Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

98 65 41
Γάντια Ηλεκτρολόγου
Μονωμένο Größe 10 / Klasse 0

  • Για την προστασία κατά την εργασία υπό τάση ή κοντά σε τάση
  • Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός
98 65 41
EAN
4003773021292
Βάρος
290 g
Διαστάσεις
410 x 240 x 1 mm
Πρότυπο
DIN EN 60903 IEC 60903
REACH συμμορφούμενη
δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS
Δεν εφαρμόζεται
Κατηγορία
410 mm
Νο
10
KNIPEX-App installieren

Όλες οι παραλλαγές

98 65 40
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 9 / Klasse 0
μήκος: 410 mm
98 65 42
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 11 / Klasse 0
μήκος: 410 mm
98 65 43
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 9 / Klasse 1
μήκος: 360 mm
98 65 44
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 10 / Klasse 1
μήκος: 360 mm
98 65 45
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 11 / Klasse 1
μήκος: 360 mm
98 65 46
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 9 / Klasse 2
μήκος: 360 mm
98 65 47
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 10 / Klasse 2
μήκος: 360 mm
98 65 48
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 11 / Klasse 2
μήκος: 360 mm
98 65 49
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 9 / Klasse 3
μήκος: 360 mm
98 65 50
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 10 / Klasse 3
μήκος: 360 mm
98 65 51
Γάντια Ηλεκτρολόγου Μονωμένο Größe 11 / Klasse 3
μήκος: 360 mm

Κωδικός 98 65 41 σε συλλογή

00 21 05 EV
Εργαλειοθήκη "Basic" για ηλεκτρικά οχήματα 34-teilig
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων.