Skip to main content
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany

Varför förskjuts KNIPEX Electronic SuperKnips® skäreggskanter och inte direkt ovanpå varandra?

Förskjutningen av skäreggarna på KNIPEX Electronic SuperKnips ® har medvetet valts av följande skäl:
Eftersom skäreggarna är mycket vassa, skulle de förstöra varandra om de träffar varandra direkt. Därför har vi valt en liten förskjutning på några hundratals millimeter (upp till maximalt 0,2 mm) (mikroförskjutningsförskjutning). Detta skyddar inte bara de knivskarpa skärkanter utan skär även på ett tillförlitligt sätt den tunnaste tråden.

Skarvförskjutning