Hyppää pääsisältöön
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Tietosuoja

Tietosuojaseloste (verkkosivu) KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG GDPR suuntaviivojen mukainen (tietosuojaperusasetus

I. Vastuullisen nimi ja osoite

Yleisestä tietosuojasta annetussa perusasetuksessa ja jäsenmaiden muista kansallisissa tietosuojalainsäädännöissä tarkoitetuista määräyksistä sekä muista tietosuojasäännöksistä vastaa:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Puh.:    02 02 / 47 94 - 0
Fax:    02 02 / 47 50 58
S-posti:    [email protected]
Verkko:    www.knipex.de
 

II. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Vastuullisen tietosuojavastaava on:

Arndt Halbach
GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6
42897 Remscheid
Puhelin: (02191) 909 430
Telefax: (02191) 909 50 430
S-posti: [email protected]

III. Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä

1. Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn laajuus
Käsittelemme periaatteessa käyttäjiemme henkilökohtaisia tietoja vain, sikäli kun se on välttämätöntä toimivan sivuston ylläpidon ja sisältöjemme sekä palvelujemme tarjoamiseksi. Käyttäjiemme henkilökohtaisten tietojen käsittely tapahtuu säännönmukaisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa ennakkohyväksyntää ei voida saada todellisista syistä ja tietojen käsittely on sallittu lakisääteisesti.

2.    Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn oikeusperusta
Sikäli kun saamme henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn kyseisen henkilön suostumuksen, toimii artikla 6, kohta 1. lit. a EU: n yleinen tietosuoja-perusasetus (GDPR) oikeusperustana.
Henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä, joka on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi, jonka sopimuksen osapuoli on kyseinen henkilö, on artikla 6, kohta 1, lit. b GDPR oikeusperustana. Tämä pätee myös käsittelytoimille, joita tarvitaan esisopimukseen perustuvien toimenpiteiden suorittamiseksi.
Sikäli kun henkilökohtaisten tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, jonka alainen yhtiömme on, artikla 6, kohta 1, lit. c GDPR on oikeudellisena perustana.
Mikäli kyseisen henkilön tai jonkin toisen luonnollisen henkilön elintärkeät intressit tekevät henkilökohtaisten tietojen käsittelyn välttämättömäksi, on artikla 6, kohta 1, lit. d GDPR oikeudellinen perusta.
Mikäli käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi eivätkä kyseisen edut, perusoikeudet ja perusvapaudet ylitä ensin mainittua etua, artikla 6, kohta 1 lit. f GDPR on käsittelyn oikeudellisena perustana.

3. Tietojen poisto ja tallennusaika
Kyseisen henkilön henkilökohtaiset tiedot poistetaan tai lukitaan heti, kun tallennus ei ole enää tarpeellista. Tallennus voidaan tämän lisäksi suorittaa, kun eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä säätää tällaisesta tallennuksesta EU: n asetuksissa, laissa tai muissa säännöksissä, joiden alainen vastuussa oleva on. Tietojen lukitseminen tai poistaminen tapahtuu myös silloin, kun edellä mainittujen standardien mukainen tallennusaika päättyy, jollei tietojen säilyttämistä tarvita jatkossakin sopimuksen tekemiseen tai sopimuksen täyttämiseen.

 

IV. Verkkosivuston käyttöönanto ja lokitiedostojen laatiminen

1.     Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
Joka kerta, kun nettisivumme avataan, järjestelmämme automatisoi tiedot ja infon valitun tietokoneen tietokonejärjestelmästämme.
Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

• Tiedot selaintyypistä ja käytetystä versiosta
• Käyttäjän käyttöjärjestelmä
• Käyttäjän internet-palveluntarjoaja
• Käyttäjän IP-osoite
• Käytön päiväys ja kellonaika
• Verkkosivustot, joista käyttäjän järjestelmä pääsee nettisivuillemme
• Verkkosivustot, jotka käyttäjän järjestelmästä verkkosivujemme kautta

Tiedot tallennetaan samoin järjestelmämme lokitiedostoihin. Näiden tietojen tallentamista yhdessä muiden käyttäjän henkilökohtaisten tietojen kanssa ei suoriteta.

2.    Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta
Tietojen ja lokitiedostojen tilapäisen tallentamisen oikeudellinen perusta on artikla 6, kohta 1 lit. f GDPR.

