Ana içeriğe atla
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Veri Koruma

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG şirketinin DSGVO hükümlerine göre veri koruma beyanı (internet sitesi için)

I. Sorumlunun adı ve adresi

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve üye ülkelerin başka ulusal veri koruma yasaları ile diğer veri koruma hükümleri uyarınca sorumlu şudur:
 

KNIPEX-WerkC. Gustav Putsch KG42337 WuppertalOberkamper Str. 1342349 WuppertalTel.:    02 02 / 47 94 - 0Faks:    02 02 / 47 50 58E-posta adresi:    [email protected] İnternet:    www.knipex.de

II. Veri koruma görevlisinin ismi ve adresi

Sorumlunun veri koruma görevlisi şudur:

Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
Telefon: (02191) 909 430
Faks: (02191) 909 50 430
E-posta adresi: [email protected]

III. Veri işleme ile ilgili genel hususlar

1.    Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı
Kullanıcılarımızın kişisel verilerini prensip olarak sadece işlerliği olan bir internet sitesini ve de içerik ve hizmetlerimizi sunabilmemiz için gerekli olduğunda işlemekteyiz. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi düzenli bir şekilde ancak kullanıcıdan onay alındıktan sonra gerçekleştirilir. Fiili nedenlerle önceden onay alınmasının mümkün olmadığı ve verilerin işlenmesine yasal hükümler tarafından izin verildiği durumlar bunun istisnasıdır.

2.    Kişisel verilerin işlenmesi için hukuki dayanak
Kişisel veri işleme süreçleri için ilgili kişinin bir onayını almamız halinde veri işlemenin hukuki dayanağı AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 6. md. 1. fıkra a bendi oluşturmaktadır.
İlgili kişinin sözleşme tarafı olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanağı DSGVO 6. md. 1. fıkra b bendi oluşturmaktadır. Aynı şey sözleşme öncesi tedbirlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan işleme süreçleri için de geçerlidir.
Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimizin tabi olduğu bir hukuksal yükümlülüğün ifası için gerekliyse, hukuki dayanağı DSGVO 6. md. 1. fıkra c bendi oluşturmaktadır.
İlgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati öneme sahip çıkarları kişisel verilerin işlenmesini gerektiriyorsa, hukuki dayanağı DSGVO 6. md. 1. fıkra d bendi oluşturmaktadır.
Verilerin işlenmesi şirketimizin veya bir üçüncü kişinin haklı çıkarlarının korunması için gerekliyse ve ilgili kişinin çıkarları, temel hak ve özgürlükleri bu çıkara ağır basmıyorsa, hukuki dayanağı DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendi oluşturmaktadır.

3.    Verilerin silinmesi ve saklanma süresi
İlgili kişinin kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinmek ya da bloke edilmek zorundadır. Ayrıca Avrupa Birliği veya ulusal yasa koyucu tarafından, Avrupa hukuku yönetmeliklerinin, yasalarının veya sorumlunun tabi olduğu başka kuralların hükümleri tarafından öngörülüyorsa da veriler saklanabilir. Sayılan standartlarda öngörülen saklama süresi dolduğunda da, verilerin bir sözleşme akdi ya da sözleşme ifası için saklanmaya devam etmesinin gerekli olduğu haller hariç, veriler silinmek ya da bloke edilmek zorundadır.

 

IV. İnternet sitesinin sunulması ve günlük dosyalarının oluşturulması

1.    Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
İnternet sitemiz her görüntülendiğinde sistemimiz görüntülenen bilgisayara ait bilgisayar sisteminin bazı verilerini ve bilgilerini otomatik olarak kaydetmektedir.
Bu sırada şu veriler kaydedilmektedir:

•    Tarayıcının tipi ve kullanılan sürüm hakkında bilgiler
•    Kullanıcının işletim sistemi
•    Kullanıcının internet hizmet sağlayıcısı
•    Kullanıcının IP adresi
•    Erişimin tarihi ve saati
•    Kullanıcının sistemini bizim internet sayfamıza yönlendirmiş olan internet siteleri
•    Kullanıcının sistemi tarafından bizim internet sitemiz aracılığıyla görüntülenen internet siteleri

Veriler aynı zamanda bizim sistemimizin günlük dosyalarında da saklanır. Bu veriler kullanıcının başka kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

2.    Veri işlemenin hukuki dayanağı
Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının hukuki dayanağını DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendi oluşturmaktadır.

3.    Veri işlemenin amacı
IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, internet sitesinin kullanıcının bilgisayarına sunulmasına imkân vermek için gereklidir. Bunun için kullanıcının IP adresi oturum süresi boyunca saklanmak zorundadır.

Verilerin günlük dosyalarında saklanmasının amacı internet sitesinin işlerliğini sağlamaktır. Veriler ayrıca internet sitesini optimize etmemize ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamamıza da hizmet etmektedir. Bu bağlamda veriler pazarlama amaçlarıyla değerlendirilmez.

