Προϊόντα
Αριστοτέλης: Η αρχή του μοχλού

Μία από τις πρώτες επιστημονικές περιγραφές της αρχής του μοχλού - η βάση για όλες τις τσιμπίδες - βρίσκεται στην πραγματεία περί μηχανικής που αποδίδεται στον Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.).
"Στην ενότητα περί μοχλού αναφέρεται τόσο η δύναμη όσο και το φορτίο ως βάρη, δηλαδή άμεσα συγκρίσιμα μεγέθη, έτσι ώστε για τον Αριστοτέλη είναι δυνατή η διατύπωση της αρχής του μοχλού: Η σχέση του βάρους που μετακινείται προς το βάρος που μετακινεί είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη σχέση των μηκών των αντίστοιχων μοχλοβραχιόνων μεταξύ τους. Από αυτό προκύπτει, ότι μια δύναμη μετακινείται τόσο ευκολότερα, όσο πιο μακριά βρίσκεται από το σημείο περιστροφής του μοχλού (850a30ff.). Αυτή τη γενική αρχή χρησιμοποίησε ως βάση ο Αριστοτέλης στα επόμενα κεφάλαια για την ανάλυση διαφόρων τεχνικών οργάνων και διατάξεων. Κουπιά και πηδάλια, η τσιμπίδα του οδοντίατρου και ο καρυοθραύστης αναγνωρίζονται ως μοχλοί ή συνδυασμός μοχλών και εξηγούνται με τη βοήθεια της αρχής του μοχλού."
(Helmuth Schneider, Einführung in die antike Technikgeschichte (Εισαγωγή στην αρχαία ιστορία της τεχνολογίας), Darmstadt 1992)

Οι εικόνες δείχνουν σελίδες μιας έκδοσης του βιβλίου "Μηχανική" από το 1599.