ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

คีมอเนกประสงค์

Learn more about คีมอเนกประสงค์
KNIPEX 13 96 200 Elektro-Installationszange
13 96 200
คีมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
08 21 185
คีมรวมปากแหลม
ระยะเวลา: 185 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
08 22 185
คีมรวมปากแหลม
ระยะเวลา: 185 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
08 25 185
คีมรวมปากแหลม
ระยะเวลา: 185 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
08 26 185
คีมรวมปากแหลม
ระยะเวลา: 185 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 11 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 11 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
26 11 200 S1
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 26 12 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 12 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 12 200 T Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 12 200 T
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 13 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 13 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 26 15 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 15 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 15 200 T Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 15 200 T
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 16 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 16 200 T Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Befestigungsöse
26 16 200 T
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 17 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 17 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: มาพร้อมกับการหุ้มฉนวน
KNIPEX 26 21 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 21 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 26 22 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 22 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 22 200 T Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 22 200 T
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 25 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 25 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 25 200 T Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 25 200 T
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 26 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 26 200 T Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Befestigungsöse
26 26 200 T
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 26 27 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
26 27 200
คีมปากแหลม
(คีมปากแหลมปลายงอ)
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: มาพร้อมกับการหุ้มฉนวน
KNIPEX 03 01 140 Kombizange
03 01 140
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 03 01 160 Kombizange
03 01 160
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 160 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 03 01 180 Kombizange
03 01 180
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 03 01 200 Kombizange
03 01 200
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 03 01 250 Kombizange
03 01 250
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 250 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 03 02 160 Kombizange
03 02 160
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 160 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 02 180 Kombizange
03 02 180
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 02 200 Kombizange
03 02 200
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 05 140 Kombizange
03 05 140
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 05 160 Kombizange
03 05 160
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 160 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 05 180 Kombizange
03 05 180
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 05 200 Kombizange
03 05 200
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 06 160 Kombizange
03 06 160
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 160 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 06 180 Kombizange
03 06 180
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 06 200 Kombizange
03 06 200
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 06 180 T Kombizange
03 06 180 T
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 03 07 160 Kombizange
03 07 160
คีมอเนกประสงค์
ระยะเวลา: 160 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: มาพร้อมกับการหุ้มฉนวน

คีมปากจิ้งจกจาก KNIPEX

ผู้รอบรู้: คีมที่สำคัญที่สุดทำหน้าที่ในเครื่องมือเดียว

คีมปากจิ้งจกที่ มีแรง งัดสูง ช่วยให้สามารถขยายกำลังด้วยมือได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ ด้วยการออกแบบของพวกเขาพวกเขาตัดได้ง่ายกว่าคีมรวมทั่วไปอย่างมากและยังสามารถตัดวัสดุที่แข็งมากเช่นลวดเปียโน นอกจากนี้ยังสามารถจับได้โดยใช้แรงน้อยกว่ามาก

 

มัลติ - คีมฟังก์ชั่นเช่น คีมติดตั้งไฟฟ้า รวมฟังก์ชั่นของการจับแบนและวัสดุรอบดัดขัดตัดสายเคเบิลรวมทั้งลอกและจีบ ferrules ลวดในหนึ่งเครื่องมือ ด้วยคุณสมบัติรอบด้านนี้คุณจะได้คู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตประจำวันในสนามไฟฟ้า

 

คุณควรระวังอะไรบ้างเมื่อซื้อคีมอเนกประสงค์หรือคีมอเนกประสงค์

 

ไม่มีคำถาม: การจัดหาคีมอเนกประสงค์และคีมอเนกประสงค์นั้นมีมากมาย ความยาวของคีมน้ำหนักวัสดุหรือระดับความแข็งของคมตัด - มีเกณฑ์หลายประการที่สามารถช่วยคุณในการเลือกได้ ดังนั้นในไม่ช้าคีมรวมกันที่เหมาะจะเข้าร่วมกับคีมในกล่องเครื่องมือของคุณ

 

1. คำถามของวัสดุ

ทนทานและทนต่ออุณหภูมิ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการใช้งานร่วมกันคุณภาพสูงและคีมอเนกประสงค์ ส่วนใหญ่ทำจากเหล็กกล้าเครื่องมือพิเศษที่สามารถทนต่อแรงทางกลได้

 

2. คำถามเกี่ยวกับความยาว

คีมปากจิ้งจก 1 คู่เป็นเครื่องมือคลาสสิกและแทบจะไม่สำคัญเท่าเมื่อซื้อเช่นเดียวกับคำถาม:“ คีมจับถนัดมือหรือไม่” ผู้ที่มีฝ่ามือและนิ้วเล็กควรใช้คีมในช่วงสั้นของความยาวคีมทั่วไป 160 ถึง 220 มม. ในทางกลับกันมือใหญ่ควรจับรุ่น 220 มม. สิ่งที่อาจดู "เทอะทะ" สำหรับบางคนนั้น "เหมาะสม" สำหรับคนอื่น ๆ

 

3. คำถามเกี่ยวกับความแข็งของคมตัด

การทดสอบที่ง่ายมากสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพของคมตัดได้: แผ่นกระดาษควรจะตัดผ่านได้ง่าย ด้วย หน่วย Rockwell (HRC) ที่ใช้ในระดับสากล สามารถวัดระดับความแข็งของขอบตัดได้

 

คมตัดของคีมรวมที่มีจำหน่ายทั่วไปมักจะอยู่ระหว่าง 60 HRC ถึง 64 HRC รุ่นที่ปลายด้านบนของเครื่องชั่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดวัสดุแข็ง

 

เกณฑ์ใดที่เป็นตัวชี้วัดสำหรับคุณ: ขอแนะนำให้ทำการทดสอบอย่างละเอียดก่อนซื้อ นี่คือวิธีตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับ ความสะดวกและคุณภาพ