Bu amaçlarla DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendi uyarınca verileri işlemekten haklı çıkarımız vardır.

4.    Saklamanın süresi
Veriler toplandıkları amaca ulaşılması için artık gerekli olmaktan çıktıklarında silinmek zorundadır. Verilerin internet sitesinin sunulabilmesi amacıyla toplanması durumunda, bu durum söz konusu oturum sona erdiğinde oluşur.

Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda bu durum en geç yedi gün sonra oluşur. Veri saklama bunun ötesine geçemez. Bu durumda kullanıcıların IP adresleri silinir ya da görüntüleyen istemciyle eşleştirilemeyecekleri şekilde yabancılaştırılır.

5.    İtiraz ve bertaraf imkânı
Verilerin internet sitesinin bunulması için toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması, internet sayfasının işlemesi için zorunludur. Bu nedenle kullanıcı açısından buna itiraz imkânı yoktur.
 

V. Çerezlerin kullanımı *[1]

1. Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
İnternet sitemiz çerezler (cookie) kullanmaktadır. Çerezler internet tarayıcısında veya tarayıcı tarafından kullanıcının bilgisayar sistemine kaydedilen metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir internet sitesini görüntülediğinde kullanıcının işletim sisteminde bir çerez kaydedilebilir. Bu çerez, internet sitesi tekrar görüntülendiğinde tarayıcının kesin bir şekilde tanınmasına imkân veren karakteristik bir karakter dizisi içermektedir.
Çerezleri internet sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için kullanmaktayız. İnternet sitemizin bazı öğeleri, sayfayı görüntüleyen tarayıcının sayfa değiştirdikten sonra da tanımlanabilmesini gerektirmektedir.
Bu bağlamda çerezlerde şu veriler saklanır ve iletilir:

•    Dil ayarları
•    Oturum açma bilgileri
•    Ekran çözünürlüğü
•    Çerez kabul (uyarı bandı)

2. Veri işleme için hukuki dayanak
Kişisel verilerin çerez kullanılarak işlenmesinin hukuki dayanağını DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendi oluşturmaktadır.

3. Verilerin işlenme amacı
Teknik olarak gerekli çerezleri kullanmanın amacı, internet sitelerinin kullanımını kullanıcılar için kolaylaştırmaktır. İnternet sitemizin bazı fonksiyonları çerez kullanmadan sunulamaz. Bunlar için, tarayıcının sayfa değişikliğinden sonra da tekrar tanınması gereklidir.
Şu uygulamalar için çerezlerde ihtiyacımız var:

•    Dil ayarları
•    Oturum açma bilgileri
•    Ekran çözünürlüğü
•    Çerez kabul (uyarı bandı)

Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri kullanıcı profilleri oluşturmakta kullanılmaz.
Bu amaçlar aynı zamanda bizim DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendine göre kişisel veriler işlemekten haklı çıkarımızı da içermektedir.

4. Saklama süresi, itiraz ve bertaraf imkânı
Çerezler kullanıcının bilgisayarına kaydedilir ve onun tarafından bizim sitemize iletilir. Bu nedenle kullanıcı olarak siz, çerezlerin kullanımı üzerinde tüm kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızın ayarlarında bir değişiklik yaparak çerezlerin iletimini engelleyebilir ya da sınırlayabilirsiniz. Kaydedilmiş çerezleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu iş otomatik olarak da gerçekleşebilir. İnternet sitemiz için çerezler engellendiğinde internet sitesinin tüm fonksiyonları eksiksiz olarak kullanılamayabilir.

 

[1] Web analiz çerezlerinin kullanımı hakkında bkz. Bölüm IX. Web analizi.

VI. Haber bülteni

1. Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
Ücretsiz bir haber bültenine abone olma imkânı vardır. Haber bülteni için kayıt olunurken giriş maskesindeki veriler bize iletilir.
Toplanan veriler:

 

 • Unvan
 • İsim
 • Şirket
 • E-posta adresi
 • İşkolu

Kayıt olurken ayrıca şu veriler toplanır: Kayıt olduğunuz tarih ve saat

Kayıt olma işlemi sırasında verilerin işlenmesi için sizin onayınız alınır ve işbu veri koruma beyanına gönderme yapılır.

Haber bültenlerinin gönderimi için veri işlemeyle ilgili olarak üçüncü kişilere veri iletilmez. Veriler yalnızca haber bülteninin gönderimi için kullanılır.

2.    Veri işlemenin hukuki dayanağı
Kullanıcı tarafından haber bültenine kayıt olunduktan sonra kullanıcının onayı da varsa verilerin işlenmesi için hukuki dayanak DSGVO 6. md. 1. fıkra a bendidir.

