under afsendelsesproceduren, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden i vores informationstekniske systemer.

4.    Varighed af lagringen
Disse data slettes, så snart de ikke mere er nødvendige med henblik på at opnå det formål, som de blev indsamlet til. For de personlige data fra kontaktformularens indlæsningsmaske og dem, der blev fremsendt på mail, er dette tilfældet, når den pågældende konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er ophørt, når det af omstændighederne fremgår, at det pågældende forhold er blevet definitivt afklaret.
De yderligere personlige data, der er blevet indsamlet under afsendelseproceduren, slettes ligeledes, når forholdet er blevet definitivt afklaret.

5.    Mulighed for indsigelse og fjernelse
Bruger har til hver en tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af de personlige data. Hvis bruger kontakter os på mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod, at hans personlige data gemmes. I så fald kan konversationen ikke fortsættes.

Tilbagekaldelse af samtykke og indsigelse mod lagring kan ske ved at sende en mail til [email protected].

Alle de personlige data, der er blevet gemt som led i, at der blev optaget kontakt, bliver i så fald slettet.

 

IX. Webanalyse ved Matomo (tidligere PIWIK)

1. Omfang af behandlingen af personlige data
Vi bruger på vores websted open-source-software-værktøjet Matomo (tidligere PIWIK) til analyse af vores brugeres surfingadfærd. Softwaren afsætter en cookie på brugerens computer (om cookies se allerede ovenstående). Hvis der hentes enkelte sider på vores websted, gemmes følgende data:

 • To bytes af IP-adressen på brugers system, der foretager hentning
 • Det websted, hvor hentning sker fra
 • Det websted, hvorfra bruger er kommet frem til det websted, hvor hentning sker fra (referrer)
 • De undersider, der hentes fra den webside, der er blevet hentet
 • Varighed af opholdet på websiden
 • Hyppigheden af hentning af websiden

Softwaren kører i den forbindelse udelukkende på vores websides servere. Lagring af brugernes personlige data sker kun dér. Der videregives ikke data til tredjemand.

Softwaren er indstillet således, at IP-adresserne ikke gemmes fuldstændigt, men der i stedet sker maskering af 2 bytes af IP-adressen (Eksemp.: 192.168.xxx.xxx). På denne måde kan det ikke længere lade sig gøre at sætte den forkortede IP-adresse i forbindelse med den computer, der foretager hentning.

2.    Retsgrundlag for behandlingen af personlige data
Retsgrundlaget for behandlingen af brugernes personlige data er art. 6, kap. 1, litra f, GDPR.

3.    Formål med databehandlingen
Behandlingen af brugernes personlige data gør det muligt for os at analysere vores brugeres surfingadfærd. Vi er takket være evalueringen af de fremskaffede data i stand til at sammenstille informationer om brugen af vores websteds enkelte komponenter. Dette hjælper os til kontinuerligt at forbedre vores websted og dettes brugervenlighed. Det er også dette formål, der begrunder vores berettigede interesse i at behandle disse data ifølge art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR. Ved anonymisering af IP-adressen tages der tilstrækkeligt hensyn til brugernes interesse i beskyttelsen af deres personlige data.

4.    Varighed af lagring
Disse data slettes, så snart der ikke mere er behov for dem som grundlag for vores optegnelser. I vores tilfælde sker dette efter tre år.

5.    Mulighed for indsigelse og fjernelse
Cookies gemmes på brugerens computer og fremsendes derfra til vores side. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved ændring af indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes til hver en tid. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies til vores websted deaktiveres, kan alle webstedets funktioner muligvis ikke længere bruges i fuldt omfang.
Du kan her vælge, om der må indlægges en entydig webanalyse-cookie i din browser for at gøre det muligt for operatøren af webstedet at registrere og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ønsker at fravælge dette, skal du klikke på følgende link for at få Matomo-deaktiverings-cookien lagt ind i din browser.

Dit besøg på dette websted registreres p.t. af Matomo Werbeanalyse. Klik her for at sikre, at dit besøg ikke længere registreres.

På denne måde afsættes der yderligere en cookie i dit system, der over for vores system signalerer, at brugers data ikke må gemmes. Hvis bruger i mellemtiden har slettet den tilsvarende cookie fra sit eget system, skal denne afsætte opt-out-cookien igen.

