Vort ideal

Vort ideal er grundlaget for virksomhedens handlemåde.

Principper

Vi er en uafhængig og traditionsrig familievirksomhed og har specialiseret os på at fremstille førsteklasses tænger.

Vi plejer vore gode og langsigtede forhold til vore kunder på grundlag af en høj ydeevne og pålidelighed.

Som producent med et kendt og velanset mærke har vi et højt kvalitetskrav, som dækker alle vore produkter og ydelser. Tilliden til vort mærke ønsker vi konsekvent at opfylde og til stadighed at forny.

Vi stræber efter en langsigtet økonomisk succes, men ikke for enhver pris. Vi orienterer os efter værdier og det formål at opnå en økonomisk, social og økologisk vedholdende udvikling. Med det mål stiller vi os vort medansvar for samfundet og miljøet.

Vi holder fast ved produktionsstedet Tyskland. Da vi leverer til kunder i hele verden, er vor tankegang og handlemåde internationalt orienteret.

Mål

Vi er den førende producent af tænger til professionelle brugere - i hele verden.

Vi er idéværkstedet inden for vort produktsegment og således foregangsmænd for innovationer.

Vi tilbyder høj nytte for brugeren og en overlegen kvalitet inden for alle brugsrelevante egenskaber for vore produkter – til en konkurrencedygtig pris.

På vort område er vi den bedste partner for vore kunder.

Medarbejdere

Vore medarbejderes kvalifikation, gåpåmod, idérigdom og præstation danner grundlaget for vor succes. Derfor skaber vi gode forudsætninger for at udfolde deres muligheder.

Vi fremmer og understøtter det, når de overtager ansvar og omsætter det aktivt.

Vi hører til de mest efterspurgte arbejdsgivere på vor egn og i vor branche.

Handlemåde

Vi stiller høje krav til resultaterne og effektiviteten af vort arbejde. Vort mål er en kvalitet og en ydelse over gennemsnittet.

På alle områder og planer vil vi til stadighed forbedre os. Vi er lærevillige og åbne for nyt. Fejl udnytter vi, idet vi finder frem til deres årsag og træffer forebyggende forholdsregler for fremtiden.

For at opnå vore mål og for at finde og udtømme ubenyttede muligheder er vor fremgangsmåde systematisk og konsekvent.

Gensidig respekt, imødekommenhed, venlighed og hjælpsomhed præger vor omgang både indbyrdes og over for udenforstående.