Vår vision

Vår vision är basen för vårt handlande inom företaget.

Ledande tanke

Vi är ett oberoende och traditionsrikt familjeföretag som har specialiserat sig på tillverkning av tänger av högsta kvalitet.

Med stöd av hög prestation och pålitlighet är vi måna om bra relationer till våra kunder på lång sikt.

Som tillverkare av ett välkänt och renommerat märke ställer vi höga kvalitetsanspråk som omfattar alla våra produkter och prestationer. Det förtroende som kunderna hyser för vårt märke och vårt företag vill vi konsekvent motsvara och ständigt återuppliva.

Vi vill ha ekonomisk framgång på lång sikt och presterar mycket för att uppnå detta men inte till vilket pris som helst. Vi orienterar oss efter värderingar och målsättningar att uppnå en utveckling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt beständig. Detta är vårt medansvar för samhälle och miljö.

Vi solidariserar oss med tillverkningsplatsen Tyskland. Men eftersom vi levererar till kunder över hela världen är vi i vårt tänkande och handlande internationellt inriktade.

Målsättningar

Vi är ledande tillverkare av tänger för professionella användare - över hela världen.

Vi är idésmedjan inom vårt produktsegment och således en måttstock för innovationer.

Vi erbjuder en överlägsen kvalitet med avseende på alla användarrelevanta egenskaper hos våra produkter som ger högsta nytta - till ett konkurrenskraftigt pris. 

Vi är inom vår sektor våra kunders bästa partner.

Medarbetare

Våra medarbetares kvalifikation, insats, idérikedom och prestationer är basen för vår framgång. Med tanke på detta skapar vi goda förutsättningar för att de skall kunna utveckla sina möjligheter.

Vi både främjar och kräver att de tar ansvar och omsätter detta aktivt i praktiken.

Vi tillhör de mest attraktiva arbetsgivarna inom vår sektor och i vår bransch.

Handlande

Vi ställer höga krav på resultatet och effektiviteten av vårt arbete. Vår målsättning är prestationer och kvalitet över genomsnittet.

Vi vill ständigt förbättra oss inom alla områden och på alla nivåer. Vi är villiga och intresserade av att lära oss nytt. Fel utnyttjas till att klarlägga deras orsaker och att vidta förebyggande åtgärder för framtiden.

För att uppnå våra mål och att hitta och tillvarata outnyttjade möjligheter går vi systematiskt och konsekvent tillväga.

Ömsesidig respekt, artighet, vänlighet och hjälpsamhet präglar vårt umgänge sinsemellan och gentemot tredje part.