ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
Knipex Logo

00 19 30 V10
ฐานรองชั้นสำหรับผนังของแผงแบบมีรู
ไม่มีคีม 1000 mm

รายละเอียดทางเทคนิค
ข้อที่
00 19 30 V10
EAN
4003773084914
น้ำหนัก
4,900 g
เส้นผ่าศูนย์กลาง
47 x 470 x 34 mm
เป็นไปตามมาตรฐาน REACH
ไม่มี SVHC
ตามมาตรฐาน RoHS
ไม่สามารถใช้ได้
KNIPEX-App installieren

รูปแบบทั้งหมด

00 19 30 V08
ฐานรองชั้นสำหรับผนังของแผงแบบมีรู ไม่มีคีม
00 19 30 V11
ฐานรองชั้นสำหรับผนังของแผงแบบมีรู ไม่มีคีม 1250 มม.
ระยะเวลา: 47 mm
00 19 30 V12
ฐานรองชั้นสำหรับผนังของแผงแบบมีรู ไม่มีคีม 650 มม.
ระยะเวลา: 650 mm
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค.