Κατηγορίες σύρματος

Οι τσιμπίδες κοπής, ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο, είναι κατάλληλες για διάφορες κατηγορίες σύρματος, που παριστάνονται με τη βοήθεια των διαφόρων συμβόλων. Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα μπορείτε να αποφασίσετε, ποια τσιμπίδα είναι κατάλληλη για σας.

Παραδείγματα υλικών είδος σύρματος Αντοχή σε εφελκυσμό
N/mm² kp/mm²
 1.  χαλκός, συνθετικό υλικόμαλακό 220 22
 2.  Καρφί, καρφοβελόναημίσκληρο 750 75
 3.  κλώνος συρματόσχοινου, ατσαλόσυρμασκληρό 1800 180
 4.  Χάλυβας ελατηρίων Ατσαλόσυρμα 2300 230