3.    Tietojen käsittelyn tarkoitus
IP-osoitteen tilapäinen tallentaminen järjestelmällä on välttämätöntä, jotta verkkosivusto voidaan toimittaa käyttäjän tietokoneelle. Tätä varten käyttäjän IP-osoite on tallennettava istunnon ajaksi.
Lokitiedostojen tallennus tapahtuu verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään meillä optimoimaan verkkosivusto ja varmistamaan tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuus. Tietojen analysointi markkinointitarkoituksiin ei tapahdu tässä yhteydessä.

Näihin tarkoituksiin perustuu myös oikeutettu intressimme tietojen käsittelyyn artiklan 6, kohdan 1, lit f GDPR mukaisesti.

4.    Tallennuksen kestoaika
Tiedot poistetaan heti, kun ne eivät enää ole tarpeen keräämistarkoitukseen. Tietojen kerääminen verkkosivuston ylläpitämiseksi tapahtuu, kun kyseinen istunto on päätetty.

Mikäli tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tämä tapahtuu viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Tämän ylittävä tallennus on mahdollista. Tässä tapauksessa käyttäjän IP-osoitteet poistetaan tai vieraannutetaan, jolloin valittavan asiakkaan osoittaminen ei enää ole mahdollista.

5.    Vastaväite- ja poistamismahdollisuus
Tietojen keruu verkkosivun ylläpitoa varten ja tietojen tallentaminen lokitiedostoihin on ehdottoman välttämätöntä verkkosivuston käytölle. Tästä syystä käyttäjän taholta ei näin ollen ole kiistämismahdollisuutta.

 

V. Evästeiden käyttö *[1]

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus
Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka on tallennettu nettiselaimeen tai nettiselaimelta käyttäjän tietokonejärjestelmään. Kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla, eväste voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää tyypillisen merkkijonon, joka mahdollistaa selaimen yksiselitteisen tunnistamisen, kun verkkosivusto avataan uudelleen.
Käytämme evästeitä muotoillaksemme verkkosivumme käyttäjäystävällisemmiksi. Jotkin verkkosivustomme elementit edellyttävät, että valittava selain voidaan tunnistaa myös sivunvaihdon jälkeen.
Evästeeseen tallennetaan tällöin seuraavat tiedot ja lähetetään:

•kieliasetuksetä
• log-in tiedot
• näytön resoluutio
• Cookie-Accept (banneri)

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta
Evästeiden avulla tapahtuvan henkilökohtaisten tietojen käsittelyn oikeusperusta on artikla 6, kohta 1. lit. f GDPR

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Teknisesti välttämättömien evästeiden käytön tarkoitus on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjille. Sivustomme muutamia toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden käyttöä. Niille on välttämätöntä, että selain tunnistetaan myös sivun vaihdon jälkeen.
Tarvitsemme evästeitä seuraaviin käyttöihin:

•kieliasetukset
• log-in tiedot
• näytön resoluutio
• Cookie-Accept (banneri)

Teknisesti välttämättömillä evästeillä kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien laatimiseen.
Näihin tarkoituksiin myös oikeutettu intressimme henkilötietojen käsittelyssä on artikla 6, kohta 1 lit. f GDPR.

4. Tallennuksen kesto, vastaväite- ja poistamismahdollisuus
Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja lähetetään tästä sivullemme. Tästä syystä sinulla on käyttäjänä myös täysi kontrolli evästeiden käytössä. Muuttamalla internet-selaimesi asetuksia voit poistaa evästeiden lähettämisen tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan verkkosivustollemme, ei välttämättä ole mahdollista käyttää kaikkia sivuston toimintoja kokonaisuudessaan.

 

*[1] Mikäli haluat käyttää verkkoanalyysi evästeitä, katso kappale IX. verkkoanalyysi

VI. Uutiskirje Newsletter

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
Sinulla on tilaisuus tilata ilmainen uutiskirje. Tällöin syöttömaskin tiedot välitetään meille uutiskirjeeseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Kerätyt tiedot:

 

 • Puhuttelu
 • Nimi
 • Firma
 • S-postiosoite
 • Toimiala

Lisäksi ilmoittautuessa kerätään seuraavat tiedot: rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika.

Tietojen käsittelyyn saadaan suostumuksesi ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin viitataan tähän tietosuojaselosteeseen.

