Skip to main content
Loading YT Video

Dalības nosacījumi:

KNIPEX uzsāk "dāvana KNIPEX fanam".
Piedalīties un laimēt lielisku balvu ir ļoti vienkārši!
"Izlozi" organizē KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, turpmāk tekstā – "KNIPEX".

 

Dalība:

Kas jums ir jādara?!
Sekojiet KNIPEX Baltics Instagram vai Facebook kanālam ar vārdu #izloze!
Spiediet "Patīk" uz šī ieraksta un komentārā atzīmējiet vēl vismaz vienu draugu!
"Izlozē" var piedalīties personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu.
Dalība nav ierobežota tikai organizatora klientu lokam un nav atkarīga no produkta vai pakalpojumu iegādes. Ja dalībniekam ir ierobežota rīcībspēja, nepieciešama viņa/-s likumīgā pārstāvja piekrišana.
KNIPEX darbinieki nav tiesīgi piedalīties šajā pasākumā.

 

Uzvarētāju paziņošana un balvu pasniegšana:

Uzvarētājs tiks izlozēts pēc nejaušības principa un izziņots Knipex Baltics Instagram un Facebook kontos 14 dienu laikā no pasākuma beigām.
Dalībnieki ar savu dalību apstiprina šos dalības nosacījumus un piekrīt tam, ka viņu vārdi var tikt publicēti KNIPEX sociālo tīklu vietnēs.
Balva tiks piešķirta tikai uzvarētājam vai likumīgajam nepilngadīgā uzvarētāja pārstāvim. Balvas nevar apmainīt, nodot, atsaukt vai izmaksāt skaidrā naudā. Organizators segs visas izmaksas, kas saistītas ar balvu nosūtīšanu.
Tiesības pretendēt uz balvu tiek atsauktas, ja uzvarētāju nevar sasniegt, ar uzvarētāju nevar sazināties vai ja balva netiek izņemta 21 dienas laikā pēc pirmā uzvarētāja paziņošanas. Dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu.

 

Izlozes kampaņas beigas:

KNIPEX skaidri patur tiesības atcelt izlozes pasākumu bez iepriekšēja brīdinājuma un bez jebkāda pamatojuma sniegšanas. Tas ir īpaši attiecināms uz jebkādiem iemesliem, kas traucē vai kavē plānotā pasākuma izpildi vai gadījumiem, kad pienācīga izpilde nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.
Ja kampaņa tiek atcelta, KNIPEX dzēsīs visu iepriekš sniegto informāciju.

 

Datu aizsardzība

Organizators norāda, ka dalībnieka personas dati netiks nodoti trešajām personām vai piedāvāti lietošanai bez piekrišanas.
Ja balva tiek piešķirta, uzvarētājs piekrīt, ka viņa/-s vārds vai segvārds tiks publicēts organizatora lietotajos plašsaziņas līdzekļos. Tas ietver uzvarētāja paziņošanu organizatora vietnē un viņa vai viņas sociālo mediju platformās.
Dalībnieks jebkurā laikā var atcelt sniegto piekrišanu. Atcelšana jāveic rakstiski.

 

Facebook nepiedalīšanās:

Facebook nekādā veidā neatbalsta, nesponsorē, neorganizē un nepārrauga šo "izlozes" kampaņu. Šī konkursa organizators ir KNIPEX.

 

Piemērojamais likums

Jautājumi vai sūdzības, kas saistītas ar konkursu, jāadresē konkursa organizatoram. Kontaktinformācija ir atrodama organizatora vietnē www.knipex.com .

 

Knipex komanda vēl jums veiksmi!