Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Ο νόμος του μοχλού

 

Ο νόμος του μοχλού: ένας καθημερινός μας σύντροφος

Μοχλοί, σε όλες τις διαφορετικές μορφές τους, συναντώνται στην καθημερινή μας ζωή. Χρησιμεύουν στο να μετασχηματίζουν την ασκούμενη δύναμη.

 

Ένας μοχλός χρησιμοποιείται συχνά για τη μετατροπή μικρών δυνάμεων - π.χ. τη δική σας μυϊκή δύναμη σε μεγαλύτερες δυνάμεις.

Ένας άγνωστος καλλιτέχνης δείχνει πώς ο Αρχιμήδης χρησιμοποιεί τον μοχλό για να σηκώσει τον "κόσμο" (υδρόγειο σφαίρα). Ο Έλληνας Αρχιμήδης ήταν ο πρώτος που διατύπωσε το νόμο του μοχλού και έθεσε τη θεωρητική βάση για την μεταγενέστερη ανάπτυξη της μηχανικής. (Πηγή: pa)

 

Υπομόχλιο: από μοχλοβραχίονα δύναμης και μοχλοβραχίονα αντίστασης

Η εξαιρετικά σημαντική αρχή του μοχλού για την κατασκευή και τις εφαρμογές των πενσών έχει τις ρίζες του στον Έλληνα λόγιο Αρχιμήδη. Τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Αρχιμήδης διατύπωσε την προηγουμένως γνωστή αρχή του μοχλού. Με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησε τον τύπο «δύο όργανα που μπορούν να μετρηθούν (συναρμολογημένα), τοποθετημένα σε ένα μοχλό, είναι ισορροπημένα όταν βρίσκονται σε αποστάσεις αντιστρόφως ανάλογες με το βάρος τους».

 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος ο μοχλοβραχίονας δύναμης τόσο μεγαλύτερο το βάρος που μπορεί να μετακινήσει. Ο Αρχιμήδης επεξήγησε συνοπτικά το νόμο του μοχλού με την πρόταση που του αποδίδεται: "Δώσε μου ένα μοχλό αρκετά μακρύ και ένα υπομόχλιο για να τον τοποθετήσω και θα μετακινήσω τον κόσμο."

 

 

Πένσα: η σύνδεση δύο μοχλοβραχιόνων με ένα κοινό σημείο περιστροφής

 

Μια σημαντική λειτουργία των πενσών είναι να αυξάνουν την προσπάθεια. Με το σωστό σχεδιασμό των λαβών της πένσας, της άρθρωσης και των σιαγόνων σύσφιξης ή των κοπτικών ακμών, οι μηχανικοί φτάνουν σε μια τόσο υψηλή σχέση μετάδοσης που η χειροκίνητη δύναμη του χρήστη μπορεί να πολλαπλασιαστεί πολλές φορές. Η εμβέλεια του ανθρώπινου χεριού περιορίζει την δυνατότητα του ανοίγματος καθώς το μέγιστο μήκος του μοχλοβραχίονα δύναμης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κατασκευή της άρθρωσης έχει ιδιαίτερη σημασία.

 

Επειδή όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ της κοπτικής ακμής και της άρθρωσης (μοχλοβραχίονας αντίστασης) και όσο μεγαλύτερος είναι ο μοχλός (μοχλοβραχίονας δύναμης), τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη κοπής ή τόσο υψηλότερη είναι η αναλογία μοχλού. Εάν οι λαβές είναι μικρότερες, η μόχλευση γίνεται μικρότερη, το ίδιο και η αποδιδόμενη δύναμη κοπής.

 

Χάρη στην μοναδική κατασκευή της άρθρωσης του, ο KNIPEX

TwinForce ® πολλαπλασιάζει την ασκούμενη δύναμη από το χέρι του χειριστή κατά 39 φορές! Η κοπτική ακμή μπορεί να ρυθμιστεί πάρα πολύ κοντά στην άρθρωση κι έτσι αυτός ο πλαγιοκόφτης επιτυγχάνει την υψηλότερη μετάδοση δύναμης στον κόσμο των πλαγιοκοφτών.

 

Ο κόφτης συρματόσχοινων 95 62 160 είναι εφοδιασμένος με μία ιδιαίτερα σταθερή άρθρωση. Διατηρεί πολύ μικρή την απόσταση μεταξύ της άρθρωσης και της κοπτικής ακμής, με αποτέλεσμα πολύ υψηλό υπομόχλιο με μήκος εργαλείου μόνο 160 mm.

Με μυική προσπάθεια 500 N, ο KNIPEX TwinForce ® αποδίδει δύναμη κοπής έως και 19.500 N, δηλαδή πολλαπλασιάζει κατά 39 φορές την ασκούμενη μυική σας προσπάθεια.

FS = δύναμη κοπής, FH = μυική δύναμη, l1 = μοχλοβραχίονας δύναμης, l2 = μοχλοβραχίονας αντίστασης