Tietojen käsittelyn yhteydessä uutiskirjeiden lähettämisen puitteissa tietoja ei paljasteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen

2.    Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Oikeusperusta tietojen käsittelylle, kun käyttäjä suorittanut uutiskirjeen ilmoittautumisen on käyttäjän suostumuksella artikla 6, kohta 1 lit. a GDPR

3.    Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen toimittamista varten..
Muiden henkilötietojen keruun tarkoitus ilmoittautumisen yhteydessä on estää palveluiden tai käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäyttö.

4.    Tallennuksen kestoaika
Tiedot poistetaan heti, kun niiden kerääminen ei ole enää ole tarpeen. Muut käyttäjän tilauksen rekisteröimisen yhteydessä keräämät henkilötiedot tallennetaan vain niin kauan, kun uutiskirjeen tilaus on voimassa.

5.    Vastaväite- ja poistamismahdollisuus
Uutiskirjeen tilauksen voi kyseinen käyttäjä peruuttaa milloin tahansa.
Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki.
Tämä mahdollistaa myös tallennuksen suostumuksen peruuttamisen rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen tallentamisen osalta.  

 

VIII. Yhteydenottolomake ja sähköpostikontakti

1.    Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus
Internetsivustoltamme on saatavilla erilaisia yhteydenottolomakkeita, joita voidaan käyttää sähköisessä yhteydenotossa. Jos käyttäjä hyödyntää tämän mahdollisuuden, niin syöttömaskille syötetyt tiedot lähetetään meille ja tallennetaan. Nämä tiedot ovat:
 

 • Yhteyshenkilö
 • Nimi
 • Sähköposti
 • Katu
 • Postinumero
 • Paikkakunta
 • Maa
 • Viesti

Viestin lähettämisen hetkellä tallennetaan lisäksi myös seuraavat tiedot:

Lähetyspäivä ja kellonaika

Lähettämisprosessin yhteydessä tapahtuvaan tietojen käsittelyyn haetaan suostumuksesi ja siihen viitataan tässä tietosuojaselosteessa.

Vaihtoehtoisesti on yhteydenotto mahdollista käyttöön annetulla sähköpostiosoitteella. Tällöin käyttäjän sähköpostitse lähettämät henkilökohtaiset tiedot tallennetaan.

Tiedot voidaan kyselyyn vastaamiseksi, mikäli tarpeen, antaa pyynnöstä edelleen konserniimme kuuluville yrityksille. Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn.

2.    Tietojen käsittelyn oikeusperusta
Oikeusperusta tietojen käsittelylle, kun käyttäjältä on saatu suostumus, on artikla. 6, kohta 1 lit. a GDPR

Sähköpostilla toimitettujen tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on artikla 6, kohta 1 lit. f GDPR. Jos sähköpostiyhteyden tarkoituksena on solmia sopimus, sen oikeusperusta on lisäksi artikla 6, kohta 1 lit. b GDPR.

3.    Tietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus syöttömaskilta on meille ainoastaan yhteydenpidon käsittely. Kun yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, tämä tarkoittaa myös oikeutettua mielenkiintoa tietojen käsittelyyn.
Muiden lähetysprosessin aikana käsiteltyjen henkilötietojen tarkoituksena on estää yhteydenottolomakkeen väärinkäyttö ja taata tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuus.

4.    Tallennuksen kestoaika
Tiedot poistetaan heti, kun niiden kerääminen ei ole enää tarpeen. Näin on myös, mitä tulee yhteydenottolomakkeen syöttömaskista ja sähköpostitse lähetettyihin tietoihin, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun olosuhteista voidaan päätellä, että olennainen asiasisältö on lopullisesti selvitetty.

Lähettämisprosessin aikana lisäksi kerätyt henkilötiedot poistetaan samoin, kun asiasisältö on lopullisesti selvitetty.

5.    Vastalause- ja poistamismahdollisuus
Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi vastustaa henkilökohtaisten tietojensa tallentamista milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.
Suostumuksen peruuttaminen ja vastalause tallentamiseen on mahdollista lähettämällä sähköposti osoitteeseen [email protected].

Tällöin poistetaan kaikki yhteydenoton aikana tallennetut henkilökohtaiset tiedot.
 