3.    Verilerin işlenme amacı
Kullanıcının e-posta adresinin alınması haber bültenini kendisine ulaştırma amacına hizmet etmektedir. Kayıt olma işlemi sırasında alınan diğer kişisel verilerin amacı hizmetlerin ya da kullanılan e-posta adresinin istismarını önlemektir.
Veriler toplandıkları amaca ulaşılması için artık gerekli olmaktan çıktıklarında silinmek zorundadır. Kayıt olma işlemi çerçevesinde kullanıcıdan alınan diğer kişisel veriler de aynı kurala göre haber bülteni faal olduğu sürece saklanır.

4.    İtiraz ve bertaraf imkânı
Haber bülteninin aboneliği ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu amaçla her haber bülteninde bununla ilgili bir bağlantı vardır.
Böylelikle kayıt olma işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına verilmiş onayın da iptal edilmesine imkân verilmektedir.
 

VIII. İrtibat formu ve e-posta irtibatı

1. Veri işlemenin tarifi ve kapsamı
İnternet sayfamız üzerinde elektronik irtibat kurmak için kullanılabilecek olan çeşitli irtibat formları vardır. Bir kullanıcı bu imkânı kullandığında giriş maskesine yazılan veriler bize iletilir ve saklanır. Bu veriler şunlardır:
 

 • İrtibat kişisi
 • İsim
 • E-posta adresi
 • Sokak
 • Posta kodu
 • Yer
 • Ülke
 • Mesaj metni

Mesajın gönderilmesi sırasında ayrıca şu veriler de kaydedilir:

Gönderildiği tarih ve saat

Verilerin işlenmesi için verilerin gönderilmesi işlemi çerçevesinde sizin onayınız alınır ve işbu veri koruma beyanına gönderme yapılır.

Alternatif olarak, belirttiğimiz e-posta adresi yoluyla da irtibat kurulabilir. Bu durumda kullanıcının e-postayla iletilen kişisel verileri kaydedilir.
Veriler isteğinizin cevaplanması için gerekiyorsa şirketimizin alt şirketlerine iletilebilir. Veriler yalnızca isteğinizin işlenmesi için kullanılacaktır.

2.    Veri işleme için hukuki dayanak
Kullanıcının bir onayı alınmışsa verilerin işlenmesinin hukuki dayanağını DSGVO 6. md. 1. fıkra a bendi oluşturmaktadır.

Bir e-posta gönderimi sırasında iletilen verilerin hukuki dayanağını DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendi oluşturmaktadır. E-posta irtibatı bir sözleşme imzalanmasını hedefliyorsa, verilerin işlenmesinin ek bir hukuki dayanağını ayrıca DSGVO 6. md. 1. fıkra b bendi oluşturmaktadır.

3.    Verilerin işlenme amacı
Giriş maskesine girilen verilerin işlenme amacı yalnızca kurulan irtibatın işlenmesidir. E-posta yoluyla irtibat kurulması halinde ayrıca verilerin işlenmesinden haklı bir çıkarımızı da bu oluşturur.
Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, irtibat formunun istismarını önlemeye ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamaya hizmet etmektedir.

4.    Saklamanın süresi
Veriler toplandıkları amaca ulaşılması için artık gerekli olmaktan çıktıklarında silinmek zorundadır. İrtibat formunun giriş maskesindeki ve e-posta yoluyla gönderilen kişisel veriler için bu durum, kullanıcı ile ilgili yazışma sona erdiğinde oluşur. Yazışma, ilgili konunun nihai olarak bir sonuca ulaştırılmış olduğu koşullardan anlaşılıyorsa sona ermiş demektir.

Gönderme işlemi sırasında toplanan ek kişisel veriler de konu nihai olarak bir sonuca ulaştırıldıysa aynı şekilde silinmek zorundadır.

5.    İtiraz ve bertaraf imkânı
Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesine verdiği onaydan dilediği zaman cayabilir. Kullanıcı bizimle e-posta yoluyla irtibat kurarsa, kişisel verilerinin saklanmasına dilediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda yazışma devam ettirilemez.

Onayın iptali ve verilerin saklanmasına itiraz, [email protected] adresine bir e-posta gönderilerek yapılabilir.

Böyle bir durumda irtibat kurma sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler silinir.

