Σετ συστήματος ασφαλείας

00 50 04 T BK (online-normal)
00 50 04 T BK zoom 

 • Το σύστημα ασφάλειας εργαλείου με πολλαπλές δυνατότητες χρήσης από εργασίες σε ψηλές οικοδομικές κατασκευές μέχρι και εργασίες που απαιτούν αναρρίχηση με σχοινιά
 • Καθιστά δυνατή την αξιόπιστη προστασία από πτώση και μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή την απώλεια του εργαλείου
 • Σετ με 1 σχοινί ανάρτησης, 3 θηλιές προσαρμογής και 2 αυτόματοι κρίκοι (καραμπίνερ)
 • ο συνδυασμός των ξεχωριστών τμημάτων σχηματίζει ένα σύστημα πολύπλευρης χρήσης με πάρα πολλές παραλλαγές στερέωσης
 • ελκυστική χάρτινη συσκευασία με διάτρηση Euro
 • Read all warnings and instructions on product and packaging carefully prior to use
 • NO PPE = No Personal Protective Equipment
 • Only for latching tools from the KNIPEX Tethered Tools range, connected and combined in accordance with tethering system instructions
 • Tether extends to length of around 5 feet (1.5 m). Rig to avoid contact with objects below.
 • Do not use around moving or rotating equipment.
 • Will not support human weight.
 • Inspect for wear before each use. Do not use if evidence of wear.
00500xTBK-00-F-46.jpg

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Περιεχόμενο
Βάρος καθαρό
g
00 50 04 T BK0813881 σχοινί ανάρτησης, 3 θηλιά προσαρμογής και 2 αυτόματοι κρίκοι (καραμπίνερ)115
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων