Αυτόματος κρίκος (καραμπίνερ)

00 50 03 T BK (online-normal)
00 50 03 T BK zoom 

 • για χρήση στην κατασκευή κτιρίων, στις υπόγειες κατασκευές, στη συντήρηση κτιρίων, σε επαγγελματίες αναρριχητές, κατασκευαστές στεγών, ορειβάτες, στην αναρρίχηση και στην κατασκευή εκθεσιακών χώρων
 • Καραμπίνερ ασφαλείας με βιδωτή ασφάλεια
 • προεξοχή ασφάλισης για την αύξηση της αντοχής σε εφελκυσμό
 • για τη σύνδεση της θηλιάς προσαρμογής και του σχοινιού ανάρτησης ή για τη στερέωσή τους σε ένα σταθερό σημείο
 • στιβαρός και ελαφρύς τύπος
 • Περιεχόμενο: 2 αυτόματοι κρίκοι (καραμπίνερ)
 • αλουμίνιο
 • Read all warnings and instructions on product and packaging carefully prior to use
 • NO PPE = No Personal Protective Equipment
 • Only for latching tools from the KNIPEX Tethered Tools range, connected and combined in accordance with tethering system instructions
 • Tether extends to length of around 5 feet (1.5 m). Rig to avoid contact with objects below.
 • Do not use around moving or rotating equipment.
 • Will not support human weight.
 • Inspect for wear before each use. Do not use if evidence of wear.
00500xTBK-00-F-44.jpg

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Περιεχόμενο
Βάρος καθαρό
g
00 50 03 T BK0813712 αυτόματοι κρίκοι (καραμπίνερ)56
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων