ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany
KNIPEX 46 13 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
KNIPEX 46 13 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
KNIPEX 46 13 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
KNIPEX 46 13 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
KNIPEX 46 13 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen
KNIPEX 46 13 A1 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen

46 13 A1
คีมแหวนล็อคสลัก
สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน

  • โลหะหลอมแบบแข็ง
  • ปลายแข็งช่วยป้องกันการลื่น
รายละเอียดทางเทคนิค
ข้อที่
46 13 A1
EAN
4003773042990
คีม
เคลือบด้วยโครม
หัว
เคลือบด้วยโครม
ด้ามจับ
ด้ามพลาสติค
น้ำหนัก
82 g
เส้นผ่าศูนย์กลาง
140 x 68 x 10 mm
มาตรฐาน
DIN 5254 A
เป็นไปตามมาตรฐาน REACH
ไม่มี SVHC
ตามมาตรฐาน RoHS
ไม่สามารถใช้ได้
ส่วนปลาย (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Ø 1.3 mm
KNIPEX-App installieren

รูปแบบทั้งหมด

46 11 A0
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
100-140 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 3 – 10 mm
ระยะเวลา: 140 mm
46 11 A1
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
100-140 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 10 – 25 mm
ระยะเวลา: 140 mm
46 11 A2
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
141-180 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 19 – 60 mm
ระยะเวลา: 180 mm
46 11 A3
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
181-250 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 40 – 100 mm
ระยะเวลา: 210 mm
46 11 A4
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
301-400 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 85 – 140 mm
ระยะเวลา: 320 mm
46 13 A0
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
100-140 mm
ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ด้ามพลาสติค
Ø 3 – 10 mm
ระยะเวลา: 140 mm
46 13 A2
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
141-180 mm
ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ด้ามพลาสติค
Ø 19 – 60 mm
ระยะเวลา: 180 mm
46 13 A3
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
181-250 mm
ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ด้ามพลาสติค
Ø 40 – 100 mm
ระยะเวลา: 210 mm
46 21 A01
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
100-140 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 3 – 10 mm
ระยะเวลา: 125 mm
46 21 A11
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
100-140 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 10 – 25 mm
ระยะเวลา: 125 mm
46 21 A21
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
141-180 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 19 – 60 mm
ระยะเวลา: 170 mm
46 21 A31
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
181-250 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 40 – 100 mm
ระยะเวลา: 200 mm
46 21 A41
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
251-300 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 85 – 140 mm
ระยะเวลา: 300 mm
46 23 A01
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
100-140 mm
ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ด้ามพลาสติค
Ø 3 – 10 mm
ระยะเวลา: 125 mm
46 23 A11
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
100-140 mm
ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ด้ามพลาสติค
Ø 10 – 25 mm
ระยะเวลา: 125 mm
46 23 A21
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
141-180 mm
ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ด้ามพลาสติค
Ø 19 – 60 mm
ระยะเวลา: 170 mm
46 23 A31
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน
181-250 mm
ชุบโครเมี่ยม / ชุบสังกะสี
ด้ามพลาสติค
Ø 40 – 100 mm
ระยะเวลา: 200 mm
46 31 A02
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
100-140 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 3 – 10 mm
ระยะเวลา: 130 mm
46 31 A12
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
100-140 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 10 – 25 mm
ระยะเวลา: 130 mm
46 31 A22
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
181-250 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 19 – 60 mm
ระยะเวลา: 185 mm
46 31 A32
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
181-250 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 40 – 100 mm
ระยะเวลา: 210 mm
46 31 A42
คีมแหวนล็อคสลัก สำหรับประกอบแหวนล็อคสลักบนแกน งอ 45°
301-400 mm
ขัดด้าน / เคลือบ / ขัดเงา
ด้ามพลาสติค
Ø 85 – 140 mm
ระยะเวลา: 310 mm
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อผิดพลาดทางเทคนิค.