IX. Verkkoanalyysi Matomo (aiemmin PIWIK)

1. Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn laajuus
Käytämme sivustollamme avointa lähdekoodi ohjelmistotyökalua Matomo (aiemmin PIWIK) analysoimaan käyttäjiemme surfauskäyttäytymistä. Ohjelmisto asettaa evästeen käyttäjän tietokoneelle (evästeet katso ylempänä). Jos verkkosivuiltamme kutsutaan yksittäisiä sivuja, tallennetaan seuraavat tiedot:
 

 • Käyttäjän kutsuman järjestelmän IP-osoitteen kaksi tavua
 • Valittu verkkosivusto
 • Sivusto, josta käyttäjä on päässyt kutsutulle verkkosivulle (viittaus)
 • Alasivut, jotka kutsutaan valitusta verkkosivusta
 • Viipymisaika verkkosivuilla
 • Verkkosivun kutsumistaajuus

Ohjelmisto toimii tällöin yksinomaan verkkosivujemme palvelimilla. Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen tallentaminen tapahtuu vain siellä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Ohjelmisto on säädetty niin, ettei IP-osoitteita tallenneta täysin, vaan IP-osoitteen 2 tavua peitetään (esim. 192.168.xxx.xxx). Näin lyhennetyn IP-osoitteen osoittaminen kutsuvaan tietokoneeseen ei enää ole mahdollista.

2.    Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn oikeusperusta
Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käsittelyn oikeusperusta on artikla 6, kohta 1 lit. f GDPR.

3.    Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn avulla voimme analysoida käyttäjiemme surfaus-käyttäytymistä. Analysoimalla saadut tiedot voimme koota tietoja verkkosivujemme yksittäisten komponenttien käytöstä. Tämä auttaa meitä parantamaan jatkuvasti verkkosivustoamme ja sen käyttäjäystävällisyyttä. Tähän tarkoitukseen kohdistuu myös oikeutettu mielenkiintomme tietojen käsittelyyn artiklan 6, kohdan 1, lit. f GDPR mukaisesti. IP-osoitteen anonymisoinnilla otetaan riittävällä tavalla huomioon käyttäjien kiinnostus henkilötietojensa suojaamiseen.

4.    Tallennuksen kestoaika
Tiedot poistetaan heti, kun emme tarvitse niitä enää tallennustarkoituksiin. Meidän tapauksessamme tämä aikaväli on kolme vuotta.

5.    Vastaväite- ja poistamismahdollisuus
Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja lähetetään tältä sivustollemme. Tästä syystä on sinulla käyttäjänä täysi kontrollimahdollisuus evästeiden käytöstä. Muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia voit poistaa tai rajoittaa evästeiden lähettämistä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet on poistettu käytöstä verkkosivustoltamme, ei välttämättä ole mahdollista käyttää enää kaikkia sivuston toimintoja koko laajuudessaan.
Voit päättää tässä, saadaanko selaimeesi tallentaa yksiselitteinen verkko-analyysieväste, jotta verkkosivuston käyttäjä voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Jos haluat päättää toisin, napsauta seuraavaa linkkiä tallentaaksesi Matomo-deaktivointievästeen selaimeesi.

Tällä tavalla järjestelmäänne asetetaan lisäeväste, joka ilmoittaa järjestelmällemme, ettei käyttäjän tietoja tule tallentaa. Jos käyttäjä poistaa tällä välin vastaavan evästeen omasta järjestelmästään, tämän on asetettava opt-out-eväste uudelleen.

Lisätietoja Matomo-ohjelmiston yksityisyysasetuksista saat seuraavasta linkistä https://matomo.org/docs/privacy/.

X. Verkkoanalyysi Google Analytics avulla

1.    Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn laajuus
Käytämme sivustollamme Google Analytics ohjelmisto-työkalua analysoimaan käyttäjiemme surfauskäyttäytymistä. Ohjelmisto asettaa evästeen käyttäjän tietokoneelle (evästeet katso ylempänä). Jos verkkosivuiltamme kutsutaan yksittäisiä sivuja, seuraavat tiedot tallennetaan:
 

 • Käyttäjän kutsuman järjestelmän IP-osoitteen kaksi tavua
 • Valittu verkkosivusto
 • Verkkosivusto, josta käyttäjä on päässyt kutsutulle verkkosivulle (viittaus)
 • Alasivut, jotka kutsutaan valitusta verkkosivusta
 • Viipymisaika verkkosivuilla
 • Verkkosivun kutsumistaajuus

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin raportteja demografisiin tunnusmerkkeihin, joissa käytetään tietoja Googlen intressikohtaisesta mainostuksesta sekä kolmansien tarjoajien kävijätietoja (kuten ikä, sukupuoli ja intressit).

Nämä tiedot eivät koske määrättyä henkilöä, ja ne voidaan milloin tahansa poistaa käytöstä ilmoitusten asetuksilla.

Evästeiden tuottamat tiedot tämän sivuston käytöstä (IP-osoitteesi mukaan lukien) välitetään ja tallennetaan Google palvelimille Yhdysvalloissa. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivustosi käyttöä, kerätäkseen raportteja verkkosivujen käyttäjien toiminnoista ja tarjotakseen muita verkkosivustojen ja internetin käytön palveluita.

Myös Google voi tarvittaessa siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, mikäli laki säätää näin tai kolmas osapuoli käsittelee nämä tiedot Googlen toimenannosta. Google ei missään tapauksessa liitä IP-osoitettasi muihin Googlen tietoihin. Voit estää evästeiden asennuksen asettamalla selaimesi ohjelmiston vastaavasti. Huomautamme kuitenkin, että et tässä tapauksessa ehkä voi käyttää tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

Ohjelmisto on asetettu niin, että IP-osoitteita ei tallenneta täysin, vaan IP-osoitteen 2 tavua on peitetty (esim. 192.168.xxx.xxx). Tällä tavalla lyhennetyn IP-osoitteen osoittaminen valittavaan tietokoneeseen ei enää ole mahdollista.

2.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
Oikeusperusta käyttäjän henkilötietojen käsittelylle on artikla 6, kohta 1 lit. f GDPR.

3.    Tietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn avulla voimme analysoida käyttäjiemme surfaus-käyttäytymistä. Analysoimalla saadut tiedot meille on mahdollista koota tietoja verkkosivujemme yksittäisten komponenttien käytöstä. Tämä auttaa meitä jatkuvasti parantamaan verkkosivustoamme ja sen käyttäjäystävällisyyttä. Tähän kohdistuu myös oikeutettu mielenkiintomme tietojen käsittelyyn artiklan 6, kohdan 1 lit. f GDPR mukaisesti. IP-osoitteen anonymisoinnissa otetaan riittävällä tavalla huomioon käyttäjien kiinnostus henkilötietojen suojaamiseen..

4.    Tallennuksen kestoaika
IP-osoitteen vieraantumisen / maskauksen jälkeen ei enää ole kyse henkilökohtaisista tiedoista. Siksi näitä peitettyjä IP-osoitteita ei poisteta automaattisesti.

5.    Vastaväite- ja poistamismahdollisuus
Voit myös estää Googlen keräämän evästeen tuottamat tiedot, jotka liittyvät sivustosi käyttöön (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä näiden tietojen käsittelyn ja levittämisen Googlessa lataamalla ja asentamalla seuraavassa linkissä (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) käytettävissä olevan selain-plugin.
Käyttöön asetetaan opt-out-eväste, joka estää tulevien tietojesi keräämisen tällä verkkosivustolla vierailtaessa: poista Google Analytics käytöstä
Lisätietoja saat osoitteesta http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi tai osoitteesta http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (yleisiä tietoja Google Analytics ja tietosuoja). Huomautamme, että tällä verkkosivustolla Google Analytics on laajennettu koodilla "gat._anonymizeIp ();", IP-osoitteiden anonymisoidun version (ns. IP-maski) turvaamiseksi.
 

XI. Sosiaalisen median käyttö

Sivustomme käytössä on erilaisten sosiaalisten verkostojen liitäntöjen plugin ("Facebook", "Twitter", "Instagram", "YouTube", "Xing"). Näppäimet on merkitty asianomaisen sosiaalisen verkon logolla. Kun vierailet verkkosivustollamme, vastaavat näppäimet on poistettu käytöstä tai linkitetty niin, ettei sosiaaliselle verkolle lähetetä tietoja, ellei vastaavaa näppäintä paineta.

Aktivoinnin jälkeen muodostetaan suora yhteys asianomaisiin sosiaalisiin verkkoihin. Jos olet kirjautunut sosiaaliseen verkostoon, tämä palveluntarjoaja voi osoittaa vierailun tilillesi. Ellet halua tätä, suosittelemme tätä ennen kirjautumaan ulos tililtäsi. Jos et ole sosiaalisen verkoston jäsen, on kuitenkin mahdollista, että palveluntarjoaja saa selville esim. IP-osoitteesi ja tallentaa sen. Jos et halua tätä, älä napsauta näppäintä.