 

IX. Matomo (eski PIWIK) tarafından yapılan web analizi

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı
İnternet sitemiz üzerinde kullanıcılarımızın gezinme davranışını analiz etmek için Matomo (eski PIWIK) adlı açık kaynak yazılım aracını kullanıyoruz. Yazılım kullanıcıların bilgisayarına bir çerez kaydetmektedir (çerezler hakkında bkz. yukarı). İnternet sitemize bağlı sayfalar görüntülendiğinde aşağıdaki veriler kaydedilmektedir:

 

 • Kullanıcının sayfayı görüntüleyen IP adresinin iki baytlık kısmı
 • Görüntülenen internet sayfası
 • Kullanıcıyı görüntülediği internet sayfasına yönlendiren internet sitesi (yönlendirici)
 • Ziyaret edilen internet sitesinin görüntülenen alt sayfaları
 • İnternet sitesinde kalma süresi
 • İnternet sitesinin görüntülenme sıklığı

Yazılım yalnızca internet sitemizin sunucuları üzerinde çalışır. Kullanıcıların kişisel verileri orada kaydedilmez. Veriler üçüncü kişilere iletilmez.

Yazılım IP adreslerinin tamamı kaydedilmeyecek ve IP adresinin 2 baytı maskelencek şekilde ayarlanmıştır (örn. 192.168.xxx.xxx). Bu şekilde kısaltılan IP adresinin sayfayı görüntüleyen bilgisayar ile eşleştirilmesi artık mümkün değildir.

2.    Kişisel verilerin işlenmesi için hukuki dayanak
Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi için hukuki dayanak DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendidir.

3.    Verilerin işlenme amacı
Kullanıcıların kişisel verilerini işlemek bize kullanıcılarımızın internette gezinme (sörf) davranışını analiz etme imkânı vermektedir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sayesinde internet sitemizin tek tek bileşenlerinin kullanımı hakkında bilgiler derleyebilecek durumdayız. Bu da bize internet sitemizi ve onun kullanıcı dostu olma özelliğini sürekli iyileştirmekte yardımcı olmaktadır. Bu amaçlarla verilerin işlenmesinden DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendi uyarınca haklı çıkarımız da vardır. IP adresinin anonimleştirilmesiyle kullanıcıların kişisel verilerinin korunması çıkarı yeterince dikkate alınmaktadır.

4.    Saklamanın süresi
Veriler toplandıkları amaca ulaşılması için artık gerekli olmaktan çıktıklarında silinmek zorundadır. Bizim örneğimizde bu durum üç yılın sonunda söz konusudur.

5.    İtiraz ve bertaraf imkânı
Çerezler kullanıcının bilgisayarına kaydedilir ve onun tarafından bizim sitemize iletilir. Bu nedenle kullanıcı olarak siz, çerezlerin kullanımı üzerinde tüm kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızın ayarlarında bir değişiklik yaparak çerezlerin iletimini engelleyebilir ya da sınırlayabilirsiniz. Kaydedilmiş çerezleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu iş otomatik olarak da gerçekleşebilir. İnternet sitemiz için çerezler engellendiğinde internet sitesinin tüm fonksiyonları eksiksiz olarak kullanılamayabilir.
İnternet sitesinin işleticisine çeşitli istatistiksel verileri toplama ve analiz etme imkânı vermek için sizin tarayıcınıza açıkça bir web analizi çerezinin gönderilip gönderilemeyeceğine siz karar verebilirsiniz. İzin vermeyecekseniz, tarayıcınıza Matomo deaktivasyon çerezini kaydetmek için aşağıdaki bağlantıyı izleyin

Bu internet sitesine ziyaretiniz halen Matomo reklam analizi tarafından tespit edilmektedir. Ziyaretinizin tespit edilmesini istemiyorsanız bu bağlantıya tıklayın.Bu şekilde sisteminize, kullanıcının verilerini kaydetmemesini bildiren diğer bir çerez kaydedilir.

Kullanıcı bu arada ilgili çerezi kendi sisteminden silerse Opt-Out (analiz kapsamından çıkarılma) çerezini tekrar kaydetmesi gerekir.

Matomo yazılımının gizlilik ayarları hakkında daha fazla bilgiyi şu bağlantıdan bulabilirsiniz: https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Google Analytics tarafından yapılan web analizi

1.    Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı
İnternet sitemiz üzerinde kullanıcılarımızın gezinme davranışını analiz etmek için Google Analytics yazılım aracını kullanıyoruz. Bu yazılım kullanıcıların bilgisayarına bir çerez kaydetmektedir (çerezler hakkında bkz. yukarı). İnternet sitemize bağlı sayfalar görüntülendiğinde aşağıdaki veriler kaydedilmektedir:

 

 • Kullanıcının sayfayı görüntüleyen IP adresinin iki baytlık kısmı
 • Görüntülenen internet sayfası
 • Kullanıcıyı görüntülediği internet sayfasına yönlendiren internet sitesi (yönlendirici)
 • Ziyaret edilen internet sitesinin görüntülenen alt sayfaları
 • İnternet sitesinde kalma süresi
 • İnternet sitesinin görüntülenme sıklığı

Bu internet sitesi, içerisinde Google tarafından ilgi alanlarına göre reklamların ve ayrıca üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ait ziyaretçi verilerinin (örn. yaş, cinsiyet ve ilgi alanları) kullanıldığı nüfus yapısı (demografi) özellikleriyle ilgili Google-Analytics raporlarını kullanmaktadır. Bu verilerin belirli bir kişiyle ilişkilendirilmesi mümkün değildir ve ilan ayarları yoluyla toplanmaları dilediğiniz zaman devre dışı bırakılabilir.

