ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลหรือสายไฟ

Learn more about ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลหรือสายไฟ
KNIPEX 97 99 905 Sortimentsboxen mit isolierten Aderendhülsen
97 99 905
กล่องจัดแบ่งประเภท
Mit 150 Aderendhülsen
KNIPEX 97 99 906 Sortimentsboxen mit isolierten Aderendhülsen
97 99 906
กล่องจัดแบ่งประเภท
พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน 5 ชิ้น
KNIPEX 97 99 907 Sortimentsboxen mit isolierten Aderendhülsen
97 99 907
กล่องจัดแบ่งประเภท
พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน 4 ชิ้น
KNIPEX B97 99 905_03 Aderendhülsen weiß 14 mm
97 99 330
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 350 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 350
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX B97 99 905_04 Aderendhülsen grau 14 mm
97 99 331
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 335 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 335
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 351 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 351
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 355 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 355
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX B97 99 905_05 Aderendhülsen rot 14 mm
97 99 332
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX B9799906_03 Aderendhülsen rot 14 mm
97 99 337
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
KNIPEX 97 99 352 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 352
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 357 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
97 99 357
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
KNIPEX B9799906_04 Aderendhülsen schwarz 14 mm
97 99 333
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 353 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 353
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX B9799905_01 Aderendhülsen blau 10 mm
97 99 334
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 338 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 100 Stück
97 99 338
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
KNIPEX 97 99 354 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 354
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 358 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
97 99 358
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
KNIPEX B9799907_02 Aderendhülsen gelb 20 mm
97 99 336
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
KNIPEX 97 99 339 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 50 Stück
97 99 339
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 50
KNIPEX 97 99 356 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
97 99 356
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
KNIPEX 97 99 359 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 50 Stück
97 99 359
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 50
KNIPEX 97 99 908 Sortimentsboxen mit Twin-Aderendhülsen
97 99 908
กล่องจัดแบ่งประเภท
พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน 4 ชิ้น
KNIPEX 97 99 909 Sortimentsboxen mit Twin-Aderendhülsen
97 99 909
กล่องจัดแบ่งประเภท
พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน 4 ชิ้น
KNIPEX 97 99 910 Sortimentsboxen mit unisolierten Aderendhülsen
97 99 910
กล่องจัดแบ่งประเภท
พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน 5 ชิ้น
KNIPEX 97 99 911 Sortimentsboxen mit unisolierten Aderendhülsen
97 99 911
กล่องจัดแบ่งประเภท
พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน 4 ชิ้น
KNIPEX B9799910_01 Aderendhülsen, unisoliert 6 mm
97 99 390
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 391 Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück
97 99 391
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 392 Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück
97 99 392
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 393 Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück
97 99 393
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 394 Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück
97 99 394
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 395 Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück
97 99 395
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 396 Aderendhülsen, unisoliert je 100 Stück
97 99 396
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
KNIPEX 97 99 397 Aderendhülsen, unisoliert je 100 Stück
97 99 397
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
KNIPEX 97 99 398 Aderendhülsen, unisoliert je 100 Stück
97 99 398
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 100
KNIPEX 97 99 399 Aderendhülsen, unisoliert je 50 Stück
97 99 399
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 50
KNIPEX 97 99 370 Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
97 99 370
หัวหุ้มยางปลายลวดคู่
พร้อมปลอกคอพลาสติก คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX B97 99 908_01 Twin-Aderendhülsen grau 16 mm
97 99 371
หัวหุ้มยางปลายลวดคู่
พร้อมปลอกคอพลาสติก คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 200
KNIPEX 97 99 375 Twin-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 50 Stück
97 99 375
หัวหุ้มยางปลายลวดคู่
พร้อมปลอกคอพลาสติก คีมย้ำปลอกเข้าปลายสายไฟ 50

ขั้วต่อสายเคเบิลจาก KNIPEX

ใช้ขั้วต่อสายเคเบิลที่ไหน?

ขั้วต่อสายเคเบิลใช้ที่ปลายสายเคเบิลหรือระหว่างสององค์ประกอบและทำหน้าที่สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สามารถพบได้ในการใช้งานที่หลากหลาย: บนสายเคเบิลทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และแน่นอนในภาคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและสุขาภิบาล

ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอุปกรณ์เสริมของสายเคเบิลเนื่องจากสายเคเบิลอาจมีข้อบกพร่องที่จุดเดียวและจากนั้นจะต้องได้รับการติดตั้งเข้าด้วยกันโดยใช้ขั้วต่อก้นหุ้มฉนวนหรือไม่

 

แต่แม้ในระบบใหม่ ๆ ก็มักจะต้องเชื่อมต่อการเชื่อมต่อที่จำเป็นกับสายเคเบิล จากนั้นต้องใช้ขั้วต่อสายเคเบิลที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ

มีขั้วต่อสายเคเบิลประเภทใดบ้าง?

นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อพิเศษสำหรับพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกันและสายเคเบิลประเภทต่างๆ ด้านล่างนี้มีคำอธิบายสั้น ๆ :

ปลอกลวด:

ใช้ในการมัดสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นและส่วนใหญ่จะพบในตู้ควบคุม แต่ยังรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนหลายชนิดด้วย

F-การเชื่อมต่อ:

ขั้วต่อประเภทนี้จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีของโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี

ขั้วฉนวน:

ด้วยฉนวนกันความร้อนขั้วเหล่านี้จึงให้การปกป้องเพิ่มเติมระหว่างการใช้งาน ขนาดของขั้วสามารถรับรู้ได้จากสีของฉนวนพลาสติก ขั้วฉนวนส่วนใหญ่จะใช้ในอาคารบ้านสำหรับเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลโดยการขันสกรูหรือเสียบปลั๊ก

ช่องเสียบก้น:

ขั้วต่อที่ไม่มีฉนวนเหล่านี้ใช้เพื่อเชื่อมต่อปลายสายเคเบิลสองเส้นที่แยกจากกันเข้าด้วยกัน

ขั้วที่ไม่มีฉนวน:

ขั้วที่ไม่มีฉนวนเช่นเดียวกับพี่น้องที่มีฉนวนใช้ในเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ใช้สำหรับการเชื่อมต่อโดยการขันสกรูหรือเสียบ

 

ขั้วต่อปลั๊กที่ไม่มีฉนวน:

ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ยังรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในเทคโนโลยีที่ละเอียดกว่าซึ่งรวมถึงเว็บแคมโมเด็มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดสอบ