Bescherming van de privacy

Verklaring inzake de bescherming van de privacy van de firma Knipex Werk C. Gustav Putsch KG

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites is belangrijk voor ons. Gelieve daarom het volgende ter kennis te nemen:

Gebruik en doorgave van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie die direct aan uw persoon kan worden toegekend, bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Persoonsgegevens mogen alleen door ons geregistreerd worden wanneer wij over uw toestemming beschikken of wanneer een wettelijk voorschrift ons dit toelaat.

De op onze websites geregistreerde persoonsgegevens worden alleen gebruikt om uw aanvragen of bestellingen te bewerken. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Cookies

De websites gebruiken zogenaamde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. Ze zogenaamde cookie-ID bestaat uit een alfanumerieke waarde die geen verwijzing naar uw persoon toelaat. Wij brengen ook geen verbinding tussen uw naam c.q. uw e-mailadres tijdens een aanmelding voor onze nieuwsbrief en de cookie-ID  tot stand (zie hierover meer beneden). De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „sessie-cookies“. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, de webanalysedienst van Google, Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken.

De informatie die een cookie genereert over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, verslagen op te stellen over websiteactiviteit voor de websiteoperator en andere diensten aan de websiteoperator te verlenen met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Google zal deze informatie ook eventueel aan derden doorsturen, wanneer dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

U kunt ook verhinderen dat de gegevens die door de cookie vergaard worden en betrekking hebben op het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en daar worden verwerkt door een specifieke browser-plugin te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren

Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl c.q. http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en bescherming van de privacy). Wij maken erop attent dat op deze website Google Analytics uitgebreid werd met de code „gat._anonymizeIp();“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.“

Deze website gebruikt de Google-Analytics-rapporten voor demografische eigenschappen waarin gegevens uit interessereclame door Google en bezoekersgegevens van derden-aanbieders (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en interesses) gebruikt worden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon toegewezen worden en kunnen steeds via de advertentie-instellingen gedeactiveerd worden.

 

 

Piwik

Onze website maakt gebruik van Piwik, daarbij gaat het om een zogenaamde webanalysedienst. Piwik gebruikt zogenaamde “cookies”, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die ons een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Hiervoor worden de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw afgekort IP-adres) naar onze server gestuurd en opgeslagen om uw gebruik te analyseren, waardoor we onze websites kunnen optimaliseren.  Uw IP-adres wordt bij deze stap onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft; De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven.   U kunt het gebruik van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar het is mogelijk dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Wanneer u niet akkoord bent met de opslag en analyse van deze gegevens uit uw bezoek, dan kunt u de opslag en het gebruik steeds herroepen door op de muis te klikken. In dit geval wordt in uw browser en zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Piwik geen sessiegegevens registreert.

Let op: Wanneer u uw cookies wist, dan heeft dit tot gevolg dan ook uw opt-out-cookie gewist wordt en eventueel door u opnieuw geactiveerd moet worden.

Externe links

Voor uw optimale informatie vindt u op onze pagina's links, die naar pagina's van derden verwijzen. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud en de vormgeving van deze pagina's van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring over de bescherming van de privacy gelden daarom vanzelfsprekend daar niet.

Nieuwsbrief

Wilt u zich op onze nieuwsbrief abonneren dan moet u uw e-mailadres aangeven waarnaar wij de nieuwsbrief kunnen sturen. Met de vermelding van uw e-mailadres geeft u ons toestemming om dit te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief om u over nieuwigheden te informeren.

Wanneer u de eerste automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor het verkrijgen van de nieuwsbrief en elke e-mail met de nieuwsbrief opent, worden bovendien de volgende gegevens naar ons gestuurd: 

  • Tijdstip van de aanmelding en eventueel of abonnees hun abonnement van de nieuwsbrief hebben opgezegd
  • Geselecteerde links
  • Eventueel opgetreden fouten bij de verzending (bijvoorbeeld wanneer een e-mailaccount te vol is of niet bestaat).


Door u op de nieuwsbrief te abonneren stemt u in met het gebruik van deze gegevens. Uw gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, en worden vooral niet aan derden doorgegeven.

Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid om zich op elk ogenblik van de nieuwsbrief af te melden en de door u verstrekte toestemming voor de toekomst te herroepen. Hiervoor klikt u op de betreffende link in de  toegestuurde nieuwsbrief. U kunt zich ook afmelden door op het veld op de website met het formulier voor de nieuwsbrief te klikken. Indien uw e-mailadres verandert, dan meldt u zich zoals hierboven beschreven af en meldt u zich met het nieuwe e-mailadres aan. 

Youtube

Deze website bevat minstens één plugin van YouTube, eigendom van Google Inc., gevestigd in San Bruno/Californië, USA.Zodra u met een met YouTube-plugin uitgeruste pagina’s van onze website bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube opgebouwd. Daarbij wordt aan de Youtube-server meegedeeld welke speciale pagina van onze website door u bezocht werd. Indien u bovendien in uw  YouTube-account ingelogd bent, zou u het voor YouTube mogelijk maken om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. U kunt deze mogelijkheid van de toewijzing annuleren door op voorhand uit uw account uit te loggen. Meer informatie over de registratie van uw gegevens door YouTube krijgt u in de aanwijzingen over de bescherming van de privacy op www.youtube.com.

Recht op het schrappen van gegevens

U als gebruiker hebt het recht om gratis informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Verder hebt u volgens de wettelijke bepalingen recht om deze gegevens te corrigeren, te vergrendelen of te schrappen. Gelieve zich hiervoor per e-mail te wenden datenschutzknipexde.

Meer informatie en contactgegevens

Hebt u nog vragen over deze verklaring inzake de bescherming van de privacy, neem dan contact op met het volgende adres:

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Datenschutzbeauftragter
Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal
Duitsland

of stuur een bericht naar: datenschutzknipexde