Bu internet sitesini nasıl kullandığınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google’a ait ABD’deki bir sunucuya iletilir ve orada saklanır. Google bu bilgileri sizin internet sayfasını nasıl kullandığınızı değerlendirmek, internet sitesi işleticileri için internet sitesi aktiviteleri hakkında raporlar derlemek ve internet sitesi kullanımı ve internet kullanımı ile ilişkili başka hizmetler sunmak için kullanacaktır.

Google bu bilgileri ayrıca, eğer bunu yapması yasal olarak zorunluysa ya da üçüncü kişiler bu verileri Google adına işleyecekse, gerektiğinde üçüncü kişilere de iletecektir. Ancak Google hiçbir durumda IP adresinizi Google’un başka verileriyle ilişkilendirmeyecektir. Çerezin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızın ayarlarında bir değişiklik yaparak önleyebilirsiniz, ancak bu durumda bu internet sitesinin tüm fonksiyonlarından eksiksiz olarak yararlanamayabileceğinize dikkatinizi çekeriz.

Yazılım IP adreslerinin tamamı kaydedilmeyip IP adresinin 2 baytı maskelenecek şekilde ayarlanmıştır (örn.: 192.168.xxx.xxx). Bu şekilde kısaltılan IP adresinin sayfayı görüntüleyen bilgisayar ile eşleştirilmesi artık mümkün değildir.

2.    Kişisel verilerin işlenmesi için hukuki dayanak
Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi için hukuki dayanak DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendidir.

3.    Verilerin işlenme amacı
Kullanıcıların kişisel verilerini işlemek bize kullanıcılarımızın internette gezinme (sörf) davranışını analiz etme imkânı vermektedir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sayesinde internet sitemizin tek tek bileşenlerinin kullanımı hakkında bilgiler derleyebilecek durumdayız. Bu da bize internet sitemizi ve onun kullanıcı dostu olma özelliğini sürekli iyileştirmekte yardımcı olmaktadır. Bu amaçlarla verilerin işlenmesinden DSGVO 6. md. 1. fıkra f bendi uyarınca haklı çıkarımız da vardır. IP adresinin anonimleştirilmesiyle kullanıcıların kişisel verilerinin korunması çıkarı yeterince dikkate alınmaktadır.

4.    Saklamanın süresi
IP adresi yabancılaştırıldıktan/maskelendikten sonra artık kişisel veri değildir. Bu nedenle bu maskelenmiş IP adresleri otomatik olarak silinmez.

5.    İtiraz ve bertaraf etme imkânı
Bunun dışında da aşağıdaki bağlantıda yer alan tarayıcı eklentisini bilgisayarınıza indirip kurarak çerez tarafından oluşturulan ve sizin internet sitesini nasıl kullandığınız ile ilgili verilerin (IP adresiniz dâhil) Google tarafından tespit edilip işlenmesini önleyebilirsiniz.
Böylece bu internet sitesini ziyaretinizde bundan sonrasında verilerinizin tespit edilmesini önleyen bir Opt-Out (analiz kapsamından çıkarılma) çerezi bilgisayarınıza kaydedilir: Google Analytics’i deaktive et
Bununla ilgili daha fazla bilgiyi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d veya http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Google Analytics ve veri koruma ile ilgili genel bilgiler) adreslerinde bulabilirsiniz. Bu internet sitesinde IP adreslerinin anonimleştirilerek tespit edilmesini (“IP maskeleme”) sağlamak için Google Analytics’in “gat._anonymizeIp();“koduyla genişletildiğine dikkatinizi çekeriz.

 

XI. Sosyal medya kullanımı

İnternet sitemiz çeşitli sosyal medyalara (“Facebook“, “Twitter“, “Instagram“ “YouTube“, “Xing“) ait eklentileri kullanmaktadır. Bunlara ait düğmeler ilgili sosyal ağın logosuyla işaretlenmiştir. İnternet sitemize ziyaretiniz sırasında ilgili düğmeler deaktive edilmiştir veya sadece bağlantı halindedir, böylece siz bu düğmelere tıklamadıkça sosyal ağlara hiçbir veri gönderilmez.

Aktive edildikten sonra ilgili sosyal ağlarla doğrudan bir bağlantı oluşturulur. Siz bir sosyal ağda oturum açmış durumdaysanız hizmet sağlayıcı sizin ziyaretinizi bu hesapla eşleştirebilir. Bunu istemiyorsanız bağlantıya tıklamadan önce hesabınızda oturum kapatmanızı tavsiye ederiz. Bir sosyal ağın üyesi değilseniz bile hizmet sağlayıcının örn. IP adresinizi tespit etmesi ve kaydetmesi ihtimali vardır. Bunu istemiyorsanız düğmeyi tıklamayın.

