KNIPEX gratuluje 15 operatorom maszyn i urządzeń doskonałych wyników na egzaminach!

Wuppertal, 17 lipiec 2014. Już po raz drugi liczna grupa pracowników firmy KNIPEX ukończyła z powodzeniem kurs doskonalenia zawodowego dla operatorów maszyn i urządzeń zorganizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową (IPH).

W czerwcu 2013 roku druga grupa pracowników KNIPEX, którzy nie posiadali wykształcenia zawodowego lub zdobyli je w innej specjalności, rozpoczęła przygotowania do egzaminu zewnętrznego. Firma umożliwiła uczestnikom kursu uczęszczanie przez jeden tydzień w miesiącu na zajęcia, zwalniając ich z obowiązku świadczenia pracy. Ich celem było zdanie egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbyły się tego lata.

W drugiej grupie uczestników także początkowo nie brakowało sceptyków, którzy obawiali się, czy są w stanie pogodzić pracę zawodową z nauką – te obawy były jednak całkowicie nieuzasadnione. Silna motywacja uczestników, wykwalifikowani nauczyciele i wsparcie ze strony firmy umożliwiły ostatecznie osiągnięcie wspaniałych wyników. Ośmiu uczestników uzyskało ocenę „bardzo dobry”, pięciu „dobry”, a dwoje zakończyło kurs wynikiem „dostateczny”.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ten pomysł znalazł pozytywny oddźwięk, a pracownicy z zaangażowaniem i pilnością zdobywali dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Jesteśmy dumni, że nasi pracownicy zaliczają się do najlepszych w okręgu, w którym przeprowadzane były egzaminy. To naprawdę wyśmienite osiągnięcie” – swojej radości nie kryje Kai Wiedemann, szef działu personalnego.

Tak dobre wyniki stały się oczywiście okazją do wspólnego świętowania. W dniu 24 czerwca uroczyście wręczono pracownikom ich świadectwa. Uczestnicy kursu oraz firma wyrazili swoje podziękowania także firmie EDB (Bildungsgesellschaft für erfolgreiche Berufe GmbH) oraz Panu Horstowi Wenderlich (nauczycielowi i egzaminatorowi IPH) za owocne i intensywne przygotowania do egzaminu. Bez zainicjowanych przez firmę KNIPEX dodatkowych zajęć prowadzonych przez Pana Horsta Wenderlich w soboty, wyniki egzaminów z pewnością nie byłyby tak dobre.

„Uczestnicy z firmy KNIPEX bardzo pozytywnie przyjęli te zajęcia, dzięki czemu w tym roku znaleźli się w gronie 13 najlepszych kursantów spośród 68 zdających”, mówi Horst Wunderlich o swoich uczniach z firmy KNIPEX.

Mając na uwadze ogromny sukces tego programu z pewnością nie była to ostatnia grupa, którą KNIPEX wspierał podczas kursu doskonalenia zawodowego.

KNIPEX-Mitarbeiter erzielten im IHK Kammerbezirk Wuppertal-Solingen-Remscheid die 13 besten Ergebnisse der insgesamt 68 abgelegten Prüfungen zum Maschinen- und Anlagenführer.