Knipexillä ei ole vaikutusta tiedonkeruun tarkoitukseen tai laajuuteen eikä tietojen jatkokäsittelyyn tai käyttöön sosiaalisten verkostojen avulla. Tietosuojasäännökset ja niihin liittyvät oikeudet on löydettävä sosiaalisten verkkojen tietosuojaselitteistä.
 

XII. DoubleClick, kaksoisnapsautus

DoubleClick on palvelu, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick käyttää evästeitä esitelläkseen sinulle mainoksia, jotka ovat sinulle tärkeitä. Tällöin selaimellesi annetaan pseudotunnisteinen tunnistenumero (ID), jolla tarkistetaan, mitkä mainokset ovat näytetty selaimessasi ja mitä mainoksia on katseltu. DoubleClick-evästeiden avulla Google ja sen yhteistyökumppanien verkkosivut voivat näyttää mainoksia aiempien käyntien perusteella sivuillamme ja muilla sivuilla internetissä. Voit poistaa tämän evästeen käytöstä pysyvästi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=fi.

Olemme sisällyttäneet YouTube-videoita online-tarjouksiimme, jotka on tallennettu osoitteessa www.youtube.com ja joita voidaan toistaa suoraan verkkosivuiltamme. Käytämme palveluntarjoajan YouTuben niin sanottua "Laajennettua tietosuojamoodia" videoiden sitomiseen. YouTuben mukaan verkkosivujemme kävijöiden tietoja ei tällöin tallenneta elleivät he katsele videota. Huolimatta laajennetun tietosuojamoodin käytöstä, ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että Google asettaa DoubleClick-evästeen mainontatarkoituksiin. Voit poistaa tämän evästeen käytöstä pysyvästi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=fi
 

XIII. Asianomaisen henkilön oikeudet

Jos käsittelet henkilötietoja, olet GDPR mukaisesti asianomainen ja sinulla on seuraavat oikeudet vastuullisen henkilön suhteen:

1.    Tietojensaantioikeus
Voit pyytää vastaavaa henkilöä vahvistamaan, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Mikäli tällaista käsittelyä on todettavissa, voit pyytää vastuussa olevalta henkilöltä seuraavia tietoja:

 

 • tarkoitukset, joita varten henkilötietoja käsitellään;
 • käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen luokat;
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille olette paljastaneet henkilökohtaisia tietoja tai tulette vielä paljastamaan;
 • sinua koskevien henkilötietojen suunniteltu tallennuksen kestoaika tai, jos konkreetteja tietoja ei ole saatavilla, kriteerit tallennuksen keston määrittämiseksi;
 • oikeudesta korjata tai poistaa sinua koskevia henkilötietoja, oikeudesta rajoittaa vastuullisen suorittamaa käsittelyä tai oikeus kiistää tällainen käsittely;
 • valitusoikeuden mahdollisuus valvontaviranomaiselle;
 • kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei kerätä asianomaiselta henkilöltä;
 • automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien GDPR-asetuksen artiklan 22, kohdan1 ja 4 kohdan mukainen profilointi ja - ainakin näissä tapauksissa – on merkityksellinen tieto kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn vaikutukset kyseiselle henkilölle. (Tällä hetkellä ei käytössä).

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, ovatko henkilökohtaiset tietosi välitetty johonkin kolmanteen maahan vai kansainväliseen organisaatioon. Voit tässä yhteydessä vaatia tietoja asianmukaisesta takuusta artiklan 46 GDPR mukaisesti.

2.    Oikeus tietojen oikaisuun
Sinulla on oikeus saada vastuulliselta oikaisu ja / tai täydennys tietoihisi, mikäli sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Vastuuhenkilön on tehtävä korjaus viipymättä.

3.    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Voit pyytää rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavin edellytyksin:

 • jos kiistät henkilökohtaisten tietojesi oikeudellisuuden määrätyksi ajaksi, jolloin vastuulliselle on mahdollista tarkistaa henkilötietojesi oikeudellisuus;
 • käsittely on lainvastaista ja kiellät henkilötietojen poistamisen ja pyydät sen sijaan rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä;
 • vastuullinen ei enää tarvitse henkilötietoja käsiteltäviksi, mutta tarvitset niitä kuitenkin käyttämään tai puolustamaan oikeudellisia vaatimuksia tai
 • jos olet esittänyt vastalauseen käsittelyä vastaan artiklan 21 kohdan, 1 GDPR mukaisesti, eikä ole vielä varmaa, voittavatko vastuullisen oikeutetut syyt esittämäsi syyt.