Nærmere informationer om privatlivsindstillingerne ved Matomo software finder du under følgende link: matomo.org/docs/privacy/.

X. Webanalyse ved Google Analytics

1. Omfang af behandlingen af personlige data
Vi bruger på vores websted software-værktøjet Google Analytics til analyse af vores brugeres surfingadfærd. Softwaren afsætter en cookie på brugerens computer (om cookies se allerede ovenstående). Hvis der hentes enkelte sider på vores websted, gemmes følgende data:
 

 • To bytes af IP-adressen på brugers system, der foretager hentning
 • Det websted, hvor hentning sker fra
 • Det websted, hvorfra bruger er kommet frem til det websted, hvor hentning sker fra (referrer)
 • De undersider, der hentes fra den webside, der er blevet hentet
 • Varigheden af opholdet på webstedet
 • Hyppigheden af hentningen af websiden

Dette websted bruger Google Analytics-rapporterne om demografiske karakteristika, i hvilke der bruges data fra interesserelaterede reklamer fra Google samt besøgerdata for tredjepartsudbydere (f.eks. alder, køn og interesser). Disse data kan ikke henføres til en bestemt person og kan til hver en tid deaktiveres via indstillingerne for visning.

De af cookien genererede informationer om din brug af dette websted (inklusive din IP-adresse) overføres til en server hos Google i USA og gemmes dér. Google vil bruge disse informationer til at evaluere din brug af webstedet, til at sammenstille rapporter om websted-aktiviteterne for operatøren af webstedet og til at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af webstedet og internettet.

Ligeledes vil Google i givet fald overføre disse informationer til tredjemand, såfremt dette er foreskrevet ved lov, eller for så vidt som tredjemand behandler disse data på vegne af Google. Google vil ikke under nogen omstændigheder kæde din IP-adresse sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre, at disse cookies installeres, ved at foretage en tilsvarende indstilling af din browser-software; vi skal dog gøre dig opmærksom på, at du i så fald evt. ikke vil kunne bruge samtlige dette websteds funktioner i fuldt omfang.

 
Softwaren er indstillet således, at IP-adresserne ikke gemmes fuldstændigt, men der i stedet sker maskering af 2 bytes af IP-adressen (Eksemp.: 192.168.xxx.xxx). På denne måde kan det ikke længere lade sig gøre at sætte den forkortede IP-adresse i forbindelse med den computer, der foretager hentning.

2.    Retsgrundlag for behandlingen af personlige data
Retsgrundlaget for behandlingen af brugernes personlige data er art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR.

3.    Formål med databehandlingen
Behandlingen af brugernes personlige data gør det muligt for os at analysere vores brugeres surfingadfærd. Vi er takket være evalueringen af de fremskaffede data i stand til at sammenstille informationer om brugen af vores websteds enkelte komponenter. Dette hjælper os til kontinuerligt at forbedre vores websted og dettes brugervenlighed. Det er også dette formål, der begrunder vores berettigede interesse i at behandle disse data ifølge art. 6, kap. 1, litra f, i GDPR. Ved anonymisering af IP-adressen tages der tilstrækkeligt hensyn til brugernes interesse i beskyttelsen af deres personlige data.

4.    Varighed af lagring
Efter ukendeliggørelsen/maskeringen af IP-adressen er der ikke længere tale om personlige data. Derfor bliver disse maskerede IP-adresser ikke slettet automatisk.

5.    Mulighed for indsigelse og fjernelse
Du kan derudover forhindre, at de data, som denne cookie har genereret om din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), registreres til Google, samt at disse data behandles af Google, ved at downloade og installere den browser-plugin-enhed, der står til rådighed under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Der afsættes en opt-out-cookie, der forhindrer fremtidig registrering af dine data ved besøg på dette websted: deaktiver Google Analytics
Nærmere informationer herom finder du henholdsvis på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generelle informationer om Google Analytics og databeskyttelse. Vi skal gøre dig opmærksom på, at Google Analytics på dette websted er blevet udvidet med koden ”gat._anonymizeIp();”
 for at sikre anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking).“
 

XI. Brug af sociale medier

Vores internet-præsentation bruger plugins fra forskellige sociale medier (”Facebook”, ”Twitter”, ”Instagram”, ”YouTube”, ”Xing”). Ikonerne er markeret med logoet for det respektive sociale medie. Ved dit besøg på vores websted er de tilsvarende felter henholdsvis deaktiveret eller blot tilknyttet links, så at der ikke sendes data til de sociale medier, uden at der blevet klikket på de relevante felter.

