Ecologie

Als productieonderneming gebruiken wij van nature uit veel energie en ressources. Zo staan de voorzichtige omgang met ressources en een zo gering mogelijke belasting van ons milieu hoog in ons vaandel. Sinds enkele jaren volgen wij de belangrijke thema's conceptioneel op. Wij verbinden ons tot een constante verbetering van onze energie- en milieuprestatie.

Umweltmanagementzertifikat DIN EN ISO 14001
Milieumanagementsysteem volgens<br>ISO 14001
Energiemanagementzertifikat DIN EN ISO 50001

Energie

Energie

 • Invoering van een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 en het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 in 2014

 • 2009 oprichting energiekringloop: de eerste grot successen bij perslucht, verlichting en energieomschakeling

 • Inzet van fotovoltaïek; jaarlijkse productie van meer dan 100.000 kWh zonnestroom

 • E-mobiel als voertuig van ons wagenpark

 • Duurzame daling van het energieverbruik per tang in de laatste jaren door warmteterugwinning, moderne brandertechniek en intelligente sturingen
   
Ontwikkeling van het specifieke verbruik over alle energiedragers in kWh per tang
Waar het mogelijk is, hebben we op de daken van onze hallen fotovoltaïsche installaties gemonteerd. De stroomproductie in kWh is sindsdien constant gestegen.

Materiaalverbruik en recycling

Materiaalverbruik en recycling

Bij de inzet van grondstoffen en verbruiksmateriaal handelen wij volgens het motto: wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet gerecycled te worden; Door de inzet van milieuverantwoordelijken in het hele bedrijf bereiken wij rechtstreeks het personeel.

 

 • Staalresten zijn grondstof

 • 80 % van ons afval worden gerecycled

 • Meervoudige succesvolle deelname aan Ökoprofit-projecten over milieubescherming en besparing van ressources

 • Kantoorpapier vanaf 2014 volledig omgeschakeld naar recyclingpapier

 • Drukwerken worden uitsluitend op PEFC-gecertificeerd papier gedrukt

 • Drukpartners zijn klimaatneutraal

 • Vermindering papierverbruik door de inzet van elektronische bestelmethoden, in- en uitgaande facturen

Logistiek / transport

Logistiek / transport

KNIPEX produceert uitsluitend in Wuppertal-Cronenberg en verzendt van hieruit tangen naar meer dan 100 landen. Wij werken samen met transportondernemingen die in een modern wagenpark en in de inzet van aardgas- en elektrische voertuigen investeren.

Verder wordt in zeer grote mate verzaakt aan luchtvracht. Sinds 2013 verzenden wij 60 % van onze pakketten CO2-neutraal. Doel is de volledige CO2-neutrale verzending tot 2020.

Sinds 2012 is een van de voertuigen van ons wagenpark een E-mobiel waarmee wij leveringen en transfers in de regio uitvoeren. Daarmee hebben wij er ook toe bijgedragen dat Wuppertal de hoofdstad van de elektrische mobiliteit geworden is. Meer informatie o
Sinds 2012 is een van de voertuigen van ons wagenpark een E-mobiel waarmee wij leveringen en transfers in de regio uitvoeren. Daarmee hebben wij er ook toe bijgedragen dat Wuppertal de hoofdstad van de elektrische mobiliteit geworden is. Meer informatie op: www.wuppertal-aktiv.de