Copyright

Med reservation för alla rättigheter för KNIPEX uppträdande på nätet (Server: www.knipex.de och www.knipex.com).

 

Kopior av innehållet på KNIPEX webbsida får endast användas för privat eller annat eget bruk. Otillåten kopiering, återanvändning eller förändring av KNIPEX webbsida är förbjuden. KNIPEX frånsäger sig allt ansvar och garanti för åtkomstmöjligheten eller dess kvalitet samt typ av framställningen.

 

Det produkt- och serviceutbud samt de tekniska data som visas överensstämmer med den nuvarande nivån i Tyskland, med reservation för ändringar och fel.