Knipex’in veri toplamanın amacı ve kapsamı ve ayrıca verilerin sosyal ağlar tarafından işlenmesi ve kullanılması üzerinde bir etkisi yoktur. Veri koruma ve haklarınızla ilgili düzenlemeler için sosyal ağların veri koruma beyanların bakmalısınız.
 

XII. DoubleClick

DoubleClick, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google Inc. (“Google”) şirketine ait bir hizmettir. DoubleClick sizin ilgi alanlarınızla ilgili reklamları sunmak amacıyla çerezler kullanmaktadır. Bu doğrultuda tarayıcınızda hangi ilanların ekrana iliştirilmiş olduğunu ve hangi ilanların görüntülenmiş olduğunu kontrol etmek için tarayıcınıza bir rümuzlu kimlik numarası (ID) atanmaktadır. DoubleClick çerezlerinin kullanımı Google ve onun ortağı internet sitelerinin bizim ve internetteki başka sitelere yapmış olduğunuz ziyaretlere dayanarak size ilanlar göstermelerine imkân vermektedir. Bu çerezi https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de adresinden kalıcı olarak deaktive edebilirsiniz.

İnternet sitemize, www.youtube.com üzerinde kaydedilmiş olan ve doğrudan bizim internet sitemizden oynatılan çeşitli YouTube videolarını ekledik. Video eklemekte YouTube hizmet sağlayıcısının “genişletilmiş veri koruma modu”nu kullanmaktayız. YouTube’un verdiği bilgiye göre bu durumda, siz videoyu seyretmedikçe internet sitemizin ziyaretçileri hakkında hiçbir bilgi kaydedilmez. Ancak genişletilmiş veri koruma modu kullanıldığı halde Google tarafından reklam amaçlarına hizmet eden bir DoubleClick çerezinin kaydedilme olasılığı vardır. Bu çerezi https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de  adresinden kalıcı olarak deaktive edebilirsiniz.
 

XIII. İlgili kişinin hakları

Size ait kişisel veriler işlendiğinde, DSGVO uyarınca ilgili kişi olursunuz ve sorumlular karşısında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1.    Bilgi alma hakkı
Sorumludan, sizinle ilgili kişisel verilerin bizim tarafımızdan işlenip işlenmediği konusunda bir onay yazısı talep edebilirsiniz.
Böyle bir işleme varsa sorumluya aşağıdaki bilgileri sorabilirsiniz:

 

 • Kişisel verilerin işlenme amaçları;
 • işlenen kişisel veri kategorilerinin hangileri olduğu;
 • ilgili kişisel verilerin ifşa edilmiş olduğu veya ifşa edilmekte olduğu alıcılar veya alıcı kategorileri;
 • sizinle ilgili kişisel verilerin planlanan saklanma süresi ya da, bununla ilgili somut bilgiler mümkün değilse, saklama süresinin belirlenmesi için ölçütler;
 • sizi ilgilendiren kişisel verilerin düzeltilmesi ya da silinmesi hakkının, sorumlu tarafından veri işlenmesinin sınırlandırılması hakkının veya bu işlemeye karşı itiraz hakkının varlığı;
 • resmî bir denetim makamı nezdinde itiraz hakkınızın varlığı;
 • kişisel veriler ilgili kişiden alınmadıysa verilerin kökeni hakkında eldeki tüm bilgiler;
 • otomatik bir karar verme mekanizmasının var olup olmadığı ve DSGVO 22. md. 1. ve 4. fıkralar uyarınca profilleme yapılıp yapılmadığı ve –en azından bu durumlarda– kullanılan mantık ve muhtemel sonuçları ve ilgili kişi için hedeflenen sonuçlar hakkında anlamlı bilgiler. (Halihazırda kullanılmıyor.)

Sizinle ilgili kişisel verilerin bir üçüncü ülkeye veya bir uluslararası örgüte iletilip iletilmediği hakkında bilgi talep etmeye hakkınız vardır. Bu bağlamda böyle bir iletim ile ilgili olarak DSGVO 46. md. uyarınca uygun garantiler hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

2.    Düzelttirme hakkı
Sizinle ilgili işlenen kişisel veriler gerçeğe uygun değilse veya eksikse, sorumlu karşısında verilerin düzeltilmesi ve/veya tamamlanması hakkınız vardır. Sorumlu düzeltmeyi derhal gerçekleştirmek zorundadır.