Mikäli henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja saadaan käyttää – tallennusta lukuun ottamatta - vain suostumuksellasi tai oikeussuojakeinojen vaalimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai juristisen henkilön oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi tai Unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

Jos käsittely yllämainittujen edellytysten mukaan on rajoitettu, vastaava henkilö ilmoittaa sinulle siitä ennen rajoituksen poistamista.

4.    Oikeus tietojen poistamiseen
a)    Poistamisvelvollisuus
Sinulla on oikeus vaatia vastuullista poistamaan itseäsi koskevat henkilötiedot viivytyksettä, ja vastuullinen on velvoitettu poistamaan nämä tiedot ilman viivytystä, mikäli jokin seuraavista syistä on pätevä:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • peruutatte suostumuksenne, johon käsittely artiklan 6, kohdan 1 lit. a tai artiklan 9 kohdan 2 lit. a GDPR mukaisesti perustui, eikä käsittelyyn ole muita oikeudellisia perusteita.
 • esität artiklan 21, kohdan 1 GDPR mukaisesti vastalauseen käsittelystä eikä käsittelyyn ole olemassa aiemmin perusteltuja syitä tai esität vastalauseen artiklan 21, kohdan 2 GDPR mukaisesti käsittelyä vastaan.
 • kyseisiä henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • sinua koskevien henkilötietojen poistamista vaaditaan Unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn oikeudellisen velvollisuuden täyttämiseksi, jonka alainen vastuullinen on.
 • sinua koskevat henkilötiedot on kerätty ottaen huomioon tietoyhteiskunnan tarjoamat palvelut artiklan 8, kohdan 1 GDPR mukaisesti.
 •  tiedot kolmansille osapuolille

Jos vastuuhenkilö on tehnyt henkilötietosi julkisiksi ja on artiklan 17, kohdan 1 GDPR mukaisesti velvoitettu niiden poistamiseen, niin hän suorittaa huomioon ottaen kaikki käytettävissä olevat tekniikat ja täytäntöönpanokustannukset, mukaan lukien asianmukaiset tekniset toimenpiteet, ja informoi tietosuojavaltuutetun, joka käsittelee henkilötietosi siitä, että olet kyseisenä henkilönä vaatinut kaikkien tällaisiin henkilötietoihin liittyvien linkkien tai tällaisten henkilötietojen jäljennösten poistamista.

b) Poikkeukset
        Oikeutta tietojen poistoon ei ole, mikäli käsittely on välttämätöntä

 • oikeuden käyttö sananvapauteen ja tietoihin;
 • täyttämään oikeudelliset velvoitteet, joiden käsittelyä unionin tai jäsenvaltioiden lain mukaisesti, jonka alainen vastuullinen on, vaatii, taikka suorittamaan yleistä etua koskevaa tehtävää tai valvonnasta vastaavan viranomaisen käyttämistä.
 • kansanterveysalan yleisen edun vuoksi artiklan 9, kohdan 2, lit. h ja i sekä artiklan 9 kohdan 3 GDPR mukaisesti.
 • yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten tai tilastollisiin tarkoituksiin artiklan 89, kohdan 1 GDPR mukaisesti siltä osin kuin kohdassa a) mainittu oikeus tekee mahdottomaksi tai vaikuttaa vakavasti näiden tavoitteiden saavuttamiseen tai
 •  oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi;

5.    Oikeus tietojen saantiin
Mikäli sinulla on oikeus saada vastuulliselta käsittelyn oikaisu tai rajoittaminen, tämä on velvoitettu ilmoittamaan kaikille vastaanottajille, joille henkilötietosi on luovutettu, tietojen korjaamisesta tai poistamisesta tai tietojen käsittelyn rajoittamisesta, ellei tämä osoittaudu mahdottomaksi tai siihen ei liity kohtuuttomaan paljon työtä
Sinulla on oikeus saada vastuuhenkilöille tietoa näistä vastaanottajista.

