EISEN AWARD 2018

Prisbelönat engagemang
KNIPEX mottar priser för hållbarhet och innovation

Köln/Wuppertal. Två gånger hade KNIPEX orsak att jubla på prisutdelningen EISEN Awards. Förutom EISEN CSR* Award för hållbarhet har tångspecialisten tillerkänts priset för produktinnovation. Som första bolaget i EISEN Awards historia lyckades KNIPEX med att bli belönat med båda priserna.

EISEN CSR-Award utdelas av en oberoende expertjury för särskilt hållbart agerande och socialt ansvarstagande på världens viktigaste specialmässa för verktyg. Redan 2014 hade KNIPEX hedrats med detta pris och den nya utmärkelsen styrker företagets kontinuerliga vidareutveckling inom corporate social responsibility (CSR). Företagets uttryckliga mål är att ”hållbarhet” inte bara ska vara ett angeläget tema på toppnivå utan på alla nivåer inom företaget.

Strävan efter hållbarhet uttrycks hos KNIPEX i ett globalt engagemang inom områdena samhälle, ekologi och ekonomi. Lärlingar får stöd och hjälp långt utöver den rena yrkesutbildningen. Lärlingar från alla yrkesgrupper tar om hand av KNIPEX-juniorföretaget ”KNIPEXFANS” och ges tillfälle att utveckla entreprenörsskap och ta ansvar. Sociala projekt utgör också en integrerad del av yrkesutbildningen hos KNIPEX. Anställda utan yrkesutbildning eller med yrkesutbildning inom andra områden erbjuds möjlighet att genomgå en yrkesutbildning inom ramen för en arbetsrelaterad kompetensutveckling. Möjligheterna att kombinera familj och yrkesarbete är också ett viktigt incitament. KNIPEX har öppnat sin egen lekskola för barn från och med ett år och erbjuder flexibla arbetstidsmodeller.
De anställda har dessutom möjlighet att utnyttja bland annat olika idrottsutbud, utbud inom hälsovården och ett företagsövergripande program för personlighetsutveckling.

Företagets mål är att sänka energiförbrukningen för varje tillverkad tång med 20 procent och mängden avfall i produktionen med 15 procent till 2020. Dessutom är förbättringen av den ekologiska stabiliteten genom minskat CO2-utsläpp och mer biologisk mångfald en viktig del i företagsstrategin. I detta syfte alstrar och nyttjar KNIPEX egen solenergi samtidigt som

man skapar många olika biotoper för djur- och växtarter. Regelbundna semesteraktioner om ”biodiversitet” för de anställdas barn erbjuder särskilda upplevelser och främjar hållbarhetstänkande redan i den uppväxande generationen.
Vad gäller samhället så stödjer KNIPEX projekt med fokus på bildning och kultur. Företaget sponsrar till exempel det i Tyskland unika barn- och ungdomsuniversitetet ”Junior-Uni Wuppertal”. Internationellt sett finansierade tångtillverkaren byggandet av en skola i Uganda där 80 pojkar och flickor får en högre skolutbildning.

Utöver sitt engagemang på CSR-området plockade KNIPEX poäng även med sin innovationskraft inom produktområdet. Expertjuryn för EISEN Innovation Award belönade den nyutvecklade KNIPEX-vajersaxen 95 62 160 med det begärliga priset. Med den patentansökta ledkonstruktionen och den imponerande skärkraften övertygade den bara 160 mm långa ”lättaste och effektivaste vajersaxen i sin klass” i alla avseenden. Även innovationspriset tillerkändes KNIPEX för andra gången efter 2012.

Prisutdelningen ägde rum den 4 mars 2018 inom ramen för välkomstfesten för Internationale Eisenwarenmesse 2018.

Mer information om hållbarhet på KNIPEX hittar du i vår hållbarhetsbroschyr.

*CSR: Corporate Social Responsibility,

Kontakt:

Natalie Reinking · Tel: +49 (0)202 4794-151 · n.reinkingknipexde