ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
Knipex Logo

97 99 022
เต้ารับขั้วแแบบแบน
หุ้มฉนวน คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100

  • Werkstoff: Messing, verzinnt
  • Isolation: Nylon
  • Max. Temperatur: 105 °C
  • Max. elektrische Belastung: 600 V
  • สิ่งที่บรรจุ: 100 ชิ้น
  • สี: เหลือง
รายละเอียดทางเทคนิค
ข้อที่
97 99 022
EAN
4003773075936
เป็นไปตามมาตรฐาน REACH
ไม่มี SVHC
KNIPEX-App installieren

รูปแบบทั้งหมด

97 99 001
เต้ารับขั้วแแบบแบน หุ้มฉนวน คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
2,8 x 0,5 mm
97 99 010
เต้ารับขั้วแแบบแบน หุ้มฉนวน คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
4,8 x 0,8 mm
97 99 011
เต้ารับขั้วแแบบแบน หุ้มฉนวน คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
4,8 x 0,8 mm
97 99 020
เต้ารับขั้วแแบบแบน หุ้มฉนวน คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
6,3 x 0,8 mm
97 99 021
เต้ารับขั้วแแบบแบน หุ้มฉนวน คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
6,3 x 0,8 mm
97 99 030
เต้ารับขั้วแแบบแบน หุ้มฉนวน คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
7,7 x 0,8 mm
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค.