Výroba kombinovaných kleští (Část 2)
Werdegang einer Kombizange: Schmieden Hammer

Ke kování se používají buchary s hmotností beranu mezi 350 a 1 250 kg.

Padací buchar se skládá z šaboty, beranu a vedení (sloupů). Šabota je ocelový špalek, který spočívá na betonovém základu. Jeho hmotnost činí cca 15 až 20násobek hmotnosti beranu. Na šabotě je upevněna spodní zápustka.

Mezi sloupy je nahoru vytažen tzv. beran (také ocelový špalek), který na spodní straně nese horní zápustku.

Werdegang einer Kombizange: Schmiedestück mit Grat

Ohřátý kus oceli se vloží mezi spodní zápustkou a o cca 1 - 2 m zvednutou horní zápustku a nechá se spadnout beran.
Tak se kus oceli stlačí mezi horní a spodní zápustku a vyplní je. Přitom je směrem ven mezi zápustky vytlačován přebytečný materiál, který pak obklopuje hrubý polotovar jako výronek.

zpět          dále