3.    İşlemenin sınırlanması hakkı
Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını aşağıdaki önkoşullar altında talep edebilirsiniz:

 • sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna, sorumlunun kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine izin veren bir süreliğine itiraz ederseniz;
 • veri işleme hukuka uygun değilse ve siz kişisel verilerin silinmesini reddediyor ve onun yerine kişisel verilerin kullanımının sınırlandırılmasını talep ediyorsanız;
 • sorumlunun kişisel verilere veri işleme amaçları için artık ihtiyacı yoksa, ancak hukuk taleplerini öne sürmek, kullanmak veya savunmak için saklanmalarına sizin ihtiyacınız varsa veya,
 • DSGVO 21. md. 1. fıkra uyarınca veri işlemeye karşı itirazda bulunduysanız ve sorumlunun haklı nedenlerinin sizin nedenlerinize ağır bastığı henüz belirlenmemişse.

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi sınırlandıysa, bu veriler –saklanmaları bir yana– sadece sizin onayınızla veya hak alacaklarının ya da başka bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliğinin veya bir üye devletin önemli bir kamusal çıkarının öne sürülmesi, kullanılması veya savunulması amaçlarıyla işlenebilir.
Verilerin işlenmesi yukarıda yazlı önkoşullara göre sınırlandırıldıysa, sınırlandırma kaldırılmadan önce sorumlu kişi tarafından bilgilendirileceksiniz.

4.    Sildirme hakkı
a)    Silme yükümlülüğü
Sorumludan, sizinle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz ve aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse sorumlu bu verileri derhal silmekle yükümlüdür:

 

 • Sizinle ilgili kişisel veriler toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değilse.
 • Veri işlemenin DSGVO 6. md. 1. fıkra a bendi ya da 9. md. 2. fıkra a bendi uyarınca dayandığı onayınızdan cayarsanız ve işleme için başka bir hukuki dayanak yoksa.
 • DSGVO 21. md. 1. fıkra uyarınca veri işlemeye itiraz ederseniz ve veri işleme için öncelikli haklı nedenler mevcut değilse ya da veri işlemeye karşı DSGVO 21. md. 2. fıkra uyarınca itiraz ederseniz.
 • Sizinle ilgili kişisel veriler hukuka aykırı işlendiyse.
 • Sizinle ilgili kişisel verilerin silinmesi AB hukukuna ya da üye ülkelerin hukukuna göre sorumlunun tabi olduğu bir hukuksal yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekiyorsa.
 • Sizinle ilgili kişisel veriler DSGVO 8. md. 1. fıkra uyarınca bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplandıysa.
 • Üçüncü kişilere bilgi

Sorumlu sizinle ilgili kişisel verileri ilan ettiyse ve DSGVO 17. md. 1. fıkra uyarınca onları silmekle yükümlüyse, kişisel verileri işleyen veri işlemeden sorumlu olan kişileri, ilgili kişi olarak sizin onlardan bu kişisel verilere giden tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya replikasyonlarının kullanılabilir teknoloji ve uygulama masrafları da göz önüne alınarak, teknik türden de her türlü makul tedbiri alacaktır.

b)    İstisnalar
Sildirme hakkı, verilerin işlenmesi şu nedenlerle gerekliyse yoktur:

 

 • Serbest fikir ifadesi ve bilgilenme hakkının ifası için;
 • AB veya üye ülkelerinin hukukuna göre sorumlunun tabi olduğu bir hukuksal yükümlülüğünün ifası için ya da kamu çıkarına bir görevin yürütülmesi ya da sorumluya verilen kamu yetkisinin uygulanması için;
 • DSGVO 9. md. 2. fıkra h ve i bentleri ve ayrıca 9. md. 3. fıkra uyarınca kamu sağlığı alanına ait kamu çıkarı nedenlerinden dolayı;
 • Yukarıda a) altında anılan hukuk muhtemelen bu veri işlemenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini imkânsızlaştırıyorsa ya da ciddi ölçüde kısıtlıyorsa, DSGVO 89. md. 1. fıkra uyarınca kamu çıkarına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için, ya da
 • Hukuksal hakların öne sürülmesi, kullanılması veya savunulması için.

5.    Bilgi alma hakkı
Sorumluya karşı düzeltme, sildirme ya da işlemenin sınırlandırılması hakkını kullandıysanız, o kişi, bunun imkânsız olduğunun anlaşılması veya orantısız bir masraf gerektirmesi durumu hariç, sizi ilgilendiren kişisel verilerin ifşa edilmiş olduğu tüm alıcılara bu düzeltmeyi, silmeyi ya da sınırlandırmayı bildirmekle yükümlüdür.
Sorumluya karşı, bu alıcılar hakkında bilgi alma hakkınız vardır.