Efter sket aktivering etableres der en direkte forbindelse til det pågældende sociale medie. Hvis du er logget ind hos et socialt medie, kan denne udbyder indplacere besøget på din konto. Hvis du ikke ønsker dette, anbefaler vi dig først at logge ud fra din konto. Hvis du ikke er tilmeldt et socialt medie, er det til trods herfor muligt, at udbyderen f.eks. finder frem til din IP-adresse og gemmer den. Hvis du ikke ønsker dette, bør du ikke klikke på ikonen.

Knipex har ikke nogen indflydelse på formålet med og omfanget af de sociale mediers dataindsamling samt disses yderligere behandling og brug af disse data. Reglerne om databeskyttelsen samt dine rettigheder i den henseende bør du søge oplysning om i databeskyttelseserklæringerne fra de respektive sociale medier.
 

XII. DoubleClick

DoubleClick er en tjenesteydelse fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). DoubleClick bruger cookies til at præsentere relevante reklamer i form af annoncer for dig. I den forbindelse får din browser tildelt et identifikationsnummer (ID) af pseudonym-karakter for at tjekke, hvilke annoncer der er blevet tilført din browser og hvilke annoncer der er blevet hentet. Brugen af DoubleClick-cookies gør det muligt for Google og dennes partner-websteder at indrykke annoncer på grundlag af tidligere besøg på vores eller andre websider på internettet. Denne cookie kan du deaktivere permanent på https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Vi har integreret YouTube-videoer i vores online-udbud, der er gemt på www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores websted af. Til integration af videoer bruger vi den såkaldte ”Udvidede databeskyttelsesmodus” fra udbyderen YouTube. Ifølge YouTube bliver der så ikke gemt informationer om de besøgende på vores websted, medmindre disse ser videoen. Men det kan dog til trods for brugen af den udvidede databeskyttelsesmodus ikke udelukkes, at der fra Googles side afsættes en DoubleClick cookie i reklameøjemed. Denne cookie kan du deaktivere permanent på https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.
 

XIII. Rettigheder for den berørte person

Hvis der behandles personlige data om dig, er du en berørt part i persondataforordningens forstand, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1.    Oplysningsret
Du kan af den dataansvarlige forlange at få en bekræftelse på, om personlige data, der vedrører dig, behandles af os.
Hvis der foreligger en sådan behandling, kan du af den dataansvarlige forlange at få oplyst følgende:

 • formålet med behandlingen af de personlige data;
 • de kategorier af personlige data, der behandles;
 • henholdsvis de modtagere eller kategorier af modtagere, som har fået adgang til eller fremtidig får adgang til de personlige data vedrørende dig;
 • den planlagte varighed af lagringen af de personlige data vedrørende dig, eller hvis der ikke kan siges noget konkret herom, kriterier for fastlæggelse af varigheden af lagringen;
 • eksistensen af en rettighed til rettelse eller sletning af de personlige data vedrørende dig, en rettighed til begrænsning af behandlingen ved den dataansvarlige eller en rettighed til indsigelse mod denne behandling;
 • eksistensen af en klageadgang hos en tilsynsmyndighed;
 • alle disponible informationer om kilden til disse data, hvis de personlige data ikke er blevet indsamlet hos den berørte person;
 • eksistensen af en automatisk procedure til afgørelse inklusive profilering ifølge art. 22, kap. 1 og 4, i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – informative oplysninger om den involverede logik samt rækkevidden og de tilstræbte effekter af en sådan behandling for den berørte person (p.t. ikke i brug).

Du har ret til at forlange at få oplyst, om de personlige data vedrørende dig fremsendes til et tredjeland eller en international organisation. I denne forbindelse kan du forlange at blive informeret om relevante garantier ifølge art. 46 i GDPR i forbindelse med fremsendelsen.

2.    Ret til rettelse
Du har en ret til at forlange rettelse og/eller komplettering udført af den dataansvarlige, såfremt de personlige data vedrørende dig er forkerte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage rettelse uden ugrundet ophold.

