Starine

Aristotel: Zakon polug

Jedan od prvih znanstvenih prikaza principa poluge - koji je u osnovi svih kliješta - nalazi se u raspravi o mehanici koja se pripisuje grčkom filozofu Aristotelu (384.-322. pr. Kr.).

"Sila i opterećenje se u poglavlju o poluzi promatraju se kao težine, dakle izravno usporedive veličine, tako da je za Aristotela moguće formulirati zakon poluge: Odnos pokretane težine prema težini koja pokreće obrnuto je proporcionalan odnosu duljina odgovarajućih krakova poluge; iz toga proizlazi da će se sila lakše pokrenuti nešto, što je više udaljena od uporišta poluge (850a30ff.). Ovu općevažeću tvrdnju Aristotel je u sljedećim poglavljima uzimao kao osnovu analizi različitih tehničkih instrumenata i naprava; vesla i kormila, zubarska kliješta i kliješta za orah prepoznata su kao poluga ili kombinacija poluga i objašnjena pomoću zakona poluge."

(Helmuth Schneider, Einführung in die antike Technikgeschichte (Uvod u antičku povijest tehnike), Darmstadt 1992)

Slike pokazuju stranice izdanja "Mehanika" iz 1599.