6.    Verilerin devredilebilirliği
Sorumluya verdiğiniz sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın ve makine ile okunabilir bir biçimde almaya hakkınız vardır. Ayrıca bu verileri
 (1)    veri işleme DSGVO 6. md. 1. fıkra a bendi veya 9. md. 2. fıkra a bendi uyarınca yapılıyor ya da DSGVO 6. md. 1. fıkra b bendi uyarınca bir sözleşmeye göreyse ve,
(2)    veri işleme otomatik yöntemler yardımıyla gerçekleşiyorsa
kişisel verilerin sağlanmış olduğu sorumlu tarafından hiçbir engelleme yapılmadan başka bir sorumluya iletme hakkına sahipsiniz
Bu hakkı kullanırken ayrıca teknik olarak mümkün olmak şartıyla, sizinle ilgili kişisel verilerin bir sorumludan diğer bir sorumluya doğrudan iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Bundan dolayı başka kişilerin özgürlükleri ve hakları olumsuz etkilenmemek zorundadır.
Verilerin devredilebilirliği, kamu çıkarına olan ya da sorumluya verilen bir kamu yetkisinin uygulanmasıyla gerçekleşen kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7.    İtiraz hakkı
Sizin özel durumunuzdan doğan nedenlerden dolayı DSGVO 6. md. 1. fıkra e veya f bendine istinaden gerçekleşen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu hak bu hükümlere dayalı bir profilleme için de geçerlidir.
Sorumlunun veri işleme için, sizin çıkar, hak ve özgürlüklerinize ağır basan korunmayı gerektiren nedenler gösterebildiği ya da veri işlemenin hukuksal hakların öne sürülmesine, kullanılmasına ya da savunulmasına hizmet ettiği haller hariç, sorumlu sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyecektir.
Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan reklam yapmak amacıyla işlenmekteyse, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amaçlarıyla işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olması halinde aynı şey profilleme için de geçerlidir.
Verilerin doğrudan reklam amaçlarıyla işlenmesine itiraz ederseniz, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlarla işlenmeyecektir.
Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla ilgili olarak –2002/58/AT direktifine bakılmaksızın– itiraz hakkınızı teknik tanımlamaların kullanıldığı otomatik prosedürler yoluyla uygulama imkânına sahipsiniz.

8.    Veri koruma hukuku uyarınca verdiğiniz onaydan cayma hakkı
Veri koruma hukuku uyarınca verdiğiniz onaydan dilediğiniz zaman cayma hakkına sahipsiniz. Onaydan caymanızla cayma bildirimine kadar gerçekleşen veri işlemenin hukuka uygunluğu etkilenmez.

9.    Bireysel olayda profilleme dâhil, otomatik kararlar
Size karşı hukuksal etkiler yaratacak olan veya sizi benzer bir şekilde önemli ölçüde etkileyecek olan ve yalnız otomatik bir işlemeye –profilleme dâhil– dayanan bir karara tabi kılınmama hakkınız vardır. Ancak aşağıdaki haller için bu hak geçerli değildir:

 

 • Karar siz ve sorumlu arasındaki bir sözleşmenin akdi ya da ifası için gerekliyse,
 • Karar AB veya üye ülkelerin sorumlunun tabi olduğu hukuk kuralları uyarınca geçerliyse ve bu hukuk kuralları sizin hak ve özgürlüklerinizi ve haklı çıkarlarınızı korumak için makul tedbirler içeriyorsa veya
 • Karar sizin açıkça verilmiş onayınızla verildiyse.

Ancak bu kararlar, DSGVO 9. md. 2. fıkra a veya g bendinin geçerli olup sizin hak ve özgürlüklerinizi ve haklı çıkarlarınızı korumak için makul tedbirlerin alındığı haller hariç, kişisel verilerin DSGVO 9. md. 1. fıkra uyarınca özel kategorilerine dayanmıyor olmalıdır.
Yukarıda (1) ve (3) altında anılan durumlar için sorumlu, sizin hak ve özgürlüklerinizi ve haklı çıkarlarınızı korumak için makul tedbir alacaktır ve bunlara en azından sorumludan yana bir kişinin müdahalesinin sağlanması, kendi görüşünü açıklama ve karara itiraz hakkı dâhildir.

10.    Resmî bir denetim makamına şikâyet hakkı
Başka türlü bir idari hukuk veya mahkeme hukuk yolunun varlığından bağımsız olarak, sizi ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesinin DSGVO’ya aykırı olduğu görüşündeyseniz, resmî bir denetim makamına, özel olarak da ikamet yerinizin, işyerinizin veya iddia edilen ihlalin yerinin bulunduğu AB üyesi ülkenin denetim makamına, şikâyette bulunma hakkınız vardır.
Şikâyetin verildiği denetim makamı şikâyet sahibini şikâyetle ilgili durum ve sonuçlar hakkında, DSGVO 78. md. uyarınca bir mahkeme hukuk yolu imkânı dâhil, bilgilendirecektir.