Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany
KNIPEX B9799177 Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm
KNIPEX B9799177 Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm

97 99 177
Ακροδέκτης οπής με μόνωση
Μονωμένο 100 κομμάτια

  • Περιεχόμενο: 100 τεμάχια
  • Χρώμα: κίτρινο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κωδικός
97 99 177
EAN
4003773076162
Πρότυπο
DIN 46237
REACH συμμορφούμενη
δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS
Δεν εφαρμόζεται
KNIPEX-App installieren

Όλες οι παραλλαγές

97 99 170
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 200 κομμάτια
Ø 3,0 mm
97 99 171
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 200 κομμάτια
κονιοεπιχρισμένος
Ø 4,0 mm
97 99 172
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 200 κομμάτια
Ø 5,0 mm
97 99 173
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 100 κομμάτια
Ø 4,0 mm
97 99 174
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 100 κομμάτια
Ø 5,0 mm
97 99 175
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 100 κομμάτια
Ø 6,0 mm
97 99 176
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 100 κομμάτια
Ø 8,0 mm
97 99 178
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 100 κομμάτια
Ø 6,0 mm
97 99 179
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 100 κομμάτια
Ø 8,0 mm
97 99 180
Ακροδέκτης οπής με μόνωση Μονωμένο 100 κομμάτια
Ø 10,0 mm
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων.