Στοιχεία έκδοσης

Στοιχεία σύμφωνα με το νόμο περί τηλεϋπηρεσίας
(TDG)

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal

Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal

Τηλ.:02 02 / 47 94 - 0
Φαξ:02 02 / 47 50 58
Φαξ εξαγωγών:02 02 / 47 74 94
E-Mail:infoknipexde
Δίκτυο:www.knipex.de

Εμπορικό μητρώο στο Πρωτοδικείο του Wuppertal, αριθ. A 8724
Αριθμός ID φόρου κύκλου εργασιών: DE121109667

Υπεύθυνος για την τεχνική υλοποίηση και το περιεχόμενο:

Ψηφιακές Επικοινωνίες

E-mail: internetknipexde