Aristoteles: Hävstångslagen

En av de första vetenskapliga beskrivningarna av hävstångsprincipen - som ligger till grund för alla tänger - återfinns i en avhandling om mekaniken som tillskrivs den grekiska filosofen Aristoteles (384-322 före Kristus.).
"I avsnittet om hävstången anses både kraften och lasten som vikter, alltså direkt jämförbara storheter, så att det blir möjligt för Aristoteles att formulera hävstångslagen. Förhållandet mellan förflyttad vikt och den vikt som förflyttar är omvänt proportional mot förhållandet på motsvarande hävarmars längd till varandra; därav följer att en kraft kan förflytta något desto enklare ju längre bort från hävarmens vridpunkt som den befinner sig (850a30ff.). Denna allmängiltiga utsaga har Aristoteles i de följande kapitlen lagt till grund för analysen av olika tekniska instrument och apparaturer; åra och roder, tandläkarens tång och nötknäpparen identifieras som hävstänger eller en kombination av hävarmar och förklaras med hjälp av hävstångslagen."
(Helmuth Schneider, Einführung in die antike Technikgeschichte, Darmstadt 1992)

Bilderna visar sidor ur en utgåva av "Mechanik" från 1599.

© 2014 by KNIPEX-Werk, C. Gustav Putsch KG