Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Loading YT Video
KNIPEX
Quality — Made in Germany

Ψαλίδια καλωδίων και ψαλίδια συρματόσχοινων

95 11 160
KNIPEX StepCut®
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 160 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: πλαστική επένδυση
95 12 160
KNIPEX StepCut®
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 160 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 16 160
KNIPEX StepCut®
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 160 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 62 160 TC Drahtseilschere für Reifencord
95 62 160 TC
Κόφτης Συρματόσχοινων
Για λινό ελαστικού
μήκος: 160 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 11 165 Kabelschere
95 11 165
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 165 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: πλαστική επένδυση
KNIPEX 95 12 165 Kabelschere
95 12 165
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 165 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 12 165 T Kabelschere mit Befestigungsöse
95 12 165 T
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 180 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 16 165 Kabelschere
95 16 165
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 165 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 21 165 Kabelschere mit Öffnungsfeder
95 21 165
Ψαλίδι Καλωδίων
Με ελατήριο επαναφοράς
μήκος: 165 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: πλαστική επένδυση
KNIPEX 95 16 165 T Kabelschere mit Befestigungsöse
95 16 165 T
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 165 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 22 165 Kabelschere mit Öffnungsfeder
95 22 165
Ψαλίδι Καλωδίων
Με ελατήριο επαναφοράς
μήκος: 180 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 26 165 Kabelschere mit Öffnungsfeder
95 26 165
Ψαλίδι Καλωδίων
Με ελατήριο επαναφοράς
μήκος: 165 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 41 165 Kabelschere
95 41 165
Ψαλίδι Καλωδίων
μήκος: 165 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: πλαστική επένδυση
KNIPEX 95 16 200 Kabelschere mit Doppelschneide
95 16 200
Ψαλίδι Καλωδίων
Με δύο κοπτικές ακμές
μήκος: 200 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 17 200 Kabelschere mit Doppelschneide
95 17 200
Ψαλίδι Καλωδίων
Με δύο κοπτικές ακμές
μήκος: 200 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: χυτή ηλεκτρολογική μόνωση
KNIPEX 95 11 200 Kabelschere mit Doppelschneide
95 11 200
Ψαλίδι Καλωδίων
Με δύο κοπτικές ακμές
μήκος: 200 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: πλαστική επένδυση
KNIPEX 95 12 200 Kabelschere mit Doppelschneide
95 12 200
Ψαλίδι Καλωδίων
Με δύο κοπτικές ακμές
μήκος: 200 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 05 155 SB Elektrikerschere
95 05 155 SB
Ψαλίδι ηλεκτρολόγου
μήκος: 155 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 05 10 SB Elektrikerschere
95 05 10 SB
Ψαλίδι ηλεκτρολόγου
μήκος: 190 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 05 20 SB
Γωνιακό ψαλίδι ηλεκτρολόγων
μήκος: 160 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 31 250
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας)
μήκος: 250 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 31 280
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας)
μήκος: 280 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 36 250
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας)
μήκος: 250 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 36 280
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας)
μήκος: 280 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 39 250 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 250 / 95 36 250
95 39 250
Ανταλλακτική κινητή λάμα για 95 31 250 / 95 36 250
KNIPEX 95 39 280 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 280 / 95 36 280
95 39 280
Ανταλλακτική κινητή λάμα για 95 31 280 / 95 36 280
KNIPEX 95 32 060 Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln
95 32 060
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας) Με τηλεσκοπικές λαβές
μήκος: 630 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 32 100 Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln
95 32 100
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας) Με τηλεσκοπικές λαβές
μήκος: 680 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 39 720 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 720 / 95 32 060
95 39 720
Ανταλλακτική κινητή λάμα για 95 31 720 / 95 32 060
KNIPEX 95 39 870 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 870 / 95 32 100
95 39 870
Ανταλλακτική κινητή λάμα για 95 31 870 / 95 32 100
KNIPEX 95 32 315 A Kabelschneider (Ratschenprinzip) für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel)
95 32 315 A
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας) Για καλώδια με χαλύβδινο οπλισμό (καλώδια SWA)
μήκος: 315 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 36 315 A Kabelschneider (Ratschenprinzip) für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel)
95 36 315 A
Κόφτες Καλωδίων
(Λειτουργία καστάνιας) Για καλώδια με χαλύβδινο οπλισμό (καλώδια SWA)
μήκος: 315 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 39 315 A01 Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A
95 39 315 A01
Σετ επισκευής κινητής λάμας για 95 32 315 A και 95 36 315 A
KNIPEX 95 39 315 A02 Festmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A
95 39 315 A02
Σετ επισκευής κινητής λάμας για 95 32 315 A και 95 36 315 A
KNIPEX 95 61 190 Drahtseilschere geschmiedet
95 61 190
Κόφτης Συρματόσχοινων
Σφυρήλατο
μήκος: 190 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: πλαστική επένδυση
KNIPEX 95 62 160 Drahtseilschere auch für hochfeste Drahtseile
95 62 160
Κόφτης Συρματόσχοινων
Επίσης και για υψηλής αντοχής συρματόσχοινα
μήκος: 160 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 62 190
Κόφτης Συρματόσχοινων
Σφυρήλατο
μήκος: 190 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
95 62 190 T
Κόφτης Συρματόσχοινων
Σφυρήλατο
μήκος: 190 mm
υλικό:  φωσφατωμένο / βερνικωμένο / μαυρισμένο
Λαβές: Λαβές πολλαπλών στοιχείων
KNIPEX 95 05 165 Kabelschere Griffe mit Kunststoff umspritzt
95 05 165
Ψαλίδι Καλωδίων
Λαβές με επένδυση δύο υλικών
μήκος: 165 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Χιτώνια ενός υλικού
95 06 230
Ψαλίδι Καλωδίων
Λαβές με επένδυση δύο υλικών
μήκος: 230 mm
υλικό:  επιχρωμιωμένη / επιψευδαργυρωμένη
Λαβές: Χιτώνια ενός υλικού