Το πρότυπό μας

Το πρότυπό μας είναι η βάση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας

Κατευθυντήριες αρχές

Εμείς είμαστε μια ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση με μεγάλη παράδοση και έχουμε εξειδικευτεί στην κατασκευή υψηλής ποιότητας τσιμπίδων.

Στη βάση μιας υψηλής ικανότητας απόδοσης και αξιοπιστίας διατηρούμε μια καλή και μακρόχρονη σχέση με τους πελάτες μας.

Ως κατασκευαστής με μια γνωστή και αξιόπιστη μάρκα έχουμε μια υψηλή απαίτηση ποιότητας, που αφορά όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εμείς θέλουνε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στην εμπιστοσύνη που έχουν οι πελάτες μας στην εταιρεία και στη μάρκα μας και να την ανανεώνουμε συνεχώς.

Προσπαθούμε μακροπρόθεσμα για οικονομική επιτυχία, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Προσανατολιζόμαστε σε αξίες και στο στόχο μιας οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής βιώσιμης εξέλιξης. Έτσι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Δεσμευόμαστε ως τόπο παραγωγής τη Γερμανία. Επειδή τροφοδοτούμε πελάτες σε όλο τον κόσμο, ο τρόπος σκέψης και δράσης μας είναι προσανατολισμένος διεθνώς.

Στόχοι

Είμαστε ο πρωτοπόρος κατασκευαστής τσιμπίδων για επαγγελματίες χρήστες - σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε το «εργαστήριο ιδεών» στον τομέα των προϊόντων μας και έτσι ο καθοδηγητής στις καινοτομίες.

Προσφέρουμε μεγάλα οφέλη χρηστών και αξεπέραστη ποιότητα σε όλες τις σχετικές με τη χρήση ιδιότητες των προϊόντων μας και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στον τομέα μας είμαστε οι καλύτεροι συνεργάτες των πελατών μας.

Συνεργάτες

Η επιδεξιότητα, η αφοσίωση, η φαντασία και η απόδοση των συνεργατισσών και των συνεργατών μας είναι η βάση της επιτυχίας μας. Σε αυτό το πνεύμα δημιουργούμε καλές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. 

Ενθαρρύνουμε και ζητούμε την ανάληψη και ενεργή υλοποίηση της ευθύνης. 

Ανήκουμε στους πιο ελκυστικούς εργοδότες στον περίγυρο και στον κλάδο μας.

Δραστηριότητα

Θέτουμε υψηλές απαιτήσεις στα αποτελέσματα και στην αποτελεσματικότητα της εργασίας μας. Ο στόχος μας είναι ανώτερη ποιότητα και απόδοση.

Θέλουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε πρόθυμοι για μάθηση και ανοιχτοί στις νέες εξελίξεις. Εκμεταλλευόμαστε τα σφάλματα, εντοπίζοντας τις αιτίες τους και λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για το μέλλον.

Για την επιτυχία των στόχων μας και για την ανεύρεση και αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων ευκαιριών, προχωρούμε συστηματικά και με συνέπεια.

Ο αμοιβαίος σεβασμός, η αφοσίωση, η ευγένεια και η προθυμία για βοήθεια διαμορφώνουν τις σχέσεις μεταξύ μας και με τρίτους.