6.    Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Siltä osin kun olet toimittanut henkilötietosi vastuulliselle, sinulla on oikeus saada tietoosi kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on esteettä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle vastuulliselle, edellyttäen että
(1)    käsittely perustuu suostumukseen artiklan 6, kohdan 1 lit. a GDPR tai artiklan 9, kohdan, 2 lit. a GDPR mukaisesti tai sopimukseen artiklan 6 kohdan 1 lit. b GDPR mukaisesti ja
(2)    käsittely tapahtuu automaattisella menetelmällä.
Käyttäessäsi tätä oikeutta sinulla on myös oikeus vaikuttaa siihen, että henkilötietosi siirretään suoraan vastuulliselta henkilöltä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa muiden henkilöiden vapauksiin eikä oikeuksiin.

Oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei sovelleta sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka ovat välttämättömiä yleisen edun vaatimaan tehtävään tai julkisen vallan tehtävissä, jotka on siirretty vastuulliselle.

7.    Peruuttamisoikeus
Sinulla on oikeus milloin tahansa syistä, jotka syntyvät erityisestä tilanteestasi, esittää milloin tahansa vastalause henkilötietojesi käsittelyä vastaan, joka seuraa artiklan 6, kohdan 1 lit. e tai f GDPR; tämä pätee myös näihin säännöksiin perustuvaan profilointiin
Vastuullinen ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, ellei hän pysty osoittamaan tärkeitä, suojattavia syitä tietojen käsittelyyn, jotka ovat intressiäsi, oikeuttasi ja vapauttasi tärkeämpiä tai käsittelyn tehtävänä on oikeusvaateiden esittäminen, laatiminen tai puolustaminen.

Jos vastaavia henkilötietosi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa esittää vastalause henkilötietojesi käsittelyä vastaan tällaiseen mainontaan; tämä koskee myös profilointia, jos se liittyy tällaiseen suoramainontaan.
Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietojasi ei enää käsitellä näitä tarkoituksia varten.
Sinulla on mahdollisuus tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä - direktiivistä 2002/58 / EY riippumatta - käyttää oikeutta vastalauseen esittämisessä automaattista menettelyjä, jossa käytetään teknisiä spesifikaatioita.

8.    Oikeus peruuttaa tietosuojan suostumusilmoitus
Sinulla on oikeus peruuttaa tietosuojaoikeudellinen suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen peruuttamiseen asti.

9.    Automatisoitu päätös yksittäistapauksessa, profilointi mukaan lukien
Sinulla on oikeus olla alistumatta päätökseen, joka perustuu pelkästään automatisoituun käsittelyyn - mukaan lukien profilointi, jolla on sinuun oikeudellinen vaikutus tai sinuun vaikutetaan huomattavasti samalla tavalla. Tämä ei päde, mikäli ratkaisu

 • on tarpeellinen päätökseen tai sinun ja vastuullisen välisen sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen,
 • on sallittu unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön perusteella, joiden alainen vastuullinen on, ja että lainsäädännössä on riittävät toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien ja oikeutettujen etujesi turvaamiseksi tai
 • tapahtuu nimenomaisella suostumuksellasi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua erityisiin henkilötietoluokkiin, jotka ovat artiklan 9, kohdan 1 GDPR mukaisia, sikäli kun artikla 9 kohta 2, lit. a tai g GDPR: ei ole voimassa ja ellei kohtuullisia toimenpiteitä ole toteutettu oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi eikä oikeutettujen etujesi turvaamiseksi.
Edellä (1) ja (3) kohdassa mainituissa tapauksissa vastuussa oleva henkilö suorittaa asianmukaiset toimenpiteet oikeuksiensa ja vapauksiensa sekä oikeutettujen etujensa säilyttämiseksi, tähän kuuluu vähintään, että vastuullisella on oikeus määrätä toimenhaltija, ilmaista oman kantansa ja hakea muutosta päätökseen.
10.    Oikeus valitukseen valvontaviranomaisille
Vaikuttamatta muihin hallinto-oikeudellisiin tai oikeudellisiin toimenpiteisiin sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle erityisesti asuinpaikkasi, työpaikasi jäsenvaltiossa tai oletetun rikkomuksen paikkakunnalla, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojasi on käsittely vastoin GDPR asetusta.
Valvontaviranomaisen, jolle kantelu on jätetty, on ilmoitettava kantajalle kantelun tilasta ja tuloksista, mukaan lukien mahdollisuudesta oikeusapuun artiklan 78 GDPR mukaisesti.