ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

การประยุกต์ใช้งาน

คีมหุบ-ถ่างแหวน

Learn more about คีมหุบ-ถ่างแหวน
KNIPEX 46 11 A0 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 11 A0
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 11 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 11 A1
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 11 A4 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 11 A2
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 11 A3 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 11 A3
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 210 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 11 A4 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 11 A4
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 320 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 13 A0 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 13 A0
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 13 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 13 A1
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 13 A2 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 13 A2
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 13 A3 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 13 A3
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 210 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 21 A01 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 21 A01
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 21 A11 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 21 A11
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 21 A21 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 21 A21
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 170 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 21 A31 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 21 A31
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 21 A41 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 21 A41
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 300 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 23 A01 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 23 A01
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 23 A11 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 23 A11
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 125 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 23 A21 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 23 A21
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 170 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 23 A31 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
46 23 A31
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
ระยะเวลา: 200 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 31 A02 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt
46 31 A02
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 31 A12 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt
46 31 A12
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 31 A22 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt
46 31 A22
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
ระยะเวลา: 185 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 31 A32 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt
46 31 A32
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
ระยะเวลา: 210 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 46 31 A42 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt
46 31 A42
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
ระยะเวลา: 310 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 11 J0 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 11 J0
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 11 J1 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 11 J1
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 11 J4 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 11 J2
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 11 J3 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 11 J3
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 225 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 11 J4
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 320 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 13 J0
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 13 J1
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 140 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 13 J2
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 180 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 13 J3
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 225 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 13 J4
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 320 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 21 J01 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 21 J01
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 21 J11 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 21 J11
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 21 J41 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 21 J21
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 170 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
KNIPEX 44 21 J31 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen
44 21 J31
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 215 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 21 J41
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 300 mm
วัสดุ:  ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 23 J11
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 130 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค
44 23 J21
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับการประกอบแหวนล็อคสลักเข้าไปในรูเจาะ
ระยะเวลา: 170 mm
วัสดุ:  ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ที่จับ: ด้ามพลาสติค

คีมหนีบแหวนจาก KNIPEX

ติดตั้งวงแหวนภายในและวงแหวนภายนอกอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

มีรูปแบบพิเศษของวงแหวนในตลาด ซึ่งรวมถึงแหวนจับ สิ่งเหล่านี้ยึดเข้ากับเพลาด้วยแรงจับที่บริสุทธิ์ดังนั้นจึงประกอบหรือถอดประกอบด้วย คีมแหวนล็อค ในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สำหรับวงแหวนภายนอก ตัวเลือกแรกสำหรับการทำงานกับแหวนกริปควรเป็น คีม cicrclip ของเรา สำหรับแหวนจับ

 

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดคือ คีมแหวนยึด ทำให้ช่วงของคีมแหวนล็อคจาก KNIPEX สมบูรณ์ แหวนยึดเป็นรุ่นที่มีดีไซน์บางเฉียบ - พวกมันจะเรียวที่ช่องเปิดและมีการจับที่นั่น คุณสมบัติพิเศษของ คีมถ่างแหวน : พื้นผิวแคบที่มีรูตรงกลาง ด้วยความช่วยเหลือของรูนี้เคล็ดลับสามารถจับได้อย่างปลอดภัยและสามารถเคลื่อนย้ายแหวนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ สำหรับการยึดแหวนที่มีปีกตรงในช่องแยกเราขอเสนอคีมพิเศษที่มี พื้นผิวด้านนอก แบบ ลูกฟูกกันลื่น อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการขยายตัวของวงแหวนภายนอกภายใต้การควบคุมตลอดเวลา

 

คุณจะเห็น: ไม่ว่าจะต้องใช้คีมใดในการติดตั้งหรือถอดวงแหวน: ด้วยคีมแหวนล็อคแบบต่างๆ 80 แบบ KNIPEX มีคำตอบเสมอ!

 

คีมหนีบในขนาดต่างๆ

 

เมื่อจัดการกับวงแหวนต้องสังเกตสิ่งหนึ่ง: ขนาดของแหวนและขนาดของคีมแหวนล็อคจะต้องประสานกันเสมอ เพื่อให้การวางแนวที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จะมีการ พิมพ์ เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนที่อนุญาต ลงบน คีมแหวนล็อค ทั้งหมดจาก KNIPEX เนื่องจากเคล็ดลับการทำงานแบบบางมีความไวต่อการบรรทุกเกินพิกัดจึงควรใช้คีมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับแหวนที่มีอยู่เสมอ

 

เมื่อพูดถึงขนาดใหญ่: ด้วยวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 140 มม. แรงกระตุ้นสำหรับคีมมือเดียวนั้นมากเกินไป คีมแหวน ล็อกแบบ สองมือ น้ำหนักเบาช่วยในการเคลื่อนย้ายแหวนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยและด้วยกลไกการล็อคแบบพิเศษ