Aristoteles: Vektstangloven

En av de første vitenskapelige framstillinger av vektstangprinsippet, som alle tenger baserer på, finner man i den greske filosofen Aristoteles (384-322 f. kr.) tilregnete avhandling om mekanikk.
"I avsnittet om vektstang blir både kraft og last sett som vekter, altså som direkte sammenlignbare størrelser. Dette gjorde det mulig for Aristoteles å formulere vektstang- prinsippet: forholdet mellom beveget vekt til vekten som beveger er omvendt proporsjonal til forholdet mellom lengdene til de tilsvarende vektarmene til hverandre; dette betyr at jo lengre avstand en kraft har fra dreiepunktet til vektstangen desto lettere kan den bevege noe (850a30ff.). Aristoteles benyttet stadig denne generelle forklaringen i de følgende kapitlene som basis for analysen av forskjellige tekniske instrumenter og innretninger; ror og styreror, tannlegetenger og nøtteknekkere blir forstått som vektstenger eller som kombinasjon av vektstenger og forklart ved hjelp av vektstangloven."
(Helmuth Schneider, Einführung in die antike Technikgeschichte, Darmstadt 1992)

Bildene viser sider i en utgave av "Mechanik" fra 1599.

© 2014 by KNIPEX-Werk, C. Gustav Putsch KG