Vår historia
Carl Gustav Putsch

1882

Cronenberg grundar Carl Gustav Putsch med en gesäll och två lärlingar en liten smedja för tänger.

I källaren till sin bostad smider de knip- och hovtänger för hand.

1900

1900
Carl Gustav Putsch skapar den första fallhammaren. Hela huset skakar när hammaren är i gång.

En separat smedja byggs på en tomt i närheten - porslinet och husfriden är nu säkrade.

1914
Arbetsstyrkan växer till sju medarbetare.

Carl Putsch

1922

1922
Efter sin fars död övertar Carl Putsch ledningen av företaget.

1927
27 medarbetare tillverkar ungefär 7.000 tänger i veckan.

1942

Carl Putsch utvecklar märket "KNIPEX" och låter registrera detta.


                    

1954

Sonsonen till firmans grundare, Karl Putsch, övertar ledningen av företaget.

Han utvidgar produktprogrammet och moderniserar tillverkningsprocesserna.

Karl och hans hustru Ilse, som arbetar inom företaget sedan 1951, utvecklar företaget till marknadsledande i Europa.

1973

"Alligatorn" kommer ut på marknaden: en ny sorts polygriptång med självlåsande käft för rör och muttrar.

Det är inte längre nödvändigt att pressa samman handtagen vid användning.

1982

Företaget har nu funnits i hundra år och har numera 390 medarbetare.

1984

KNIPEX utvecklar polygriptången "Cobra": en polygriptång som kan justeras snabbt och i flera steg per knapptryck.

1988

Kompaktbultsaxen "Cobolt" kommer ut på marknaden: dess raffinerade utväxling förstärker användarens handkraft upp till 20 gånger.

1991

Företaget Rennsteig-Werkzeuge i Thüringen kommer att ingå i Knipex-gruppen.

 

Sortimentet utökas väsentligt inom områdena skära - avisolera - crimpa.

1994

"Tångnyckeln" utvecklas. Ett helt nytt verktyg med parallella gripkäftar för att skonsamt gripa även släta ytor.

1996

Ralf Putsch, som börjande på företaget 1987, övertar ledningen av hela firman. Exporten utvidgas starkt.

Försäljningsfilialer grundas i USA, Ryssland och Kina.

2005

KNIPEX får utmärkelsen Wuppertaler Wirtschaftspreis som "Årets företag".

Förutom innovationskraft och tillväxt värdesätter juryn även KNIPEX engagemang på platsen och utanför dess gränser.

2007

KNIPEX firar sitt 125-årsjubileum.
Omsättningen kunde fördubblas de senaste tio åren. 800 medarbetare tillverkar varje dag 45.000 tänger som säljs i mer än 100 länder i världen.

Medarbetarnas kvalificering och utbildning är något som prioriteras högt.
KNIPEX är i dag det ledande tångmärket i världen.

2010

KNIPEX har ett rättesnöre för sitt framtida handlande.

Förutom kvalitet, innovation och prestation är ett handlande och en värdeorientering som har bestående verkan viktiga grundpelare.

2012

KNIPEX kan se tillbaka på år 2011 som det hittills mest framgångsrika året i firmans historia.

Vid det här laget har KNIPEX-gruppen över 1.300 medarbetare.

En filial i Dubai grundas.

På järnvarumässan i Köln presenterar företaget en mängd viktiga innovationer.