ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

กุญแจตู้ควบคุม

00 11 01
KNIPEX TwinKey®
กุญแจตู้ควบคุม เหมาะสำหรับตู้และระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชิ้น
ระยะเวลา: 92 mm
KNIPEX 00 11 02 Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
00 11 02
กุญแจตู้ควบคุม
เหมาะสำหรับตู้และระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชิ้น
ระยะเวลา: 44 mm
00 11 03
กุญแจตู้ควบคุม
เหมาะสำหรับตู้และระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชิ้น
ระยะเวลา: 76 mm
00 11 04
Profi-Key
สำหรับระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชนิด
ระยะเวลา: 89 mm
KNIPEX 00 11 07 Stiftschaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
00 11 07
กุญแจตู้ควบคุมแบบปากกา
เหมาะสำหรับตู้และระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชิ้น
ระยะเวลา: 145 mm
KNIPEX 00 11 06 Universal-Schlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
00 11 06
กุญแจเอนกประสงค์
เหมาะสำหรับตู้และระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชิ้น
ระยะเวลา: 95 mm
00 11 06 V04
Universalschlüssel JointKey Quadro
สำหรับระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชนิด
ระยะเวลา: 161 mm
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
00 11 06 V03
กุญแจตู้ควบคุม “ข้อต่อคู่”
ระยะเวลา: 62 mm
00 11 06 V01
กุญแจอเนกประสงค์ "Construction"
เหมาะสำหรับตู้และระบบปิดแบบมาตรฐานทุกชิ้น
ระยะเวลา: 95 mm