KNIPEX ontvangt als eerste onderneming de TÜV-zegel „Ausgezeichneter Arbeitgeber“

Wuppertal, 10 juli 2014. KNIPEX wordt als eerste onderneming onderscheiden met de werkgeverzegel „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ door TÜV Rheinland. Twee dagen lang keurden de auditoren van TÜV Rheinland ter plaatse het personeelsmanagement van KNIPEX.  Het certificeringsproces oriënteerde zich vooral op de volgende zwaartepunten: ethiek en ondernemingsstructuur, organisatie en processen, beginselen van het personeelsmanagement, personeelsmarketing, personeelsaanwerving, operatief personeelsmanagement, personeelsontwikkeling, personeels-controlling en vertrek- en overgangsmanagement.

In de voorbije jaren heeft KNIPEX zijn personeelsmanagement sterk uitgebouwd en verder ontwikkeld. „Met de keuringsprocedure en de daarop volgende certificering door TÜV Rheinland hebben we gelijktijdig meerdere doelen nagestreefd: we wilden de resultaten van onze activiteiten eens door een neutrale instantie laten evalueren, om ze met ons eigen perspectief te vergelijken. Verder geven ons de keuring en de toekomstige controleaudits de kans bijkomende verbeteringspotentiëlen te vinden en ons constant te verbeteren. De TÜV Rheinland-zegel is natuurlijk ook een op het publiek gericht instrument dat ons imago en onze bekendheid als werkgever verder kan versterken“, aldus het personeelshoofd van KNIPEX, Kai Wiedemann.

Tijdens de audit onderzochten de auditoren van TÜV-Rheinland alle processen van de personeelsafdeling ter plaatse en controleerden deze op basis van de eisen die de standaard „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ stelt. Ze spraken met het personeelshoofd en de ondernemingsraad, maar ook met de verschillende verantwoordelijken van de afdelingen personeelsmarketing en –ontwikkeling, -opleiding en -rekrutering, evenals personeelsbegeleiding.

Verder werden documenten zoals scholingsdocumenten en ontwikkelingsplannen gekeurd, om de gegevens uit de interviews door objectieve bewijzen te staven. Ook de processen werden op hun geldigheid gecontroleerd. „Het is belangrijk dat sequenties – bijvoorbeeld het evaluatieproces – duidelijk gedefinieerd zijn en de effectiviteit door de onderneming gecontroleerd wordt“, aldus Arne Spiegelhoff, projectleider bij TÜV Rheinland. Alleen door een transparante en systematische aanpak kan een professioneel personeelsmanagement beleefd en op lange termijn in stand gehouden worden. De tijdens de audit verkregen resultaten werden daarna door de auditoren van TÜV Rheinland door gesprekken met zelf uitgekozen medewerkers zonder deelname van de personeelsafdeling besproken.  

„KNIPEX behaalde bij de zelf uitgevoerde enquête onder de medewerkers al zeer goede resultaten, en deze werden ons tijdens de gesprekken met de medewerkers in zeer grote mate bevestigd. Ook het zeer geringe medewerkerverloop spreekt voor de intensieve binding tussen onderneming en medewerkers. Daarom verlenen we met zeer veel vreugde aan KNIPEX de zegel als „Ausgezeichneter Arbeitgeber“, aldus Arne Spiegelhoff, die op 4 juli 2014 het certificaat aan de directie van KNIPEX overhandigde. 

Meer informatie over de certificering en de keuringszegel„Ausgezeichneter Arbeitgeber“ vindt u hier: www.tuv.com/ausgezeichneter-arbeitgeber.