ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

คีมอิเล็กทรอนิกส์

Learn more about คีมอิเล็กทรอนิกส์
KNIPEX 78 13 125 Electronic Super Knips®
78 13 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 41 125 Electronic Super Knips®
78 41 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 03 125 Electronic Super Knips®
78 03 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 06 125 Electronic Super Knips® VDE
78 06 125
Electronic Super Knips® VDE
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 23 125 Electronic Super Knips®
78 23 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 31 125 Electronic Super Knips®
78 31 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 61 125 Electronic Super Knips®
78 61 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 71 125 Electronic Super Knips®
78 71 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 81 125 Electronic Super Knips®
78 81 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 91 125 Electronic Super Knips®
78 91 125
Electronic Super Knips®
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 01 115 Elektronik-Seitenschneider
77 01 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
KNIPEX 77 02 115 Elektronik-Seitenschneider
77 02 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
77 02 130
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 11 115 Elektronik-Seitenschneider
77 11 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 77 12 115 Elektronik-Seitenschneider
77 12 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 21 130 Elektronik-Seitenschneider
77 21 130
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 77 21 115 N Elektronik-Seitenschneider mit durchgestecktem Gelenk
77 21 115 N
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
พร้อมข้อต่อแบบกล่อง
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 77 22 115 Elektronik-Seitenschneider
77 22 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 22 130 Elektronik-Seitenschneider
77 22 130
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 32 115 Elektronik-Seitenschneider
77 32 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
77 32 130
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 41 115 Elektronik-Seitenschneider
77 41 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 42 115 Elektronik-Seitenschneider
77 42 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
77 42 130
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 52 115 Elektronik-Seitenschneider
77 52 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 77 72 115 Elektronik-Seitenschneider
77 72 115
คีมตัดแทยงมุมสำหรับงานทางไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 03 125 ESD Electronic Super Knips® ESD
78 03 125 ESD
Electronic Super Knips® ESD
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
78 13 125 ESD
Electronic Super Knips® ESD
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 61 125 ESD Electronic Super Knips® ESD
78 61 125 ESD
Electronic Super Knips® ESD
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 78 71 125 ESD Electronic Super Knips® ESD
78 71 125 ESD
Electronic Super Knips® ESD
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 76 01 125 Seitenschneider für Elektromechaniker
76 01 125
เครื่องตัดทแยงมุม
สำหรับช่างกลไฟฟ้า
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 76 03 125 Seitenschneider für Elektromechaniker
76 03 125
เครื่องตัดทแยงมุม
สำหรับช่างกลไฟฟ้า
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 76 05 125 Seitenschneider für Elektromechaniker
76 05 125
เครื่องตัดทแยงมุม
สำหรับช่างกลไฟฟ้า
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 76 12 125 Seitenschneider für Elektromechaniker
76 12 125
เครื่องตัดทแยงมุม
สำหรับช่างกลไฟฟ้า
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 76 22 125 Seitenschneider für Elektromechaniker
76 22 125
เครื่องตัดทแยงมุม
สำหรับช่างกลไฟฟ้า
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 76 81 125 Seitenschneider für Elektromechaniker
76 81 125
เครื่องตัดทแยงมุม
สำหรับช่างกลไฟฟ้า
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 35 11 115 Elektronik-Greifzange
35 11 115
คีม ปากคีบสำหรับงานไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 35 12 115 Elektronik-Greifzange
35 12 115
คีม ปากคีบสำหรับงานไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ
KNIPEX 35 21 115 Elektronik-Greifzange
35 21 115
คีม ปากคีบสำหรับงานไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 35 22 115 Elektronik-Greifzange
35 22 115
คีม ปากคีบสำหรับงานไฟฟ้า
ระยะเวลา: 115 mm
วัสดุ:  ขัดเงา
ที่จับ: อุปกรณ์จับยึดที่มีหลายองค์ประกอบ

คีมงานไฟฟ้าจาก KNIPEX

กะทัดรัดและทรงพลัง: สำหรับตัดและจัดเรียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

คีมงานไฟฟ้าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากคีมปกติยกเว้นมีขนาดเล็กกว่า การออกแบบที่พบบ่อยที่สุดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ ใบมีดด้านข้าง และ คีมจับ KNIPEX นำเสนอเครื่องมือพิเศษสำหรับตัดสายไฟและส่วนประกอบบนแผงวงจร: คีมงานไฟฟ้าที่ตัดด้านข้างทีมีหลายแบบ หลายขนาด และรูปทรงเอียง

 

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเสมอ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคีมของเราจำนวนมากจึงมีให้ใช้เป็น เครื่องมือ ESD ESD เป็นคำย่อของ "การป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต" ซึ่งสามารถนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว

 

อย่างไรก็ตามด้วยการ ใช้คีม ESD จะช่วยป้องกันฮาร์ดแวร์ของคุณ ในส่วนของการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ด้วยการออกแบบที่เป็นลวดลายบ่อยครั้งทำให้คีมอิเล็กทรอนิกส์มีความไวต่อการทำงานหนักเกินกำลังซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้ด้วยความเคารพในความปราณีตของคีมเหล่านี้ ต้องสังเกต เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสูงสุดที่พิมพ์บนด้ามจับของคีมตัด

 

คีมอิเล็กทรอนิคส์ที่มีความแม่นยำสูงโดยเฉพาะได้รับการปลอมแปลงจากเหล็กที่มีลูกปืนซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นสูงสุดที่เป็นไปได้ด้วยคีมที่มีลวดลายเหล่านี้

 

ข้อดีพิเศษของคีมงานไฟฟ้า KNIPEX

 

ด้วยชุดของการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในช่วงของคีมสำหรับข้อต่อกล่องในขณะนี้ KNIPEX นำเสนอเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับความต้องการในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคุณซึ่ง ได้ปรับปรุง คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของรุ่นก่อน ๆ อีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญ

 

ตั้งแต่หัวกัดแบบคลาสสิก ใบมีด ด้านหน้าและหัวตัดเฉียงไปจนถึงคีมปากแบน: คีมอิเล็กทรอนิกส์ KNIPEX ใหม่มีความทนทานมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความไวมากขึ้น

 

ความไวของคำหลัก:
ด้วยการใช้เหล็กลูกปืนในตระกูลใหม่ทั้งหมดของ คีมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ข้อต่อกล่องของเราเราให้วัสดุแก่คุณเนื่องจากลักษณะการดัดของมันสามารถให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำที่สุดจากปลายคีมไปยังที่จับ

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าปลอกหุ้มชิ้นเดียวที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุดในตอนนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความสะดวกสบายเป็นพิเศษ ด้วยรุ่นด้ามจับที่บางที่สุด

 

เนื่องจากการใช้กระบวนการใหม่และวัสดุใหม่หัวกัดท้ายของเราไม่เพียงสามารถทำคะแนนได้ด้วย ด้ามจับที่บางเฉียบ เท่านั้น แต่ยังมี หัวที่บางกว่า ด้วย ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงชิ้นงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่แคบ

 

ประการสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด: ปลอกแขนทั้งแบบหนึ่งและสองส่วนถูกทำให้บางลงมากในบริเวณด้านหน้าเพื่อให้สามารถนำคีมได้อย่างไวด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

 

ประสิทธิภาพของคำหลัก:
พฤติกรรมการตัดของคีมของเราได้รับการปรับปรุงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตและการส่งผ่าน ความพยายามในการประหยัดที่เกี่ยวข้องเป็นอีกหนึ่งข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อสำหรับความต้องการทางอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพา KNIPEX

 

การตัดสายเคเบิลที่เป็นเกลียว