EISEN AWARD 2018

Zaangażowany i nagradzany
KNIPEX wyróżniony nagrodą Awards za zrównoważony rozwój i innowacyjność

Kolonia/Wuppertal. Podczas uroczystości wręczenia nagród EISEN Awards firma KNIPEX miała aż dwukrotnie powód do radości. Oprócz nagrody EISEN CSR*-Award przyznawanej za zrównoważony rozwój specjalista w dziedzinie szczypiec otrzymał nagrodę za innowacyjność. W ten sposób KNIPEX jako pierwsza firma w historii przyznawania nagród EISEN Awards została laureatem obu nagród.

Nagroda EISEN CSR-Award, wręczana na najważniejszych na świecie targach branżowych narzędzi, jest przyznawana przez niezależne jury ekspertów w uznaniu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Firma KNIPEX została wyróżniona tą nagrodą już w 2014 roku, a jej ponowne przyznanie podkreśla zrównoważony rozwój firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Firma postawiła sobie za jasny cel, aby temat „zrównoważonego rozwoju” był ważny nie tylko dla kierownictwa, ale także dla każdego pracownika firmy.

Zrównoważony rozwój w firmie KNIPEX obejmuje globalne zaangażowanie w tematach społecznych, ekologicznych i gospodarczych. Dla przykładu kształcenie uczniów wykracza daleko poza rozwój kompetencji fachowych. Uczniowie kształcący się we wszystkich specjalnościach działają w firmie „KNIPEXFANS“ założonej z myślą o młodych osobach, zyskując tym samym możliwość rozwoju przedsiębiorczego myślenia i działania oraz ucząc się odpowiedzialności.

Projekty socjalne są także stałym elementem kształcenia zawodowego w firmie KNIPEX. Pracownicy, którzy nie posiadają odpowiedniego wykształcenia zawodowego, otrzymują w ramach procesu kwalifikacji zawodowej szansę zdobycia wykształcenia. Ważną rolę odgrywa również możliwość pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Mając to na uwadze, firma KNIPEX otworzyła przedszkole dla dzieci w wieku od 1. roku oraz oferuje elastyczne modele pracy.

Ponadto pracownicy mają dostęp do wielu ofert, między innymi zajęć sportowych, regularnych akcji profilaktycznych oraz ponadzakładowego programu rozwoju osobowego.

Firma postawiła sobie za cel, aby do roku 2020 ilość energii zużywanej na wyprodukowanie jednych szczypiec zmniejszyła się o 20 procent, a ilość odpadów powstających w procesie produkcyjnym zmniejszyła się o 15 procent. Zwiększenie stabilności ekologicznej poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz większa różnorodność biologiczna to także stały element strategii przedsiębiorstwa. W tym celu firma KNIPEX korzysta z wytwarzanej we własnym zakresie energii słonecznej oraz tworzy zróżnicowane przestrzenie do życia dla zwierząt i roślin.

Regularne akcje na temat różnorodności biologicznej organizowane dla dzieci pracowników w okresie wakacji oferują z jednej strony wspaniałe przeżycia, a z drugiej strony kształtują trwale sposób myślenia przyszłego pokolenia.

KNIPEX jest zaangażowany w projekty społeczne z obszarów edukacji i kultury. Firma wspiera jedyny w swoim rodzaju uniwersytet dla dzieci i młodzieży w niemieckim Wuppertal. Producent szczypiec udziela także finansowego wsparcia przy budowie szkoły w Ugandzie, w której 80 chłopców i dziewczynek może zdobywać wiedzę na kolejnym etapie kształcenia.

Oprócz działalności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firma KNIPEX zdobyła uznanie za innowacyjność swoich produktów. Jury konkursu EISEN Innovation-Awards przyznało tę wysoko cenioną nagrodę nożycom do lin stalowych KNIPEX 95 62 160. „Najlżejsze i najwydajniejsze nożyce do lin stalowych w swojej klasie” zdobyły uznanie dzięki konstrukcji złącza zgłoszonej do patentu oraz imponującej sile cięcia przy długości wynoszącej jedynie 160 milimetrów. To już druga nagroda EISEN Awards za innowacyjność przyznana firmie KNIPEX, która jej laureatem została po raz pierwszy w 2012 roku.

Wręczenie nagrody odbyło się w dniu 4. marca 2018 roku w trakcie przyjęcia powitalnego Międzynarodowych Targów Wyrobów Żelaznych 2018.

Dodatkowe informacje na temat zrównoważonego rozwoju w firmie KNIPEX znajdą Państwo w Broszurze na temat zrównoważonego rozwoju.

*CSR: Corporate Social Responsibility,

Kontakt:

Natalie Reinking · Tel.: +49 (0)202 4794-151 · n.reinking@knipex.de