Antiek
Aristoteles: Het hefboomprincipe

Een van de eerste wetenschappelijke beschrijvingen van het - waarop alle tangen gebaseerd zijn - hefboomprincipe vindt men in de aan de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v. Chr.) toegeschreven verhandeling over de mechaniek.
"In het hoofdstuk over de hefbomen worden zowel de kracht als de last als gewichten, met andere woorden als direct vergelijkbare grootten, beschouwd, zodat het voor Aristoteles mogelijk is om de hefboomwet te formulieren: de verhouding van het gewogen gewicht tot het bewegende gewicht is omgekeerd evenredig met de verhouding van de lengten van de hefboomarmen onderling; daaruit volgt dan dat een kracht iets zoveel gemakkelijker zal bewegen hoe verder het van het draaipunt van de hefboom verwijderd is (850a30ff.). Deze algemeen geldende uitspraak heeft Aristoteles in de volgende hoofdstukken als basis genomen voor de analyse van verschillende technische instrumenten en inrichtingen; roer en stuurroer, de tang van de tandarts en de notenkraker worden als hefboom of combinatie van hefbomen erkend en met behulp van de hefboomwet uitgelegd."
(Helmuth Schneider, Inleiding in de antieke techniekgeschiedenis, Darmstadt 1992)

De afbeeldingen tonen pagina's van een uitgave van "Mechaniek" van 1599.