ประเภทของสายไฟหรือลวด

สามารถใช้งานคีมตัดสำหรับสายไฟคลาสต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับดีไซน์ ซึ่งจะแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ การใช้ตารางและสัญลักษณ์นี้ จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า คีมใดที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ตัวอย่างวัสดุ ชนิดของลวด ความทนต่อแรงดึง
N/mm² kp/mm²
 1.  ทองแดง, พลาสติก อ่อน 220 22
 2.  ตะปู เข็มกลัดลวด แข็งปานกลาง 750 75
 3.  ลวดสลิงแบบเกลียว, ลวดเหล็ก แข็ง  1800 180
 4.  ลวดเหล็กสปริง ลวดเปียโน 2300 230