3.    Ret til begrænsning af behandlingen
Under følgende forudsætninger kan du forlange, at der sker en begrænsning af behandlingen af de personlige data vedrørende dig:

 • hvis du bestrider rigtigheden af de personlige data vedrørende dig, i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at tjekke rigtigheden af de personlige data;
 • hvis behandling er sket på uretmæssig vis og du afviser at lade de personlige data slette, men i stedet forlanger en begrænsning af brugen af de personlige data;
 • hvis den dataansvarlige ikke længere har brug for de personlige data i behandlingsøjemed, men du alligevel har brug for disse til at gøre retskrav gældende, udøve disse eller forsvare disse, eller
 • hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen ifølge art. 21, kap. 1, i GPDR, og det endnu ikke er blevet fastslået, om den dataansvarliges berettigede grunde har forrang for dine grunde.

Hvis behandlingen af de personlige data vedrørende dig er blevet begrænset, må disse data – bortset fra lagring heraf – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende eller udøve eller forsvare disse, eller med henblik på at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse for unionen eller en medlemsstat.
Hvis behandlingen er blevet underlagt begrænsninger ud fra ovennævnte forudsætninger, bliver du underrettet af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

4.    Ret til sletning
a)    Pligt til sletning
Du kan af den dataansvarlige forlange, at de personlige data vedrørende dig slettes uden ugrundet ophold, idet den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse data uden ugrundet ophold, såfremt en af følgende grunde foreligger:

 • De personlige data vedrørende dig er ikke længere nødvendige til det formål, som de er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet med henblik på.
 • Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen har været baseret på ifølge art. 6, kap. 1, litra a, eller art. 9, kap. 2, litra a, i GDPR, og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du gør ifølge art. 21, kap. 1, i GDPR indsigelse mod behandlingen, og der foreligger ikke nogen berettigede grunde til behandlingen, der nyder forrang, eller du fremsætter indsigelse mod behandlingen ifølge art. 21, kap. 2, i GDPR.
 • De personlige data vedrørende dig er blevet behandlet på uretmæssig vis.
 • Sletningen af de personlige data vedrørende dig er påkrævet med henblik på opfyldelse af en retlig forpligtelse ifølge fællesskabsretten eller medlemsstaternes ret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • De personlige data vedrørende dig er blevet indsamlet i relation til udbudte informationssamfundstjenester ifølge art. 8, kap. 1, i GDPR.
 • Information til tredjemand

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort de personlige data vedrørende dig og denne ifølge art. 17, kap. 1, i GDPR er forpligtet til at slette disse, skal denne under hensyntagen til de disponible teknologier og implementeringsomkostninger træffe rimelige foranstaltninger også af teknisk art til at informere personer, der som ansvarlige for databehandlingen behandler de personlige data, om, at du som berørt person af dem har forlangt, at de sletter alle links til disse personlige data eller kopier eller replikationer af disse personlige data.

b)    Undtagelser
Ret til sletning foreligger ikke, hvis behandling er påkrævet med henblik på

 • udøvelse af retten til frit at ytre sig og søge information;
 • opfyldelse af en retlig forpligtelse, som kræver, at behandling skal ske ifølge fællesskabsretten eller retten i en medlemsstat, som den dataansvarlige er underlagt, eller til varetagelse af en opgave, der ligger i samfundets interesse, eller sker til udøvelse af officiel magt, som den dataansvarlige har fået betroet;
 • af hensyn til den offentlige interesse inden for det offentlige sundhedsområde ifølge art. 9, kap. 2, litra h og i, samt art. 9, kap. 3, i GDPR;
 • samfundets interesse i form af arkivformål, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statiske formål ifølge art. 89, kap. 1, i GDPR, for så vidt den under kapitel a) nævnte ret må forventes at gøre det umuligt eller overordentlig vanskeligt at realisere disse mål, eller
 • med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare disse.

5.    Ret til underretning
Hvis du har gjort en ret til rettelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til at give alle de modtagere, som de personlige oplysningerne vedrørende dig er blevet røbet overfor, meddelelse om denne rettelse eler sletning af de pågældende data eller begrænsningen af behandlingen, medmindre dette skulle vise sig at være umuligt eller forbundet med uforholdsmæssig ulejlighed.
Du har i forhold til den dataansvarlige krav på at blive underrettet om, hvem disse modtagere er.

