Κλειδί ερμαρίου ελέγχου "DoubleJoint"

00 11 06 V03 (online-normal)
00 11 06 V03 zoom 

  • Κλειδί με περιστροφική κεφαλή γενικής χρήσης, με τέσσερις διαφορετικές, περιστροφικές κεφαλές, τρεις κεφαλές με κλείσιμο με διπλή λειτουργία

Αριθ. προϊόντοςEAN
4003773-
Δυνατότητα τριγωνικό
mm
00 11 06 V030830857-9
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων