Ons ideaal

Ons ideaal is de basis voor het handelen van onze onderneming.

Onze hoofdgedachte

Wij zijn een onafhankelijke en traditierijke familieonderneming en zijn gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige tangen.

Op basis van een hoog rendement en een hoge betrouwbaarheid onderhouden wij goede en langdurige relaties met onze klanten.

Als fabrikant met een bekend en geapprecieerd merk hebben wij een hoge kwaliteitsaanspraak, die gericht is op onze producten en diensten. Het vertrouwen in ons en in ons merk willen wij consequent vervullen en continu vernieuwen.

Wij streven naar een langdurig economisch succes, maar niet tegen elke prijs. Wij oriënteren ons op waarden en op het doel van een economisch, sociaal en ecologisch duurzame ontwikkeling. Daarmee verklaren wij ons medeverantwoordelijk voor maatschappij en milieu.

We bekennen ons tot de productievestiging Duitsland. Omdat wij klanten in de hele wereld bevoorraden, is ons denken en handelen internationaal gericht.

Doelstellingen

Wij zijn de leidinggevende fabrikant van tangen voor professionele gebruikers - wereldwijd.

Wij zijn de ideeënsmederij in ons productgamma en daarmee de aandrijver voor innovaties.

Wij bieden grote voordelen voor de gebruikers en weldoordachte kwaliteit in alle gebruiksrelevante eigenschappen van onze producten - en dit aan een concurrentiele prijs.

Wij zijn op ons gebied de beste partner voor onze klanten.

Medewerkers

Kwalificatie, inzettingsvermogen, ideeënrijkdom en rendement van onze medewerksters en medewerkers vormen de basis voor ons succes. Wij scheppen goede voorwaarden om hun mogelijkheden te ontplooien.

Wij bevorderen en stimuleren de overname en actieve omzetting van verantwoordelijkheid.

Wij horen bij de meest aantrekkelijke werkgevers in onze omgeving en in onze branche.

Handelen

Wij stellen hoge eisen aan de resultaten en aan de efficiëntie van ons werk. Ons doel is boven het gemiddelde liggende kwaliteit en rendement.

Wij willen ons in alle segmenten en gebieden constant verbeteren. Wij zijn leergierig en staan open voor nieuwigheden. Fouten gebruiken we door naar hun oorzaken te zoeken en preventieve maatregelen voor de toekomst te nemen.

Om onze doelstellingen te verwezenlijken en om ongebruikte mogelijkheden te zoeken en ervan gebruik te maken, gaan wij systematisch en consequent te werk.

Onderling respect, verbondenheid, vriendelijkheid en hulpvaardigheid vormen onze omgang onder elkaar en met derden.