6.    Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få de personlige data vedrørende dig, som du har stillet til rådighed for den dataansvarlige, stillet til rådighed i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at fremsende disse data til en anden dataansvarlig uden at blive hindret heri af den dataansvarlige, der har fået de personlige data stillet til rådighed, såfremt
(1)    behandlinger er baseret på et samtykke ifølge art. 6, kap. 1, litra a, i GDPR eller art. 9, kap. 2, litra a, i GDPR eller på en kontrakt ifølge art. 6, kap. 1, litra b, i GDPR og
(2)    behandlingen sker ved automatiserede procedurer.
Til udøvelse af denne ret har du endvidere ret til at foranledige, at de personlige data vedrørende dig fremsendes direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, for så vidt dette rent teknisk kan lade sig gøre. Andre personers friheder og rettigheder må ikke blive beskåret herved. Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personlige data, der er påkrævet med henblik på at varetage en opgave, der ligger i samfundets interesse eller sker til udøvelse af officiel magt, som er blevet betroet den dataansvarlige.

7.    Indsigelsesret
Du har af grunde, der fremgår af din særlige situation, ret til til enhver tid at fremsættelse indsigelse mod behandling af personlige data vedrørende dig, der sker på grundlag af art. 6, kap. 1, litra e eller f, i GDPR; dette gælder også for profilering, der er baseret på disse bestemmelser.
Den dataansvarlige behandler ikke mere de personlige data vedrørende dig, medmindre denne kan dokumentere, at der foreligger tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende eller udøve og forsvare disse.
Hvis de personlige data vedrørende dig behandles for at foretage direkte reklamer, har du ret til til hver en tid at fremsætte indsigelse mod behandlingen af de personlige data vedrørende dig med henblik på sådan reklame; dette gælder også for profilering, for så vidt som dette står i forbindelse en sådan form for direkte reklame.
Hvid du fremsætter indsigelse mod behandling med henblik på direkte reklame, bliver de personlige data vedrørende dig ikke mere behandlet i dette øjemed.
Du har mulighed for at udøve din ret til indsigelse i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester – uagtet direktivet 2002/58/EU – ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

8.    Ret til tilbagekaldelse af samtykkeerklæring om databeskyttelsesretlige forhold
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring om databeskyttelsesretlige forhold. Ved tilbagekald af samtykket berøres retmæssigheden af den behandling, der er sket på grundlag af samtykket frem til tilbagekaldelsen, ikke.

9.    Automatiseret afgørelse i konkret tilfælde inklusive profilering
Du har ret til ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på en automatiseret behandling – inklusive profilering – og som har juridisk virkning i forhold til dig eller på lignende vis er til væsentlig skade for dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

 • er påkrævet med henblik på indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den dataansvarlige,
 • er tilladt i medfør af fællesskabsretlige bestemmelser eller bestemmelser i medlemsstaternes ret, som den dataansvarlige er underkastet, og disse retsregler indeholder tiltag til varetagelse af dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, eller
 • træffes med dit udtrykkelige samtykke.

Disse afgørelser må dog ikke være baseret på særlige kategorier af personlige data ifølge art. 9, kap. 1, i GDPR, medmindre art. 9, kap. 2, litra a eller g, i GDPR er gældende og der er truffet rimelige foranstaltninger med henblik på at beskytte rettighederne og frihederne samt dine berettigede interesser.
I henseende til de i (1) og (3) nævnte tilfælde træffer den dataansvarlige rimelige foranstaltninger til at varetage dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, hvortil der mindst hører retten til at foranledige en person til at gribe ind fra den dataansvarliges side, til at redegøre for sit eget standpunkt og til at søge afgørelsen omstødt.

10.    Ret til fremsætte klage over for en tilsynsmyndighed
Uagtet noget andet retsmiddel af administrativ karakter eller i domstolenes regi har du ret til at indgive klage hos en tilsynsmyndighed, især i den medlemsland, der udgør dit opholdssted, din arbejdsplads eller det sted, hvor det formodede regelbrud er sket, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af de personlige data vedrørende dig udgør en krænkelse af GDPR.
Den tilsynsmyndighed, som klagen er blevet indgivet til, informerer klageren om status for og resultaterne af klagen inklusive muligheden for at bruge retsmidler i form af at gå rettens vej ifølge art. 78 i GDPR.