Skip to main content
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Osalemistingimused:

KNIPEX käivitab „kingituse Knipexi fännile“
Registreeruda ja võita suurepärane auhind on väga lihtne!
„Äraandmise“ organiseerib KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, edaspidi nimetatud KNIPEX.

Osalemine:

Mida peate tegema?!
Jälgige KNIPEX Balticsi Instagrami või Facebooki kanalit sõnaga #äraandmine!
Klõpsake see postitus meeldivaks ja märkige kommentaaris vähemalt 1 täiendav sõber!

Külastage 30.11.2023 – 02.12.2023 vahel Riias Tech Industry hallis 2 KNIPEXi väljapanekut   E-5 ja täitke vorm oma sotsiaalmeediakontoga enne 02.12.2023 kella 14:00 kohaliku aja järgi.

„Äraandmisel“ võivad osaleda isikud vanusega alates 16 aastast.
Osalemine ei ole piiratud korraldaja klientidega ning ei sõltu toote või teenuse ostmisest. Kui osaleja teovõime on piiratud, on vajalik tema juriidilise esindaja nõusolek.
KNIPEXi töötajatel ei ole lubatud selles tegevuses osaleda.

KNIPEXi töötajatel ei ole lubatud selles tegevuses osaleda.

Võitjatest teavitamine ja auhindade üleandmine:

Võitjad valitakse suvaliselt ja kuulutatakse välja Tech Industry messil Riias on 02.12.2023 kell 15:00 kohaliku aja järgi KNIPEXi väljapanekul E-5 hallis 2. Auhinna saab kätte otse KNIPEXi väljapanekult või võetakse võitjatega ühendust Knipex Balticsi Instagrami või Facebooki konto kaudu 14 päeva jooksul pärast tegevuse lõppu.

Osalemisega kinnitavad osalejad käesolevaid osalemistingimusi ja nõustuvad sellega, et nende nimed võidakse avaldada KNIPEXi sotsiaalvõrgustike saitidel.
Auhind antakse üle ainult võitjale või alaealise võitja juriidilisele esindajale. Auhindu ei saa vahetada, edasi anda, tagasi võtta ega sularahas välja maksta. Kõik auhindade saatmisega seotud kulud kannab organiseerija.
Õigus auhinnale lõpeb, kui võitjaga pole võimalik ühendust võtta, temaga kontakti saada või auhinda ei võeta vastu 21 päeva jooksul esimesest võitjast teavitamisest. Osalejale saab anda ainult ühe auhinna.

Äraandmise kampaania lõpp:

KNIPEX jätab enesele selgesõnaliselt õiguse tühistada äraandmise tegevus ilma eelnevalt teatamata ja ilma põhjust esitamata. See kehtib eriti kõigil põhjustel, mis häirivad või takistavad planeeritud tegevuse teostamist või mille puhul selle korralik teostamine pole tehnilistel põhjustel võimalik.

Kampaania tühistamise korral kustutab KNIPEX kogu eelnevalt esitatud teabe.

 

 

Andmekaitse

Organiseerija teatab, et mingeid osalejate isikuandmeid ei anta edasi kolmandatele isikutele ega muudeta ilma nõusolekuta kasutamiseks kättesaadavaks.
Auhinna andmisel nõustub võitja, et tema nimi või hüüdnimi avaldatakse organiseerija poolt kasutatavas meedias. See sisaldab võitjast teavitamist organiseerija veebisaidil ja tema sotsiaalmeediaplatvormidel.
Osaleja võib oma nõusoleku igal ajal tühistada. Tühistamine tuleb esitada kirjalikus vormis.

Facebooki keeldumine:

Facebook ei toeta, sponsoreeri, organiseeri ega vaata seda „äraandmise“ kampaaniat mingil viisil üle. Selle võistluse organiseerija on KNIPEX.

Kehtiv seadusandlus

Võistlusega seotud küsimused või kaebused tuleb esitada võistluse organiseerijale. Kontaktandmed on leitavad organiseerija veebisaidilt www.knipex.com.

 

Knipexi meeskond soovib teile edu!